Meer maatregelen rond sloop GZG

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-08-2015 Mede door het warme weer neemt Heijmans verdergaande maatregelen rondom de sloop van het GZG aan de Zuid-Willemsvaart. Het is ook een reactie op een klacht van Helmus Boons van het Groene Hart en een wens van de Bewonersvereniging binnenstad/wijkraad Blb.

OK en poliklinieken zijde Nieuwstraat
Bij de sloop van het GZG is, met name
aan de zijde van het
Kardinaal van Rossumplein een watergordijn geplaatst
.

foto © paul kriele,  20 juli 2015.

De maatregelen zijn bedoeld om stofoverlast te voorkomen. Daarom heeft de toezichthouder aan de gevel aan de zijde van het Kardinaal van Rossumplein een watergordijn aangebracht en wordt er op het sloopterrein extra gesproeid.
Ook laat Heijmans het zand/stof vegen, dat in de openbare ruimte, met name zijde kanaal ligt, zodat dit niet kan verwaaien.
Per sloopmoment wordt gekeken of de genomen maatregelen afdoende zijn en indien nodig worden deze verder aangepast.