Heijmans gaat op plek Bloemenkamp nieuwe woonflat bouwen

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-11-2020 | Gewijzigd op: 20-11-2020
VOF Gasthuiskwartier heeft aan Brabant Wonen de voormalige zusterflat Bloemenkamp, gelegen op de hoek Tolburgstraat-Zuid-Willemsvaart verkocht. Achtergrond is dat  na sloop op deze plek betaalbare huurwoningen kunnen worden gebouwd.
Het gaat om een aantal van115 sociale huurwoningen en  20 koopappartementen.
rabant Wonen werkt in haar huur-en bouwbeleid samen met  de gemeente, Bossche wooncorporaties en het Stedelijk Hurudersplatform.
Dit besluit volgt uit een onderzoek door Brabant Wonen waaruit bleek dat een renovatie en herinrichting niet haalbaar is. Het zou niet voldoen aan de kwaliteitsnormen in de woningbouw en ook niet aan het begrip duurzaamheid.

Bericht van 19 decemnber 2018 Heijmans gaat oude Zusterflat Bloemenkamp opknappen ...
De Vastgoedontwikkelaar van het Gasthuiskwartier AM & Heijmans gaan begin 2019 de oude zusterflat Bloemenkamp, gelegen  op de hoek Tolbrugstraat-Zuid-Willemsvaart opknappen.
Het tamelijk grote gebouw uit de jaren eind zestig wordt verbouwd tot een -wat heet- modern gebouw met 50 compacte appartementen. De aanpak gebeurt, zoals het persbericht zegt, in goed overleg met de gemeente, die vanwege de nood aan jongeren-en studentenhuisvesting, daarop heeft aangedrongen.  Daar staat ook te lezen dat verbouw minder overlast  met zich meebrengt dan sloop en complete nieuwbouw. Met de aanpak loopt de tijdelijke verhuur van woonruimte, die in 2012 begon, op 30 juni 2019 ten einde.  De bewoners zijn er op 18 december j.l. over geïnformeerd. Wethouder Roy Geers heeft gerageerd op de plannen van Hejmans dat er van de de gemeente erop is aangedrongen de huurders er zo lang mogelijk te laten wonen. Maar zoals afgesproken loopt die termijn -na zeven jaar -op 30 juni 2019 af.
Geers heeft Heijmans ook gevraagd  komend half jaar te onderzoeken of een nieuwe periode van tijdelijke huur mogelijk is met de huurders of dat er nog mogelijkheden voor tijdelijk gebruik zijn.

*VVD stelde rvagen over toekomst Huize Bloemenkamp artikel  dd. 11 oktober 2018. zie https://www.bastionoranje.nl/index.php?pagina=nieuws&categorie=1229&artikel=15640#

 
Rechts en onder: De zusterflat Bloemenkamp die Heijmans  verbouwt tot een wooncomplex
met 50 appartementen
voor studenten/ jongeren.

 
foto's ©paul kriele, 6 juni 2011 [l.] en 4 april 2017.Zusterflat Bloemenkamp wordt woonflat met 50 compacte appartementen.
foto © paul kriele, 16 juni 2011.

Terug naar boven