Gasthuiskwartier: Restanten van kapel uit 15e eeuw van GZG blootgelegd

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-12-2019 | Gewijzigd op: 09-12-2019
Bericht  van 9 december 2019 Fundering van oudste kapel van Groot Gasthuis blootgelegd 
Archeologen hebben begin deze maand op een meer zuidelijk gelegen [dichtbij de oude toegangspoort in de Gasselstraat]  naar het Gasthuiskwartier  de muren van de middeleeuwse kapel van het Groot Gasthuis  blootgelegd. 
Eddie Nijhof zegt dat het inderdaad gaat om de muren van de kapel van het Gasthuis, die in de jaren 80 van de 15de eeuw is gebouwd. Van de kapel is nog het bestek voor het bouwen van de kap bewaard gebleven, daterend uit 1487. De kapel lag exact op de plek die was verwacht, deze staat ook nog op de kadastrale minuut en er is zelfs nog een foto van 1870 genomen vanaf de St. Jan waar de kapel nog op staat. De kapel is pas in 1912 gesloopt. Het is wel bijzonder dat de resten van de kapel (koor) zo hoog bewaard zijn gebleven.
 
.....
Opgravingen op locatie van voormalige ziekenhuiskapel uit 15e eeuw.
foto © paul kriele, 22 oktober  2019.
.....


Bericht van 22 oktober  2019: Kloostermuur Groot Gasthuis blootgelegd
Archeologen van de BAAC [Bureau voor Archeologie en Bouwhistorie]  hebben de afgelopen dagen onderzoek gedaan op het te bebouwen binnenterrein van het Gasthuiskwartier. Daar zijn tamelijk dichtbij de Nieuwstraat en noordelijk van de oude poliklinieken enkele oude muren blootgelegd.
Archeoloog Eddie Nijhof vermoedt dat het gaat om de bebouwing van het eerste Grootziekengasthuis,  waarvan de geschiedenis terug gaat tot 1274. Maar dit aangetroffen muurwerk,  is vermoedelijk uit de 15e of 16e eeuw.  Maar feitelijk, zegt Nijhof, was het ons niet bekend dat het kloosterterrein zover reikte in de richting van de Nieuwstraat. Daardoor weten we ook niet welke functie dit bouwdeel heeft gehad. Het ligt meer voor de hand dat hier boomgaarden, moestuinen en/of bleekvelden zouden hebben gelegen. Ook de kadastrale kaart laat geen bebouwing zien.... 
Nijhof:'Het is een terrein waar we weinig informatie over hadden. Op de kadastrale minuut is dit helemaal leeg en was dus de bebouwing die hier ooit gestaan moet hebben kennelijk al gesloopt. Mogelijk betreft het hier de bebouwing die behoorde bij de bebouwing waar de kloosterlingen woonden. Het onderzoek is zeer beperkt omdat er maar een beperkte sanering plaats vindt (tot 60 cm. beneden maaiveld),
.....
De archelogen van de BAAC legden op het binnenterrein een
kloostermuur bloot. Erfgoed onderzoekt nog welke  functie
dit deel heeft gehad en uit welke tijd het dateert.

foto 's © paul kriele, 22 oktober 2019.
.....


Terug naar boven