Pas in 2015 Nieuwe Bieb annex Archief en BAM

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-06-2009 | Gewijzigd op: 11-06-2009
In een boekje 'Het oog van de stad'. geven tien sleutelfiguren tav informatie hun visie op het toekomstig multi-functionele informatiecentrum op de locatie GZG-terrein. Met name het aspect samenwerking en informatievoorziening nieuwe stijl inspireerden hen.
'Het oog' slaat op de werktitel die het centrum kreeg toebedeeld.


-Erica Haffmans voormalig cultureel intendant,
-Kees Rijnboutt stedenbouwkundige en ontwerper van het masterplan,
-Helen Hendriuks programmamanager Stadsbibliotheek
-Hans Derks dirceteur Openbare Bibliotheek
-Rob van de Laar stadsarchief
-Rolf Hage stadsarchivaris
-Hans van Velzen directeur Openbare Bibliotheek Amsterdam
-Saskia van Dockum directeur Styadsarchief Utrecht
-Rein de Laat directeur regio VVV
-Olga Raaymajkers projectleider UIT

In een persgesprek op donderdagmiddag 11 juni 2009 lichtte wethouder Rodney Weterings het voorstel toe van de gemeente voor het toekomstig cultureel informatiecenturm, ofwel de Bibliotheek dat op het GZG-terren samengaat met Stadsarchief en de BAM. Dit 'hoogwaardig en laagdrempelig' informatiecentrum moet een architectonisch hoogstandje worden. 'Het vormt de spil van de nieuwe stadswijk en moet daarom beeldbepalend worden,' aldus Weterings.

Bieb, BAM en Archief zijn de hoofdgebruikers, maar er kunnen ook partners bijkomen, zoals bijv. een Volksuniversiteit en/of de VVV of het City Change Center [CCC], die onderhuurders worden.
In zo'n centrum gaat het niet puur om de traditonele functies zoals bewaren, beheren en uitlenen. Het multifunctionele informatiecentrum biedt naast informatie- en ontplooïngsmogelijkheden ook de functie van ontmoetingsplaats. Het liefst zou Weterings op het Biebplein een Amsterdamse Balie inrichten, zodat de stad een vermaard discussieplatform krijgt.
 
Niet het architectonisch ontwerp staat hier -in wit- afgebeeld, maar slechts een visie van het gebied met centraal daarin de Bieb, Archief annex BAM.

In een raadsvoorstel geven B&W de eerste contouren aan van dit gebouw dat begroot staat voor 44 miljoen euro.
Maar het traject van accordering gemeenteraad [begin 2010], voorlopig ontwerp [medio 2010], defintieve ontwikkeling [eind 2010] en bestek [eind 2011] naar de aanbesteding [begin 2012], duurt nog lang. Pas in 2013 staat de start van de bouw en in 2015 als jaar van oplevering gepland.

Over de bestemmingen van het Stadsarchief in de voormalige Caroluskapel op Bloemenkamp en het 'Leonardusgesticht', waarin de Openbare Bibliotheek is gehuisvest, kan Weterings nog geen uitspraak doen.


Terug naar boven