Gasthuiskwartier: Villa aan de Binnendieze bijna klaar

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-11-2020 | Gewijzigd op: 23-11-2020
De Bossche architect Thomas Kemme heeft in opdracht van Swinkels een, redelijk in strakke lijnen, stadsvilla ontworpen. Dat pand staat langszij de Binnendieze in de buurt van de oude Gasthuispoort en daar dan oostelijk van. Aan de ander kant van die poort bevindt zich nog de oude apotheek van de Godshuizen en het regentenkantoor.
De bouw door aannemer Van den Heuvel Bouwbedrijf uit Helmond, is inmiddels genaderd tot de oplevering.
Het pand bezit ook een omsloten binnentuin met enkele monumentale bomen.
 
In de funderling troffen vorig jaar archeologen een kelder aan met resten van een bakkerij. Het pand krijgt ook een groot venster dat in de kademuur van de Binnendieze is aangebracht. 
Zie ook de site :Thomas Kemme  
Actuele opnamen  van  'Villa aan de Binnendieze'  dd.17 november 2020 
 
.....................
-Hierboven: Opnamen van front en zijkant van de 'Villa aan de Binnendieze.
-Hieronder:  De begane grond en de zijkant die grenst aan de Binnendieze.

foto's © paul kriele, 17 november 2020.

Bericht  van 13 april 2020   Villa aan de  Binnendieze 
Links de oude Gasthuispoort en rechts daarnaast de inbouw zijnde villa voor ene Swinkels, die ontworpen  is door het burau van architect Thomas Kemme.

foto © architect kemme, 2019.
.......................................


Waarschijnlijk komt er nog een nieuw pand,  naast deze in aanbouw zijnde villa, precies tegenover  het steegje Achter de Vuurstraal, dat al even historisch is..

Correctie op eigendom van oude apotheek
Niet ene Swinkels, maar Dirk Hover van de twee horecazaken café 'Bij Dirk' [nr.55]  en restaurant 'Taste by Dirk' op Verwersstraat 58  gaat in de apotheek een nieuw restaurant beginnen. Dirk stopt ter zijner tijd met 'Bij Dirk'.
 
Bericht van 10 maart 2020  Omwonenden Gasthuiskwartier maken bezwaar tegen horeca in  hun buurt 
Omwonenden Gasthuiskwartier zijn tegen meer horeca op de kop van het Gasthuiskwartier. Die buurt is door hen gekozen als woonomgeving vanwege het rustieke karakter... VOF Gasthuiskwartier heeft zich lang stil gehouden over de bestemming horeca en de kopers van deze panden. 
Uit een besluit van de gemeenteraad in 1994 zou het Gasthuiskwartier bestemd zijn voor wonen en cultuur, zeggen omwonenden.  
Die constatering is onjiust. Zo wordt de redactie gecorrigeerd. Het in 2014 door de gemeenteraad vastgesteld Ruimtelijk Functioneel Kader GZG, is daarvan namelijk de basis. Dus meer recent. De bestemming van het pand 'Oude apotheek' is bewoning/cultureel/maatschappelijk.
 
.......................

-Boven: Uit archeologisch onderzoek op het
perceel langszij de kade vande Binnendieze
bleek in april 2019 dat er een bakkerij heeft gezeten.

-Rechts: De locatie langszij de
Binnendieze, gelegen  tussen Achter
de Vuurstraal en de oude Gasthuispoort.


foto's © paul kriele, 26 april 2019
en 27 januari 2020 [r.] 
 
De voormalige apotheek en er naast 
de oorspronkelijke kantoren van de
Regenten van de Godshuizen
waar Moyses' Bosch gebruik van maakte.


foto © paul kriele, 27 januari 2020.
...................................................................

In het Gasthuiskwartier zijn twee locaties bestemd voor horeca. Het gaat om de oude apotheek waar ene Swinkels, voorheen directeur bij Bavaria, eigenaar is geworden van de oude apotheek en het gaat om de -oorspronkelijke- lokalen van de regenten van de Godshuizen, waar meer recent nog Moyses’ Bosch gebruik van maakte.
Op de Diezekade in het Gasthuiskwartier, bevindt zich een perceel dat gelegen is tussen Achter de Vuurstraal en de oude Gasthuispoort. Daar wordt momenteel in opdracht van architect Thomas Kemme een pand neergezet. Bij uitgebreid archeologisch onderzoek bleek dat in de kelder van dit pand vroeger een bakkerij zat.
Zowel Swinkels als Kemme hebben de bedoeling in hun perceel een vorm van horeca/brouwerij te vestigen.
Omwonenden maken bezwaar tegen de horeca omdat zij in hun rustige woonomgeving overlast van uitgaansverkeer vrezen.


Terug naar boven