Bossche chirurgijn Lintermans uit 1600 heeft rechtstreekse nazaat

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-06-2020 | Gewijzigd op: 15-06-2020
Aan het nieuwe Bossch straatje, genoemd naar chirurgijn Lintermans, zit  een rechtstreekse Bossche nazaat gekoppeld. 
Henny van Ierland [*26 maart 1946] is via moederskant, een rechtstreekse afstammeling van de Bossche chirurgijn uit rond 1600
naar wie een straatje wordt genoemd.

foto © paul kriele, 11 juni 2020.
......................................................................... 


Op de Hoge Slagen woont Henny van Ierland, die een rechtstreekse nazaat is van de Bossche chirurgijn van het Groot Gasthuis van 1624-1631. Toen Henny las dat er een straatje Lintermans in het Gasthuiskwartier komt is zij met hulp van het Stadsarchief gaan zoeken naar haar voorouders.
Het stamboomboek van de Lintermansen waarin Henny's overgrootouders in vermeld staan.

Het blijkt dat de eerste Lintermans die daar geboekt staat, ene Sylvester Lintermans is, getrouwd met Jenneken. Deze stamvader van de Lintermansen en voorouder van Henny van Ierland van moederskant, kwam in 1557 vanuit Sint Truiden  naar Oirschot. Door een registratie van jaarrente is zijn naam in het archief verschenen. Deze Sylvester had drie zonen onder wie ook weer ene Sylvester, geboren in 1569, een verre voorvader van Henny van Ierland. De Bossche chirurgijn is ook weer een Sylvester Lintermans, die leefde van 5 juni 1595- 1667, en tussen 1624-1631 als chirurg verbonden was aan het Groot Gasthuis. Deze Sylvester huwde in 1615 met Maria Bonfanti, van wie hij na twee jaar een dochter kreeg. Maar twee weken na haar doopsel in Napels, op 4 oktober 1617, overleed moeder Maria Bonfanti op 18 oktober 1617.

De weduwnaar Sylvester bracht zijn dochter met de wereldse naam Maria eerst nog onder bij haar grootmoeder, maar later –op 21 mei 1644- trad zij in in het Carmelitessenklooster Bleyendaal in Oirschot dat vader Lintermans zelf had gesticht*. Na het overlijden van de priorin MoedrerMaria Margaretha der Engelen op 5 februari 1658 volgde zij de overste van het klooster op. Later werd zij daar ook priorin.

*Het was de tijd van de Reformatie. Dankzij bemiddeling van de Franse koningin de Medici en Frederik Hendrik kregen de overgekomen nonnen uit Sint Truyden die vrijgeleide.

In het verhaal dat Henny van Ierland aan de hand van een stamboomboek en andere documenten toont laat zij ook foto’s zien van haar overgrootouders Petrus en Theodora Maria Lintermans –van Heugten en haar grootouders Martien  Lintermans en Hendrika [roepnaam Sjaan] Linternans-Sleegers. De naam van  Henny's moeder, die in 2003 overleed komt niet voor in de door Henny’s broer samengestelde stamboom omdat die al eerder was verschenen. Henny [*26 maart 1946] bleef overigens alleenstaand na een scheiding van haar inmiddels overleden man Johannes Dekkers.
Henny van Ierland heeft  vanaf 1961 veertig jaar bij de PTT gewerkt, eerst op de loonadministratie en daarna bij personeelszaken. 
 
................
De overgrootouders van Henny van Ierland Petrus en Theodora
Lintermans- van Heugten en hieronder de grootouders van Henny van Ierland   te weten: Hendrika [roepnaam Sjaan]  Lintermans -Sleegers en Martien-Lintermans.
                                 


Bericht van 6 juni 2020 In nieuw blok Gasthuiskwartier komt een Lintermansstraatje 
In Gasthuiskwartier start de verkoop van Blok C. Dat ligt op de hoek Tolbrugstraat -Zuid-Willemsvaart. Daar loopt, langszij naar het binnenterrein [uiterst rechts op de foto] een Lintermansstraatje,verwijzend naar de eerste 'chirurgijn' van het Groot Ziekengasthuis. Een ander deel van Blok C, staat aan de Zuid-Willemsvaart en is genoemd naar de alom bekende verpleegkundige Florence Nightingale.
 
Blok C, waarvan de
verkoop start met links
de Zuid-Willemsvaart en rechts de Tolbrugstraat.
Dit complex bevat  twee kleinschalige appartementgebouwen
en 20 woningen.

© gasthuiskwartier, 2020.
................................................

 

Terug naar boven