Dankzij gemeenteraad: Alsnog goedkope woningen in Gasthuiskwartier

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-06-2021 | Gewijzigd op: 16-07-2021
B&W bericht aan de gemeenteraad [brief dd. 29 juni 2021] dat in het plangebied F en op locatie Bloemenkamp van het Gasthuiskwartier alsnog goedkope woningen komen.
 
Boven in de Zuid-Willemsvaart. Links van onder naar boven de Lange Tolbrugstraat, waar langs o.a. plangebied F ligt, waar het hier om gaat. Op F komen van de 78 apprtementen 36  goedkope koopwoningen.
Tegenover plangebied C staat de zusterflat Bloemenkamp,Op die locatie komen  115 sociale huurwoningen en 20 koopwoningen.

Het gaat om de Bloemenkamp en om deelgebied F aan de Lange Tolbrugstraat. F is de bouwplek gesitueerd, komend vanuit de binnenstad [Markt /Marktstraat, tegenover het Mariapaviljoen. Dat bouwblok met 78 appartementen waarvan 36 sociale huur of goekdope koopwoningen,  rust op de voormalige kelder van het GZG naast het transformatiestation. Het worden koopwoning € 185.000 vrij op naam of huurwoningen die maximaal € 710 huur per maand doen [vlg. prijspeil dd. 01040215.] Op de begane grond komen commerciële ruimten en op de etages woningen.
De woningen In de Bloemenkamp zouden eerst duurdere huurwoningen worden, maar de gemeente wenste dat er via een corporatie goedkope woningen zouden komen. Intussen [najaar 2020] is door de VOF Gasthuiskwartier met een door de gemeente bedoelde corporatie [Brabant Wonen] een koopovereenkomst gesloten voor de bouw van 115 sociale huurwoningen en 20 koopwoningen op de locatie Bloemenkamp [zusterflat] en 36 goedkope huurwoningen in deelgebied F. Tezamen 151 woningen ofwel 40 % van het totaal aantal woningen in het kwartier.

Afspraken
Indertijd [dd.29 maart 2016] zijn met de VOF Gasthuiskwartier afspraken vastgelegd en de brief van B&W dd.29 juni 2021 [‘gemengd bouwen in Gasthuiskwartier] is een vervolg op de door de raad unaniem aangenomen motie van de gemeenteraad [juli 2019 ].