Toch meer sociale huurwoningen in Gasthuiskwartier

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-09-2022 Toch meer sociale huurwoningen in Gasthuiskwartier


De gemeente heeft alsnog bereikt om in het Gasthuiskwartier naar verhouding meer sociale huurwoningen te laten bouwen. Op dat -door de raad bekritiseerd - eenzijdige duurder segment [betaalbare koop] is 20 % midden huurwoningen van de totale nieuwbouw in het programma [fase 1+2] opgenomen. Ofwel een mix van 70% betaalbare woningen waarvan 30% midden huur. Daarbij is afgezien van het uitgangspunt van 36 goedkope koopwoningen. Daarvoor in de plaats komen dus die 36% midden huurwoningen in deelgebied F. Aanvullend zegt B&W [brief aan de raad dd.12092022] dat er binnen de contractuele verplichtingen geen ruimte meer is om meer midden huurwoningen te realiseren zonder dat dit ten koste gaan van sociale woningbouw.
......
Links De panden Nieuwstraat 20 en 22 ,de voormalige Bloedbank later clubhuis van De Kikvioschen. foto © paul kriele,  27 februari 2020.

Op de locatie Nieuwstraat 20 [voorheen clubhuis van De Kikvorschen] worden 16 huurappartementen gerealiseerd, En het complex voormalige GZG-apotheek Regentenhuis komen 13 wat kleinere appartementen voor 1- of tweepersoons huishoudens en voor alleenstaanden. Onbekend is nog of dat koop en/of huurwoningen worden, maar wel in het genre middel huur en duur. Centraal in het gebied Gasthuiskwartier het zgn. ’Middengebied’ staan 33 woningen gepland. Een deel daarvan kan ook in het project ‘Oude apotheek Regentenhuis’ worden gerealiseerd.
 
De voormalige apotheek van de Godshuizen.
foto © paul kriele,  8 augustus 2022.