Voorkeur VVD: samengaan Theater en Bieb op GZG-terrein

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-10-2011 In haar stedelijk visie geeft de VVD de voorkeur aan de bouw van een theater op het GZG-terrein in combinatie met een nieuwe Openbare Bibliotheek. 'Daar zijn grote voordelen uit te behalen,' zegt raadslid Ralph Geers. 'Bovendien bewijzen dit soort combinaties in Haarlem en Veendam de positieve effecten ervan,' zegt Geers die voorrekent dat een bouwkundige fusie een besparing van miljoen kan opleveren. Tel de huidige optelsom van  € 50 miljoen voor een nieuw theater en € 30 miljoen voor een nieuwe bieb. Dat maakt € 82 miljoen! Op een dergelijk optelsom valt best wat af te dingen.’

De 22-jarige Ralph Geers, een van de jongste raadsleden.
 

Geers: ‘Een samengaan van een kleinere ! bieb en theater werkt niet alleen kostenbesparend, maar de tijden zijn veranderd. Over de insteek die dateert van rond 2000, is tien jaar aan ontwikkeling heen gegaan, zeker ook technisch gezien. Daarom is onze eerste keuze voor een nieuw theater het GZG-terrein, waar ook best wat winkelruimte ingeleverd kan worden. Op die keuze moet  uiteraard een onderzoek volgen dat de inpasbaarheid,  het verkeerstechnisch aspect, en de behoefte aan winkels benadrukt. Als dat onderzoek ongunstig uitvalt, dan pas richten we ons op de KPN-locatie. Maar het GZG blijft voor een nieuw theater annex bieb, de eerste keus,' zegt Geers, 'omdat dat meer voordelen oplevert.
En de KPN..? Geers geeft aan dat de VVD-fractie de KPN-locatie nog niet heeft meegewogen bij haar visie over een stedelijke ontwikkeling.