Nieuwbouw huidige GZG [binnenstad]

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-12-2006 | Gewijzigd op: 05-07-2009
Het kanaal stroomt rechts. Midden onder de ingang van de poliklinieken  in de Nieuwstraat.
Het zusterklooster ligt uiterst links middenin de foto.
Midden op de foto de Arena en links daarvan de flat op het Burg. Loeffplein.


De oude volksbuurt De Pijp werd rond 1960 door slopershamers van de wereldbodem weggevaagd. De Pijp afgeleid van de straatnaam Lange Tolbrugstraat, lag aan weerszijden van die straat. Ook de dwarsstraten Korte Tolbrugstraat, Suikerstraat en Hoge Nieuwstraat, behoorden tot die wijk. Daar woonden veelal autochtone Bosschenaren. Aan de Noordzijde liep de Zuid-Willemsvaart. Via de huidige Marktstraat kwam je aan de zuidkant de wijk binnen. 
Op deze locatie verrees eind jaren zestig geleidelijk aan een geheel nieuw ziekenhuiscomplex. Het kwam in de plaats van de oudbouw aan de zijde Nieuwstraat. Van die bouw staan nog de Technische Dienst [Mariapaviljoen met aangrenzende bouw] overeind, evenals het zusterklooster met kapel. 
De verpleegstersflat aan de Zuid-Willemsvaart en de hoofdingang zijde Tolbrugstraat met de revalidatieafdeling zijn het eerst gerealiseerd [1961]. De verpleeggebouwen volgden pas in1969. 

Voor uitgebreid artikel over de locatie GZG als toekomstig nieuwbouwterrein klik op GZG-oud