Burgerinitiatief Loeffplein op raadsagenda

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-11-2011 | Gewijzigd op: 10-02-2016
De gemeenteraad zet het van Rob van den Bosch ontvangen burgerinitiatief * op de agenda van de raad van 24 januari 2012. Dit aspect burgerinitiatief had eerst nog wat voeten in de aarde omdat de indiener feitelijk geen antwoord op zijn ideeën omtrent de te vernieuwen GZG-locatie had gekregen. D66 moest er aan te pas komen om de procedures nog eens door te lichten.
De titel van het burgerinitiatief  “Mag ik mijn eigen Loeffplein kiezen?”. Rob van den Bosch, die een afwijkend idee heeft van het Masterplan GZG, laat zich inspireren door de kleinschalige volkswijk De Pijp met zijn smalle straatjes en steegjes. 
De  Bosschenaren kunnen hun voorkeur uitspreken over de ideeën die door Van den Boschvoor het Loeffplein  zijn ingediend.

Nostalgie naar een verdwenen
volksbuurt met zijn smalle straatjes
.

tekening © willy esveld

Inspraak
De gemeenteraad heeft “Mag ik mijn eigen Loeffplein kiezen?” erkend als een geldig initiatief. De commissie Ruimtelijke ontwikkelingen en beheer (ROB) spreekt erover op 10 januari 2012. Tijdens deze vergadering licht de heer van den Bosch zijn initiatief toe en is er gelegenheid voor anderen om in te spreken.

*Burgerinitiatief
Er zijn verschillende mogelijkheden om met fracties en raadsleden van gedachten tewisselen. Inwoners vanaf 16 jaar kunnen ook zelf een voorstel uitwerken en de gemeenteraad vragen daarover een besluit te nemen: het zogenaamde burgerinitiatief. Hiervoor zijn minstens 100 handtekeningen nodig van andere inwoners van de gemeente.

Zie ook artikel Indiening idee over invulling Loeffplein. dd. 3 oktober 2011