Druk bezochte infoavond nieuwbouw GZG-terrein

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-09-2008 | Gewijzigd op: 07-11-2008
Boven: de maquette laat links het kanaal zien. Daar langs [rechts van de bomenrij]  is de lintbebouwing van woongebouwen met 6 woonlagen. Daar tussenin rijden de auto's de parkeergarages binnen in een verder autoluw gebied. 
Onder de wooncomplexen zitten de eigen parkeergarages voor de bewoners.
Rechts boven: de sprekers Willem van de Made [directeur Stadsontwikkeling], Tonny Rademaker van hotel Central, die er toevallig tussen kruipt, stedenbouwkundige Kees Rijnboutt, landschapsarchitect Peter Lubbers en wethouder Geert Snijders.
Rechts: het panel met uiterts rechts de gespreksleider van van de avond, Theo Verbuggen. In het panel ook projectontwikkelaar Peter van Genugten
[uiterst rechts].
>>Onderaan deze pagina meer maquettes..

foto's  © paul kriele, 30 september 2008. 

De infoavond in TheateradParade over de nieuwbouw op het huidige terrein van het Groot Ziekengasthuis werd door globaal 400 mensen bezocht. Olv Theo Verbruggen gaven de stedenbouwkundigen Kees Rijnboutt samen met de landschapsarchitect Peter Lubbers, projectontwikkelaar Peter van der Gugten en directeur Stadsontwikkeling Willem van de Made een toelichting.
Nieuw in dit zgn. masteplan –de architect[en] gaan dat later nog specifiek invullen -is dat met name gelet wordt op groen Dat betekent dat de bestaande bomen gerespecteerd en aangevuld worden. Er komen hofjes en geveltuinen. Alle oude gebouwen van het ziekenhuis [rond 1910] krijgen een pregnante functie. En even belangrijk is dat de hoogbouw [de drie torens], na kritiek, is komen te vervallen.
Interessant is ook dat het gebied 515 appartementen, 20.000 m2 winkels en 900 parkeerplaatsen omvat [buiten die voor de bewoners].
Als trekker kondigt zich mogelijk de Bijenkorf aan, waarvan de directie zich geïntersseerd toonde, of er komt een ander warenhuis in beeld. Het is een autoluw gebied voor voetgangers en fietsers die via lage bruggen over het kanaal toegang krijgen vanaf de Muntel en Noord of vanuit de binnenstad.
Opvallend is ook dat de garage Tolbrug verdwijnt en plaats maakt voor een stevig gebouw dat het verlies van parkeerplaatsen voor hotel Central [80] compenseert en daar op de begane grond winkels en erboven woningen of mogelijk een uitbreiding van Central mogelijk maakt.
Het totale gebied van 5 hectare wordt ingevuld door Heijmans en BAM Vastgoed verenigd in de VOF-GZG, die het ziekenhuis eerder aankochten en nog tot 2011 terug verhuren aan het Jeroen Boschziekenhuis.

De vragen uit het publiek gingen over eigen belang van bereikbaarheid, overlast bij de bouw, parkeren, maar ook over de -de typologie van de gebouwen. Kunnen die niet wat kleinschaliger en is deze opzet -architectonisch - met die vier grote gebouwen niet wat inconsequent. ‘Die architectonische invulling wordt aan de te benoemen architect overgelaten. Die willen we niet voor de voeten lopen,’ aldus Kees Rijnboutt.
-De vraag over klimaat-neutraal kon niet specifiek beantwoord worden, omdat er op dat gebied nog zoveel technische ontwikkelingen spelen, aldus Willem van de Made.
-Clemens Graafsma opperde de twee projecten, Zuid-Willemsvaartinvulingen dat van het GZG, aan elkaar te koppelen. 'Daar zit een te groot tijdsverschil in,' aldus Van de Made. 'Invulling van het binnenstadstraject van het kanaal kan nog wel jaren duren. Bovendien is er  geen algemene instemming voor een parkeergarage onder het kanaal.'
-Kritische winkelier Finkers vindt dat er nu al voldoende winkels zijn. Wilem van de Made antwoordt, dat er ruimte is voor 'meer'.  Het gaat goed met Den Bosch. Er heerst een grote druk op de binnenstad. Als gemeente zeggen we: Je moet blijven investeren. Belangrijk is dat er een trekker bij komt, zoals bijv de Bijenkorf. Dat prikkelt de overige winkeliers.
Centraal zal straks de bieb gaan functioneren. Dat multi-media-kenniscentrum vormt met -mogelijk een boekenzaak- en het Stadsarchief de culturele trekker. Het ligt aan het door bomen omzoomde Sterplein, dat vernoemd is naar het stervormige verpleeggebouw [1914], waar terrassen zijn voorzien en een opstapplaats voor rondvaarten. 
De sloop van het ziekenhuis uit 1969 kan pas na 2011 [vertrek GZG] beginnen. De bouw start naar verwacht in 2012 of 2013. Dit project, dat een aanvulling betekent op de behoefte aan grotere, dan de gemiddelde 500 m² winkelvloeroppervlakte, zal waarschijnlijk op zijn vroegst in 2016 kunnen worden opgeleverd.
Succesvol plan
Dit plan heeft draagvlak bij de Bosschenaren. Het is mooi van uitwerking en biedt kwaliteit,’ aldus projectontwikkelaar Peter van der Gugten. En als de bevolking het accepteert is het pas succesvol.. en altijd beter dan de Eftelingachtige Tilburgse mall die hoogstens de eerste jaren een trekker kan betekenen en daarna inzakt.'  Zo verwoordde Van der Gugten de mening van de stedenbouwkundig en de landschapsarchitect.

Nogmaals een blik op het te bebouwen terrein
De meest interessante gebouwen  zijn het witte dat het multifunctionele informatiecentrum wordt met bieb, boekenzaak en Stadsarchief. Er langs loopt de langzaamverkeersroute vanaf Markt naar de brug over het kanaal naar de Muntel.
De tweede hoofdroute blijft de Tolbrugstraat die loopt langszij de Arena en het warenhuisgebouw.
Niet zichtbaar achter het witte gebouw ligt een door glas overdekte sterplein.
Het grijze gebouw met bolvormig dak en kleine zwarte 'ruitjes' is het nieuwe warenhuis, als dat er komt.... De Bijenkorfdirectie leek geïnteresseerd.
Het zou een trekker voor het gebied betekenen.
Nauwelijks zichtbaar is het gebouw dat in de plaats komt van de Tolbrugparkeergarege, maar wel ondergronds 80 parkeerplaatsen bevat en erboven winkels en daarboven woningen of mogelijk een hotel [tbv Central..?].


foto © paul kriele, 30 september 2008.
 

Zicht op het complex vanaf de Zuid-Willemsvaart..
Vooraan langszij 'de kanaal de huizenrij [6 woonlagen]. In de knik daarvan, bijna rechtsonder, is de hoofdroute voor het langzaam verkeer.  Dat kan bijv. vanaf  de nieuwe lage brug over het kanaal komen.
Het witte gebouw is het multi-kennisgebouw [bieb], rechts in blauw, het nieuwe warenhuis, eventueel de Bijenkorf. Het ronde roze gebouw de 'oude' Arena.
Zicht op het project  vanuit een omgekeerde richting:
in de oksel van warenhuis en bieb ligt het sterplein besloten, dat  overdekt is met groen, waar ook kapel en klooster aan grenzen.Alle oude GZG-gebouwen [van rond 1910] worden gerestaureerd, evenals de huizen in de Nieuwstraat.

De maqeutte met daarop ook de oudbouw.
Op deze foto: ongeveer onderaan de apotheek en oude regentenkantoren die langs de Binnendieze liggen [midden onder]. Links daarnaast een groot gebouw, dat de parkeergarageTolbrug vervangt en bedoeld is voor 80 parkeerplaatsen [hotel Central]en daar boven winkels en wonen of een uitbreiding voor Hotel Central.
Nogmaals het Sterplein dat ingeklemd zit naast het warenhuis [blauw/ rechts] en klooster en kapel middenin]. Het plein is vernoemd naar het stervormige verpleeggebouw [1914] onderaan op de maquette.
Midden achter: wederom de nieuwbouw op plek Tolbruggarage.


Terug naar boven