Bijgestelde suggesties/adviezen voor oude GZG-terrein

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-09-2012 De gemeente vordert wel degelijk met invulling voormalig terrein Groot-Ziekengasthuis. Mede nav vragen van de kleine fracties in de gemeenteraad, zoals Knillis, Leefbaar en Bosch Belang, komt de gemeente met een persbericht 'Voortgang  Planontwikkeling GZG-terrein. Het leek erop als of de gemeente tot nu toe niets, of weinig heeft ondernomen mbt de plannen voor dit binnenstadsdeel. Daarom kwamen er uit 'het veld' al vast uiteenlopende suggesties, zoals al beginnen  met de sloop en tijdelijk een invulling doorvoeren en opleuken met kunst van Hundertwasser. zie artikel dd. 24 april 20122. Studenten KW 1-College transformeren GZG gebouwen

-Boven: Kunst van Hundertwasser die de oude GZG-gebouwen uit de jaren 60 en 70 kan opleuken.
-Rechts boven:Oude verpleegebouw van 1914, dat mogelijk tot  bibliotheek bestemd gaat worden.
-Rechts: Klooster, ook te betrekken bij bijgestuurde bestemming GZG-terrein

rechter foto's © paul kriele, 16 januari en10 maart 2012 .

Maar de gemeente reageert in een Informatiebrief van 11 september 2012 getiteld 'Voortgang Planontwikkeling GZG' ontkennend en constructief opbouwend, maar houdt er wel rekening mee dat de grote publiekstrekker -De Bijenkorf- niet meer naar Den Bosch komt met een groot filiaal.

Nieuwe suggestie/invullingen
In de 'uitwerkingsvariant' staat danook dat '.. ipv De Bijenkorf er ingezet dient te worden op substantiële verlaging van het te realiseren winkeloppervlak', dus: minder winkels. En verder: 'Een gevolg van de weinig florissante economische perspectieven..'.

Samen met de planontwikkelaar - VOF GZG- richt men zich bijv. meer op het intrekken van de bibliotheek in het winkelgedeelte van het Ziekenhuis, zoals bijv. in het stervormige oorspronkelijke [*1914] verpleeggebouw of in het zusterhuis aan de zijde Tolbruggarage.
Dan ' -in die zoektocht-'  kan wel sloop van de jaren eind 60 begin 70-gebouwen een aanvang nemen',  zegt het persbericht.

En wat tijdelijk gebruik betreft [als reactie op een van de in het veld geuite suggesties], dat leent zich alleen voor de verpleegstersflat Huize Bloemenkamp, maar niet voor de jaren 60-gebouwen,  omdat daarin asbest is geconstateerd.
Ook het feit dat  het hele ziekenhuisterrein maar op één centrale energievoorziening was aangesloten maakt tijdelijke invulling niet mogelijk. 
' De conclusie van VOF- GZG is dat op die basis en ook om financiële redenen tijdelijk gebruik van de jaren 60-70-gebouwen niet haalbaar'.

Terug naar boven