Op GZG-locatie ontbijt nav idee rond Hundertwasser [KW1-C]

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-09-2012 | Gewijzigd op: 15-10-2012
Vanmorgen donderdag 27 september 2012, al vroeg om 08.00 uur, was er opnieuw een ontbijt,  in de oude GZG-kapel, georganiseerd door de Bossche creatieve denktank CCC, met als thema de idee om de GZG-gebouwen te transformeren in de Hundertwasserstijl.*
Studenten van het Koning Willem 1-College, met algemeen directeur Coen Free als de grote motor, hebben virtueel de gebouwen al in die stijl van Hundertwasser omgebouwd.
Eerder dit jaar was er, geïnitieerd door Wurth, in de Tolburgstraat al een grote demonstratie in de stijl van Hundertwasser met een projectie op de GZG-gebouwen, die van een grote publieke belangstelling mocht genieten.

Aanwezig waren ruim 150 betrokkenen bij stedebouwkundige plannen, onder wie architecten, ontwerpers en stylisten, mode-ontwerpers, mensen van het makershuis en de Creatieve Piramide, politici [raadsleden en wethouder Geert Snijders], ondernemers [ook uit de  horeca] en andere vertegenwoordigers uit het maatschappelijke en culture veld.

*Uitgangspunten van Hundertwasser
-organische vormen ipv rechte lijnen
-raamrecht Iedereen heeft recht op een eigen vorm van de fysieke ruimte.
-Iedereen heeft recht op bescherming volgens het principe: naakte lichaam, kleding en architectuur,
-architectuur staat in dienst van het welbevinden van de burgers [stadsrecht]
- architectuur en natuur vormen een duurzame organische eenheid: boomplicht.

zie artikel  Studenten MAP en van KW 1-College transformeren GZG-gebouwen dd. 24 april 2012.

-Boven: 'Welkomstteam'bestaande uit de voorzitter van de Creatieve Piramide Jacky Goossens [l.] en  de algemeen directeur van het KW 1-College Coen Free, die met verve zijn idee van transformatie GZG-gebouwen omkleedde met een lezing over de huidige maatschappelijke en technische ontwikkelingen, die een nieuwe tijdperk inluiden.
Midden: Maruja Gutierrez [CCC] , styliste  Katja van Ewijk van 'Personal Kitch' en uiterst rechts Susanne Brokking.

-Links: De zaal [kapel] van het oude Groot Ziekengasthuis gevuld met betrokkenen en belangstellenden voor en rond de discussie mbt de plannen om de oude jaren 60- gebouwen te transformeren in Hundertwasserstijl
.

de sprekers
Sprekers waren algemeen directeur Koning Willem 1-College Coen Free, architect Edwin Smolders van De Twee Snoeken en Karl-Heinz Bardmann van Wurth, het bedrijf in Den Bosch [De Brand], dat bekend staat om zijn enorme  kunstcollectie die elke dag gratis voor het publiek toegankelijk is.

drs. Coen Free
Coen Free startte met een toelichting op de technisch revolutie, zoals hij de omslag van Renaissance naar een nieuw tijdperk noemt. Dat is een even dramatische als een drastische hervorming van de digitale snelweg. Die omwenteling  is vergelijkbaar met de introductie van de boekdrukkunst. Nu zal het analoge plaats maken voor het digitale/virtuele.

Free hoefde voor dit betrokken publiek de Ipad en de Iphone niet meer als voorbeeld te stellen, hij  pakte onder meer het nieuwe theater als nog steeds lopend discussiepunt . Maar daar gaat het nog steeds niet om de inhoud. Ter illustratie van dat virtuele tijdperk, dat zijn beslag krijgt ook op de ruimtelijke ontwikkeling, bijv. de stedenbouw, pakte hij het nieuwe theater op, waarvan waarschijnlijk een toneeltoren niet meer noodzakelijk is met de komst van virtuele toneeldecors..
Vaak gaan deze discussies met 'armoede denken [poor thinking] gepaard, aldus Free.

Instemming door de aanwezigen bij handopsteking met Free's plan voor het GZG.

foto © paul kriele, 27 september 2012.

Met foto's van gebouwen in Hundertwasserstiijl in binnen-, en buitenland, eindigde Free zijn voordracht.
Over dit standpunt en Free's plannen mbt het GZG, vroeg in de 'rondvraag' Jacky  Goossens aan de aanwezigen -bij handopsteking- hun instemming. Een meerderheid stak zijn hand op. 

Edwin Smolders architect
Architect Edwin Smolders van De Twee Snoeken.

foto © paul kriele, 27 september 2012.
Architect bij de Twee Snoeken, Edwin Smolders hield, ondersteund met foto's van gebouwen voornamelijk uit het buitenland, ook een pleidooi voor deze bouwkundige aanpak en invulling van de stedelijke ruimte en van strakke hoekige gebouwen die ook een metamorfose waren ondergaan.
Smolders noemde naast de Spaanse architect Gaudi onder meer de architect Gordon Walter Clark als voorbeeld. De Hundertwasser toepassing is een toevoeging om ruimten nog interessanter en ruimtelijker te maken in combinatie met kleuren en de voorstellen van de studenten van MAP en Koning Willem1-College.

Karl-Heinz Bardmann  van Wurth dat vanaf 2002 op de Brand is gevestigdKarl-Heinz Bardmann van Wurth Nederland ondestreepte de inzet van Wurth rond een kunst-en cultuurbeleid
. Wurth is het bedrijf met de grootste kunstcollectie die bovendien voor het publiek gratis toegankelijk is.

foto © paul kriele, 27 september 2012.

Karl Heinz Bardmann, die niet alleen het Bossche [van oorsprong Duitse] bedrijf Wurth in beeld bracht, maar daarbij de klemtoon legde op de grote kunstcollectie van eigenaar Reinold Wurth. Wurth sr. was daarmee  kort na de oorlog begonnen. Deze kunstcollectie bevat 15.000 werken van 2.500 kunstenaars.
Bardmann onderstreepte de inzet op kunst en cultuurgebied van Wurth. Bardmann stipte de indirecte [tonnen-] inkomsten aan die het bedrijf door de pr [bijv. als sponsor van het Erasmusfestival] rondom deze culturele manifestaties oplevert. 

Bardmann legde uit waarom Wurth op kunst en cultuur inzet:
Kunst en cultuur liggen verankerd in de onderneming
-het levert een positieve bijdrage op aan het bedrijf, aan zijn medewerkers en aan de tot standkoming van het product.
-het werkt inspirerend.

In het bedrijfspand van Wurth op de Brand is het Bossche project van Hundertwasser van afgelopen nog tot januari 2013 [gratis toegankelijk] te zien.

*Noot projectie en expositie rond Hundertwasser:
-Van donderdag 17 t/m zaterdag 19 november 2011 was er een unieke 3D-projectie vanuit 15 beamers op de muur van het oude GZG. Daar werd van buiten af en van binnenuit een show geprojecteerd. Het onderwerp is de naderende sloop en de toekomst van de locatie. 
-Van maandag 17 oktober t/m zaterdag 6 mei 2012 expositie van schilderijen en grafisch werk van de schilder, architect en ecoloog Friedensreich Hundertwasser [*Wenen, 1928] bij Würth op De Brand.

Jacky Goossens leidde tot slot de discussie en de reacties op de voorgelegde plannen

Voorzitter van de creatieve denktank CCC Jacky Goossens
.

foto © paul kriele, 27 september 2012.

Meningen: divers en niet eensluidend ..

   
Vanuit de zaal klonken diverse en ook tegengestelde meningen over de plannen mbt het GZG.

-Boven: Anke Krielaars en Ed van Lent.
Van Lent complimenteerde de organisatie van deze sessie en Coen Free met zijn plannen voor het GZG -gebouw.

- Rechts staand  Peter van Doremalen.
 

foto's © paul kriele, 27 september 2012.
 

Peter van Doremalen
, raadslid Groen Links, tegenwoordig fractieleider, vindt dat er eerst over de inhoud en de bestemming van de gebouwen gesproken moet worden. Over dit idee: niet doen. Overigens zei Van Doremalen: 'Dit is geen gebouw, dit is een krot een puinhoop. Mocht het aspect  herbestemming in beeld komen, zoals de gemeente ook al aangaf: herbestemmen kost te veel en vergt een te grote investering, 'aldus de politicus, die liever de sloop van dit zielloos gebouw wenst.*
Maar Coen Free reageerde dat dit nu weer een voorbeeld is van 'poor thinking'..
Ter verduidelijking, zo reageerde Jacky Goossens hierop, het gaat hier - volgens de droom van Coen Free -  om een tijdelijke invulling !

*Zie ook Vragen van Groen Links om sloop van GZG-gebouwen in artikel dd. 27 september 2012.

Karin Hilterman,
een verwoed briefschrijfster in het BD: 'Leuk idee, kijk maar eens naar het Claraklooster dat glorieert. Maar wat is de bedoeling van de binnenkant. Hopelijk geen woonfunctie want het gebouw zit vol asbest .. wat een reactie uit de zaal opleverde '...dat er toch 20 jaar mensen zijn verpleegd.. '

Vormgever Vincent uit Eindhoven
Ik mis de bezieling. Er wordt niet elke keer over doorgedacht. Niemand weet wat er moet/kan..Je dient eerst de functie te weten, dan weet je wat je met de buitenkant kunt gaan doen.

Coen Free : 'Heijmans wil en zal best [willen] nadenken over een herbestemming. Maar dit bedrijf heeft als uitgangspunt natuurlijk toch als doel  er geld mee te kunnen verdienen.  Het gaat niet om het gebouw Het gaat om het voortbestaan van de stad Om het sociaal klimaat, om de cultuur en om de economie.Er moet iets komen dat meerwaarde oplevert. Geef dit idee een kans en ga dan denken hoe het verder met dit gebouw moet.'

Buurvrouw Krielaars
Anke Krielaars getrouwd met architect Krielaars
'We wonen hier [Nieuwstraat] al 20 jaar. Ik ben voorstander dat er iets gebeurt. Wat is beter dan slopen..? Kijk eens naar die HAS-locatie. Laten we er iets mee doen dat misschien extra toeristen oplevert.'

Thor Hendriks van bureau Bol in het GZG:
'Ik mis de discussie,  ik mis het element bestemming.' Hendriks stelt zich de vraag: 'Is het iets tijdelijks. Is het definitief. In dat laatste geval, dan moet het iets toevoegen. Maar de vraag zou ik willen stellen: Willen we op deze plek wel iets volumineus, zoals wat er nu staat? Willen we deze klont hoog houden..? '

Makershuisvertegenwooridger

Een lid van het makershuis lanceerde de kritiek dat'.. zaken in de stad soms al jaren in gang zijn gezet zoals het Brabants Museum, SM's, stadsarchief en Bibliotheek. Niemand durfde er de verantwoordelijkheid voor te nemen. Er was weinig geld, iedereen zat op elkaar te wachten. Mijn droom spat steeds uit elkaar kansen gaan en gingen verloren.'
Hier, op dit terrein, zitten veel creatieve ondernemers. Ik wacht op een roep vanuit de stad om die ondernemers hun deuren open te laten zetten. Deze plek is al zo ingevuld met creativiteit. Het wachten is weer op ideeën voor een restaurant, een kunstenaarshotel.  Wachten... '

Slotrepliek van Jacky Goossens
Goosens sluit af met: Als je het een doet, zet je weer iets anders in gang. Laten we er samen eerst over praten. Je moet altijd een plan maken. Dan kun je je baseren op Hundertwasser.
Het gaat over de toekomst. De tijden veranderen, ook de politiek verandert.   Ik hoop dat iedereen geïnspireerd  is door deze sessie.'

Bloemdecoraties
Overigens was de bloemdecoratie in de kapel van Katja van Ewijk, die met haar bedrijf Personal Kitch in het GZG gevestigd is.
Hieronder een verzameling van alle reacties [en ideeën], die de aanwezigenop een 'geeltje' schreven.

Het GZG heeft voor de meeste bewoners van Den Bosch een heel emotionele waarde. Veel mensen hebben iets in het ziekenhuis meegemaakt. Van geboorte tot ziekte en dood. Het Hundertwasser-Project zou een mooie, tijdelijke emotionele overgang tussen GZG en nieuw gebouw kunnen zijn en de bewoners langzaam kunnen laten wennen aan iets nieuws.
Rijen bakstenen uit gebouw halen en mos in laten groeien. Wordt ’t al groener!
Overdekte bazaar, ontmoetingsruimte, koffiehuis, ateliers die ook open zijn, plaats van maatschappelijke discussies en documentaires met gelegenheid tot napraten, Seats, park, fontein, aanschuiftafel, restaurant concept met maaltijden zoals thuis.
Deels ruïne laten worden, deels á la Hundertwasser, vooral tijdelijk trapveld, groen park voor de stad en bewoners liefst uiteindelijk een space met kunstenaars/ bewoners/ jeugdhostel/ campus/ inspiratieplek/ innovatieplek/ dynamisch. Niet uitgaan van regels maar van kansen/ organisch. Ik denk graag mee! Zie bijvoorbeeld hoe bewoners van de schilderstraat een veilige, open, leuk (toeristisch attractieve!!) straat weten te maken. Met veel groen!! ( En er wordt geen ‘roos’ gejat!). En bijvoorbeeld ook een leefgemeenschap voor ouderen door ouderen zelf ( die kunnen de asbest allang lijen !!!!!). Daar (samen wonen/ samen opbouwen) zelf is ook veel behoefte aan.
Theater aan de Parade…Hundertwasser-stijl opknappen.
Nulsterren pension zoals in Antwerpen ( Zomer van Antwerpen).
Nieuwbouw in stijl van Hundertwasser, oude gebouwen zo houden.
Maak een park, stadscamping, jeugdherberg.
Verleden mag zichtbaar blijven, niet alles hoeft eigentijds ( zielloos, eenheidsworst ) te zijn.
Hergebruik á la Clara Klooster, GZG = organische Gruyter Fabriek.
Als het lang duurt voordat er gesloopt mag worden, is de Hundertwasserstijl op zich oké. Aanvullen met gevel groen, dakvegetatie, bijenkassen….hiermee nadrukkelijk aansluiten op ideeën over groen in de stad en ecosysteemdiensten ( stad Den Bosch interesseert zich hier op ambtelijk niveau voor ). Dus: meerwaarde creëren.
Beter volgens mij dan gebouw tijdelijk omtoveren is zsm slopen. De ‘grote, gele bunker’ belemmert de doorgang. Na sloop tijdelijke stadspark met paviljoen. Groen wordt steeds mooier & goed voor sociale cohesie. Bomen kunnen plek krijgen in definitieve inrichting. Aansluiten op ideeën rond groen in de stad & gebruik maken van natuurlijk kapitaal.
Geen festival boulevard, maar de zomer van Den Bosch met zomerfabriek, zomerbar www.zva.be

Als er voorlopig geen sloop komt toch paar doorgangen door gebouw creëren – ‘Grote gele bunker’ is blokkade- loop & fietsroute erdoor maken.
Ga het gewoon doen deze bijzondere transformatie in Hundertwasser-stijl. Koppel het aan het kunsthotel, ben vernieuwend en denk anders. Dit zijn: unieke kansen. Krachten bundelen en samen dit voor elkaar krijgen. Bouw een eigentijdse kathedraal!
Gooi de deuren open, geef het een kans zich te ontwikkelen i.p.v. proberen te geleiden en t e regelen, politici ( gemeente) zwaar onder druk zetten via pers. Einddoel: doorgaan!
Plant Bruidssluier of dergelijke tegen GZG aan en binnen no-time is het groen. Zo makkelijk is het!
Oude panden slopen, groen, groen, groen in de stad. Stadspark met paviljoenen.
Ja, ik ben helemaal met Coen Free eens dat het gaat om de stad en dat er sowieso tijdelijk iets moet gebeuren. Een kunstwerk maken van bestaande architectuur is een geweldig idee of Hundertwasser of Gaudi moet zijn, laat ik in het midden. Zie Bilbao ’t museum, alleen voor het gebouw komen heel veel mensen kijken!
GZG terrein en gebouw behouden en renoveren. Cultuur-kleinschalig winkels erin. Buitenkant, bijvoorbeeld in Hundertwasser of á la Gaudi.
Geef de ruimte aan de mensen! Sta open voor ondernemende particulieren en maak gebruik van kunst als Hundertwasser en Gaudi. Ik ben voor een kleurrijk, organisch pand
Ja, Hundertwasser!
Kleur in ’s-Hertogenbosch. Geweldig!
Ben onderscheidend en denk buiten de geijkte paden, dus doen!
JA!! Idee: overdekte markt en zorghotel.
Hundertwasser heeft zijn ideeën verwezenlijkt met sociale woningbouw. Kan dat in het voormalige GZG gebouw niet gerealiseerd worden ( met de woningbouwvereniging). Ben enorme fan van Hundertwasser omdat hij het tegenovergestelde is van rechtlijnig denken. Hopelijk dat m.n. de politiek in Den Bosch wat ‘golvender’ gaat denken en alles op alles zet. Dit absoluut publiekstrekkend project realiseren. Ga niet uit van wat niet kan maar van wat wel kan. Durf risico’s te nemen. Denk golvend.
Geef GZG-terrein uit handen aan Würth!!!!!
Ja, wel transformatie maar niet invulling aan de binnenkant, ook al is het maar voor enige jaren.
De wondere wereld van Jeroen Hundertwasser, binnenterrein naar buiten. Niet: wat-hoe-waarom, MAAR: waarom-hoe-wat
Tijdelijke transformatie: JA, Permanente transformatie: NEE

Monumenten in zicht brengen!! Sloop het gebouw, zo snel mogelijk en geef het een invulling waar tijdelijk behoefte is in de stad! Bv een stadsstrand, tijdelijk stadspark & horeca
Hundertwasser alleen aan de gevel is niet voldoende! = poor thinking! Het gaat om het gebouw weer levend te krijgen, dus een functie geven. Anders snel slopen = geen poor thinking
Snel slopen en zicht maken op oude Maria kapel & klooster. Daarna met gebruik kunstenaars in stijl Hundertwasser transformeren . Deze puist is nu te groot in de stad.
Geloof niet in transformatie a la Hundertwasser: doe het, maar doe het goed. Dit brengt kosten met zich mee en is er wel geld?
Nee, geen transformatie maar gebruik na sloop de lege plek voor een park, volkstuin, en voetbalveld.
Nee, te kortzichtige visie. Denk vanuit de functie en plak er daarna, eventueel een Hundertwasser plaatje op.
Mits een tijdelijke oplossing zou het pand in een Hundertwasser-stijl om kunnen bouwen. Mogelijk met licht-/ virtuele technieken i.c.m. gevel vergroting, eenvoudige systemen.
Tijdelijke transformatie: JA. Groei ontstaat er en het groeit naar de bestemming toe.
Ja, graag wil ik dit geweldige idee een kans geven. Blijven dromen, daar hadden we het toch over? Hoeveel kantoorpanden worden al gebouwd die leeg staan? Geef dit een kans.
Ja! Voor unieke aankleding buitenkant GZG-gebouw.
Relevante ( betrokken) partijen zsm aan tafel voor overleg: hoe verder met ideeën over GZG-gebouw.
Wat is tijdelijk? Ook andere kunst is mooi! Mondriaan!
Hundertwasser staat vooral voor organisch dus bomen enz op binnenplaats en kleur.
Voorstander van tijdelijke transformatie Hundertwasser-stijl. Dit wordt een van de trekpleisters van Den Bosch.
Zo gauw mogelijk een functie geven. Nu is het GZG een afgrijselijke puist. Liefst Hundertwasser.
Suggestie GZG-terrein: laat de dingen/ dynamiek ontstaan. Geld is GEEN drijfveer. Regelvrije ruimte. Een pakket aan basisafspraken, gebruikers vormen de plek.
Niet in ‘Hundertwasser-stijl’ transformeren dat is na-apen. Hundertwasser is dood. Laat je wel inspireren tot iets nieuws.
Ja, maar inderdaad ook ‘invulling’ dus tijdelijke herbestemming.
Oerdegelijke gebouwen niet slopen!!! maar kleurrijk en kunstelijk opfraaien.
Plaatselijke kunstenaars, subsidie voor bestemmingsterrein, architectuur, organisch, openbaar, gevelverpakking, tijdelijke projecten, kleur, groei.

Zo snel als mogelijk starten met Hundertwasser transformatie.
Fantastisch idee! Geweldig voor de stad!
Prachtig plan, hou me op de hoogte! Ik wil graag meedenken!
Goede herbestemming van historische gebouwen, Kapel, Mariakapel, Mortuarium door culturele instellingen in de stad of ondernemers in spe.
We hoeven niet alles te kopiëren van Hundertwasser, maar laat dit idee de inspiratiebron zijn! Het zou al heel mooi zijn als we het gebouw met weinig financiële middelen, en met de inzet van alle Bosschenaren die dit idee dragen, kleur kunnen geven, geïnspireerd op Hundertwasser. Dus geen bomen op het dak willen, maar wel het pand laten begroeien met groen. Dus geen torentjes op het pand maken, maar wel gevel beschilderen met de Hundertwasser kleuren. Dus we moeten ons niet laten afschrikken door de misschien niet realistische foto’s van de studenten van het KW1C, maar dit gebruiken als inspiratie. Wat een prachtige nieuwetijdse kathedraal zouden we dan met zijn allen kunnen maken! Door Bosschenaren voor Den Bosch!
Het was een buitengewoon goed verzorgd ontbijt, met een erg inspirerende bijdrage van Coen Free. Hij zou een goede burgemeester van de stad zijn!

--------------


Terug naar boven