Hartje Den Bosch wil betere ontsluiting GZG-terrein

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-04-2008  De ondernemersvereniging Hartje ’s-Hertogenbosch verzoekt aan B&W om de Zuid-Willemsvaart nu al te betrekken bij de ontwikkeling van het GZG-terrein dat na 2011 ter beschikking komt. Er is wel een nieuw verkeersplan ‘Hoofdinfrastructuur’, maar dat houdt geen rekening met de mogelijkheden die het tracé van het kanaal door de binnenstad biedt evenmin met de omgeving ervan, die na de omleiding van de Zuid-Willemsvaart kansen geven voor allerlei ontwikkelingen, met name ten aanzien van bereikbaarheid.  
Bij haar kritiek vraagt voorzitter Bertrums van ‘Hartje’ zich af ‘..waarom er zoveel puur formele bezwaren zijn voor een onderzoek in die richting.‘ Bertrums geeft daarbij het voorbeeld van de parkeergarage Paleiskwartier, die al jaren leeg staat en slecht bereikbaar is.
© paul kriele, www.bastion-oranje.nl/GZGterreinnieuwbouw.htm /Bestemming voormalig GZG-terrein