Invulling GZG-terrein: breekbaar project /hoge woontorens

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-09-2006 De Klankbordgroep die samengesteld is rond het ‘Masterplan GZG-terrein’ hoopt dat de projectontwikkelaars veel ruimte/tijd geven om de nieuwbouw op de locatie Grootzieken Gasthuis ingebed te krijgen bij de Bosschenaren.
Over die invulling wordt nog steeds druk overlegd met name aangaande winkelhoeveelheid en de locaties daarvan.
'Het is wikken en wegen, aldus Betrums [Hartje ’s-Hertogenbosch] tussen een centrum dat de projectontwikkelaars veel geld oplevert door woningbouw en van de andere kant aantrekkelijk moet zijn als winkelcentrum, aldus de voorzitter van de winkeliers. Maar de Ondernemersvereniging zit helmaal niet op nog meer winkels te wachten. Uit rapporten blijkt dat de stad voldoende aanbod van winkels heeft, aldus Bertrums. Dat aspect ‘aantrekkelijkheid ‘valt ook nog eens erg in twijfel te trekken aangezien een busstation, een archief en een bieb daar als publiekstrekkers worden gezien…

Willem van de Made, hoofd Stedelijke Ontwikkeling en Ruimtelijke Ordening moet alles in goede banen weten te leiden. Maar Van de Made leidt ook ‘zijn’ paradepaardje Paleiskwartier, waarvoor ie ook al lang op zoek is naar een publiekstrekker. Dat zijn de redenen dat er voorlopig nog geen masterplan op tafel komt. Ook niet als op 3 oktober op uitnodiging van Gemeente en projectontwikkelaars [Heijmans en BAM] - voor een ‘bijpraten’ weer om de tafel gaan zitten, aldus Bertrums en Herman van den Heuvel. Zij zitten namens resp. de Hartje ‘s-Hertogenbosch en resp. monumentenzorg/’De Kring Vrienden’ in de Klankbordgroep. Daarvan maken ook nog deel uit: Ben van den Thillart en Antoon van de Rijt [Vereniging van Eigenaren Binnenstad], Frits Bekker [Horeca] en dan nog de Blb. [voormalig voorzitter Mr. Jennen].
.......
De Vereniging van Eigenaren wacht 3 oktober af met welke wijzigingen de projectontwikkelaars op tafel komen, aldus Van den Thillart.

De winkeliers hebben hun argumenten vwwb de winkelbezoekers. Die willen met hun auto uitkomen in een parkeergarage onder een winkelcentrum en niet bijv. vanaf het kanaal eerst een eind moeten lopen, stelt de voorzitter. En wat die aantrekkelijkheid betreft: de bibliotheek in de Hinthamerstraat moet voor Hartje ’s-Hertogenbosch daar blijven vanwege de aanzuigende functie op het publiek dat naar die straat moet blijven komen.

De diverse groepen Heemkunde en Monumentenzorg zijn verzekerd van het behoud van alle monumenten, ook de kleintjes nadat de minister instemde met het advies van de Rijksdienstmonumentenzorg. Maar voor de stedenbouwkundige is dat vlindervormige, ruim een eeuw oud verpleeggebouw een sta in de weg, voor de ontwikkeling van dat gebied. Ook kan Van den Heuvel instemmen met het aanleggen van een Diezetak evenwijdig aan de achterkant van de Nieuwstraat.
 
Reactie tegen opnemen van twee woontorens , 4 april 2006
Tenzij de Welstandscommissie daar nog een stokje voor kan steken zal het er toch van komen: nieuwe woontorens op het GZG – terrein. Terwijl toch vrij algemeen de gedachte leeft dat hoogbouw per definitie conflicteert met het kleinschalige en fijnkorrelige karakter van de Bossche binnenstad. Je zou toch zeggen dat met de woontoren op het Loeffplein al voldoende leergeld is betaald. Van welke kant je de stad en de binnenstad ook benadert, die woontoren blijft een voortdurende, onloochenbare aantasting van het silhouet van de stad en van het stadslandschap. De vergelijking met de uit het verleden daterende kerktorens gaat volledig mank. Die torens zijn van een geheel ander architectonisch karakter en zij hebben vooral ook in de loop van de eeuwen op een organische en harmonieuze wijze hun plaats in het stadslandschap gekregen. Getuige nu nog de Sint Jan, de Katrienkerk, de Nederlands Hervormde Kerk en ook het torentje van het Stadhuis.
Dit zijn nog steeds meer dan voldoende oriëntatiepunten voor de in wezen beperkte omvang van de binnenstad. Het is weer eens zo’n een typische redengeving  “pour le besoin de la cause”. Welke zaak, dat laat zich raden. De zorg voor het behoud van het typische karakter van de Bossche binnenstad heeft in elk geval bij de plannenmakers geen hoge prioriteit.
 Lambert van de Wiel, is register accountant. In de jaren negentig studeerde hij Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Utrecht.Met een doctoraal scriptie over een architectuuronderwerp studeerde hij in 1999 af. Tevens is hij inleider bij Boschlogie III. Dat  cursusdeel gaat over 'Architectuur en architectuur van de stad'. Van de Wiel is lange tijd penningmeester geweest van de Heemkundekring De Boschboom. 


Terug naar boven