Bossche Groenen bezorgd over handhaven bomen op GZG-locatie

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-02-2013 | Gewijzigd op: 14-02-2013
In het vooruitzicht op de sloop van bepaalde gebouwen en nieuwbouw op de GZG-locatie maakt de Bossche Groenen zich alvast zorgen over het behoud van oude bomen daar. Specifiek noemt fractieleiderJudith Hendrickx  in haar schriftelijke vragen aan B&W, de monumentale paardenkastanje en Noorse esdoorn.

De vraag is of het College de bomen, die in het voorontwerp-bestemmingsplan GZG terrein nog op de kaplijst staan, binnen dit aangepaste plan voor de bibliotheek/stadsarchief te handhaven en in te passen? En of het ontwerp kan worden aangepast om extra bomen te kunnen aanplanten.

De Bossche Groenen refereert aan de door de raad in 2010 vastgestelde Bomenbeleidsplan waarin is afgesproken bomen zoveel mogelijk in te passen bij (nieuw-)bouwplannen.