Met Maarten Mutters en het GZG de 21ste eeuw in...

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-04-2013 | Gewijzigd op: 21-04-2013
Maarten Mutters, bijna afgestudeerd architectuur & bouwkunde aan AVANS, presenteerde zaterdagmiddag 20 april 2013 in de Knillispoort zijn ontwerp voor het GZG–terrein..

Maarten Mutters [*Betuwe 26 februari 1989], woont zelf al bijna 5 jaar in de Tolbrugstraat die uitziet op het GZG-terrein, waardoor hij ook de sfeer goed kan aanvoelen. Bij Mutters staat het respect voor de monumenten en het slopen van alle toevoegingen voorop. Daarnaast wil hij het stedelijk weefsel, de stratenloop, herstellen.

In aanwezigheid van betrokken politici en wethouder Geert Snijders, onder wiens portefeuille het masterplan valt, gaven de ontwerper Mutters zijn visie en voegde Paul Kagie daar het standpunt van de drie fracties Leefbaar, Stadspartij Knillis en Bosch Belang, aan toe.

Aanwezig waren verder leden van Leefbaar, Stadspartij Knillis [bestuursvoorzitter Monique Parijs, fractievoorzitter Jolanda Lensen van den Wildenberg, Nico van den Heuvel en Wil Paanakker] en van de Bossche Groenen [Helmus Boons] en voor LH&R was ook Ben van Herpen aanwezig en voor het  CDA Jan-Hein van  Beers. Verder nog makelaar Jacques van der Miessen, auteur, docent, communicatie-adviseur Frans van Gaal, Karin Hilterman, John Stohr van de Blb.
  
Een van de initiatiefnemers van de infomiddag in de Knillispoort Paul Kagie [l.] van Leefbaar en rechts Helmus Boons van de Bossche Groenen. De twee andere fracties zijn Bosch Belang en Stadspartij Knillis.
Middenin de bijna afgestudeerd student bouwkunde/architectuur Maarten Mutters, die met veel enthousiasme zijn ontwerp presenteerde.
Maarten Mutters, die de studie architectuur voortzet op 'Oxford'.

foto's © paul kriele, 20 april 2013.

Maarten Mutters die zijn bijna afgeronde studie architectuur aan de Universiteit van Oxford gaat voortzetten, gaf in een duidelijke power point-presentatie inzicht in zijn ontwerp voor dit beladen terrein. Daarvan wordt uitgegaan van het respect voor de monumenten, zoals de klooster/kerk en het verpleeggebouw. Daar tussen is een binnenstadstuin voorzien, die recht doet aan die [beeldlijnen naar de] monumenten en onder die tuin een enorm lichte ruimte. Mutters noemde expliciet niet het woord kelder, omdat er veel licht binnen komt..]  Zie artikel GZG plan van 20 april 2013.
Dat laatste deel behoort tot het technische traject waarmee Mutters het afgelopen half jaar bezig is geweest . Het meest spectaculaire is de omgeving van de stadstuin met de ´opbouw´op het stervormige verpleeggebouw en de ondergrondse, toch transparante ruimte.

Ook het deel aan de Nieuwstraat behoort bij het ontwerp. De hoofdingang en de poliklinieken dienen te worden gerestaureerd en verbouwd tot appartementen. Daarachter voorziet Mutters stadswoningen. Zo krijgt dat deel een opgewaardeerde facelift. Op zich werd dit onderdeel nadrukkelijk door Kagie nog eens toegelicht.

Karin Hiltermam miste in het nieuwe ontwerp een theater..
.. 'We houden het'voorlopig [8 jaar] bj het oude op de Parade, repliceerde Kagie adrem.
Rob van den Bosch vroeg via een paneeltje van de oude De Pijp aandacht voor opname van een volksbuurtsfeer
.

foto © paul kriele, 20 april 2013.

Geen geld in the pocket..
Maar, zegt Kagie, nu er een tijd is waarin door de crisis ook de makelaardij, onder wie Heijmans, geen geld in de pocket heeft, zou de gemeente dit pan over moeten nemen, want we staan met de rug tegen de muur. De gemeente moet met een breekijzer dit plan doorbreken.
Ik zeg: als we onze potten niet aanspreken gaat dit niet loskomen, sprak Kagie.

Van een dergelijke manoeuvre zijn genoeg voorbeelden bekend, die hebben bewezen haalbaar te zijn: bedrijfsterrein de Rietvelden, het Congrescentrum 1931, de restauratie van de Binnendieze, die Kagie als voorbeeld aangaf. Daarin zit ook het [belasting-] geld van de gemeenschap.
Nu ligt er 43 miljoen klaar uit het project de Grote Stroom en tien miljoen voor de Bieb. Dan spreek ik nog niet van de miljoenen Essentgelden, die ook van de gemeenschap zijn…Dus we kunnen zo beginnen.
De gemeente dient dan hiertoe de ´Herontwikkelingsmaatschappij GZG 21ste eeuw´ op te richten en de GZG VOF  Heijmans' herontwikkelt het oude GZG-ziekenhuis.

Als repliek op wat Jacques van der Miessen in bracht, te weten ´de keuze om dit door de gemeente in eigen beheer te laten ontwikkelen,´ benadrukte Kagie nog eens ´..dat dat wel een optie was geweest, maar dan alleen bij leegstand. Nu vormen die 141 bedrijven de bron. Dat is een stevig begin,´ aldus Kagie. En die optie wordt ook duidelijk door VOF GZG Heijmans ondersteund.
Kanttekening is wel dat Heijmans 90 %van het gebied bezit en de gemeente slecht de Tolburgparkeergarage bezit. Maar die kunnen we na het einde van de erfpacht /2027/ voor een schappelijke prijs in 2020 afkopen, op welke plek Hotel Central kan uitbreiden.

Geen Bijenkorf noch een  theater..
Kort gezegd wil Paul Kagie die deze middag in de Knillispoort als woordvoerder van de drie fracties optreedt, niet langer wachten en ook niet weer elke bijkomend aspect, zoals dat door de zaal werd geopperd, [waarom geen Bijenkorf erbij/Wil Paanakker, ik hoor niets over een theater?/Hilterman en'Waarom zie ik niets van de volksbuurt De Pijp erin terug?' /Rob van den Bosch].
Kagie ’s repliek hierop was: de Bijenkorf komt sowieso niet met een groot warenhuis naar het ‘kleine Den Bosch’. Wat betreft De Pijp, daarvan nam Kagie acte en wat betreft een theater: laat het oude voorlopig nog acht jaar op de Parade staan..
Kagie: 'Ik wil geen hick-up plan [ofwel niet telkens nieuwe toevoegingen]. We moeten ergens mee beginnen. Als we zo blijven’ stapelen zijn we er over 20 jaar nog mee bezig. Dus geen Rosmalense toestanden,' sprak Kagie, die toe gaf dat het een stappenplan is, waarmee je wel morgen kunt beginnen. De politicus laat het deel ‘oude GZG’ buiten zijn optie.
Kagie: ´Voor Den Bosch is dit project uniek. We zijn een monumentenstad gewend. Dat zie je aan voorgaande projecten die de gemeente ook zelf heeft opgepakt.'
´Morgen beginnen,´ wil volgens Kagie zeggen: ´2014-2024 over die periode moet je die ontwikkeling zien.´

 zie ook eerder artikel over afwijzing Bieb op  GZG-terrein/plan Maarten Mutters dd. 20 april 2013.

Terug naar boven