Binnen 15 maanden sloop Groot Ziekengasthuis

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-12-2013 | Gewijzigd op: 19-12-2013
Het uit eind jaren 60 daterende Groot Ziekegasthuis wordt gesloopt. Dat zijn Gemeente en de vof GZG [waarin Heijmans en de BAM] overeengekomen. In een notariële koopacte, die vanmiddag 18 december 2013 wordt gesloten, koopt de gemeente voor  € 5 miljoen 5 hectare grond die de verpleeggebouwen, het onderzoeksblok [zijde Kardinaal van Rossumplein], revalidatie en de poliklinieken [zijde Tolbrugstraat] omvat.
Die € 5 miljoen vormen een soort borg om binnen 15 maanden, gezien vanaf 1 julil 2014, met de sloop te beginnen. Dat doen de ontwikkelaars, vof.
Na de sloop koopt vof GZG de grond weer terug, zodat de invulling kan beginnen.
Maw: door die koop hoopt de gemeente dat het proces van bouw wordt bespoedigd, want ‘..zo kan dat gebied er niet bij blijven liggen,’ zegt Snijders in een perstoelichting van hedenmiddag. ‘Zeker ook met het oog op het feestjaar 2016.’
Als deze ingeslagen weg vlot verloopt kan in oktober 2015 het terrein weer een normaal vlak aanzien hebben. Het wordt [volgens contractplicht] met 10 cm hoge teelaarde afgedekt.

   
-Boven: De gebouwen van het GZG in de LangeTolbrugstraat.
-Rechts boven: De verpleeg- en onderzoeksgebouwen van het GZG[daterend jaren 1969-1970].
-Rechts: Plattegrond met in ggrijs de te slopen gebouwen.

foto's © paul kriele, 28 maart 2006 [boven]  en keesdekok, 4 februari 2002.
 

Het eerst zullen de woningen [flats en grond gebonden woningen] aan de kanaalzijde worden gebouwd en dan pas de bieb, waarover in het voorjaar van 2014 de discussie aan de orde is. 'Het meest onzekere is,'  volgens wethouder Geert Snijders vanmiddag in een perstoelichting, 'de winkelinvulling.'
'Dat het allemaal zo lang duurt komt door de crisis en door de herhaalde wijzigingen en aanpassingen van het eerder- ook al gewijzigde- masterplan dat door de gemeenteraad werd vastgesteld [aanpassing met meer winkels]. 'Die wijzigingen kosten veel tijd,' aldus Snijders.

Mede onder druk van de maatschappelijke opvatting [burgers en winkeliers] heeft de gemeente aan vof GZG deze noodzaak tot sloop opgelegd.

Na de sloop kan dan met uitvoering van het masterplan worden begonnen.
Alle overige gebouwen, die meestal ouder zijn dan ongeveer 100 jaar, blijven gewoon staan. Ook de verpleegstersflat Bloemenkamp zit niet in de overeenkomst Gemeente X vof GZG.Terug naar boven