Kermisevaluatie en prijsuitreiking voor beste attracties

Printerversie
Gepubliceerd op: 31-08-2014 | Gewijzigd op: 31-08-2014
Zondagmorgen 31 augustus 2014 werd in de poffertjeskraam op de Parade met de verantwoordelijke van kermiszaken Henri Holtz en Luuk Ottens, hoofd Marktzaken en evenementencoördinator, met een dertigtal kermisexploitanten de kermis geëvalueerd.
Na het aanhoren van opmerkingen en suggesties door enkele exploitanten volgde de prijsuitreiking aan de eigenaars van de door het publiek uitverkozen beste attracties. Die zijn in drie categorieën verdeeld: Groot Vermaak, kinderattracties en de categorie spellen en verkoop.
Elk ontving uit handen van wethouder Jan Hoskam een Jeroen Bosch beeldje.

Prijs voor de beste kermisattractie, aldus het pubkliek.
Een replica van het Jeroen Boschbeeld op de Markt .

De prijzen gingen naar de Booster van de fa. Ordelman, naar de Grand Caroussel [Kerkplein] van de familie Ropers en in de ‘Spellen en Verkoop’ ontvingen de Pushers van de fa Guikema en Hilfrink een prijs.
Het algemeen commentaar van de exploitanten ging uiteraard over het weer: ’ Nat en vervelend,’ dat zeiden onder meer Marianne van Tuyl, suikerwarenleverancier en Vincent Bouman van de nostalgische kermis. Hun buren sloten zich daar bij aan. ‘Het is niet wat we in Den Bosch gewend zijn,‘ aldus Bouman. ‘Maar de mensen blijven het [nostalgische kermis] leuk vinden.’Dat vindt ook Tuyl:’’Den Bosch is voor ons meestal een goede kermis’.

‘Het weer heb je niet in de hand,’ begon Hans van Tol [Polyp] in de feitelijke evaluatie, maar ik miste enkele vuilnisbakken voor het publiek.
Ook sneed hij het parkeerprobleem aan. De gemeente zou het parkeerterrein bij de Veemarkt voor 1 euro per dag aan ons moeten verhuren. Dat scheelt ons in de moeite van het op en neer rijden om de parkeermeters te vullen. En in de prijs.
In het algemeen zei Van Tol dat we nu bezig zijn om de mensen hier naar toe te krijgen.
Van Tol attendeerde op de looppaden, die op de Parade best eens beter bekeken kunnen worden. ‘Sommige attracties vielen bij het publiek niet eens op,’ aldus de exploitant die vroeg om een andere indeling en een betere verlichting, zoals op het festival Boulevard. ‘Ga niet die vlaggen en verlichting op de ene dag weghalen en ze drie dagen later- voor de kermis- opnieuw ophangen. Over de Markt ben ik heel tevreden. Dat ziet er goed uit.’’
De bijeenkomst in de poffertjeskraam op de Parade. Daar werd met een dertigtal kermisexploitanten de kermis 2014 geëvalueerd.
Boven wethouder Jan Hoskam die de prijzen voor beste attractie uitreikte en rechts daarnaast de van de gemeente verantwoordelijken voor kermiszaken Luuk Ottens [coördinator evenementen] en Henri Holtz, die mede de kermis begeleidt en organiseert
.

foto's © paul kriele, 31 augustus 2014.

Jeroen Boschkermis
Op alle opmerkingen reageerde Henri Holtz positief met name op de indeling en de verlichting. Holt zei met de exploitanten daarover nog in gesprek te gaan. Ook over specifiek individuele zaken. ‘Ik probeer de signalen mee te nemen [.. ] om er een zo optimale en gezellige kermis neer te zetten.
Ook wethouder Jan Hoskam ging in op de suggesties van parkeren. Hoskam verwees naar de transferia om daarin een oplossing te zoeken en naar de nieuwe parkeergarage aan de Hekellaan.
‘Wat te doen met het Jeroen Boschjaar?,’ vroeg Hans van Tol. Die vraag legde de wethouder terug bij de exploitanten zelf: ‘Kom maar met suggesties,’ antwoordde Hoskam en verwees naar de afbeeldingen van vermaak, zoals Jeroen Bosch die uitbeeldde op de schilderijen ‘De Marskramer' en de chirurgijn op ‘De Keisnijding'en en het tafereel ‘De Blauwe Schuit’.

Na een chocolade bol en een drankje trokken de kermismannen en vrouwen naar hun stekje op de Markt of op de Parade, hopende dat deze laatste kermisdag nog een succesvolle -zonnige –dag zal worden.


Terug naar boven