BOVAK gaat bemiddelen rond mislukte Wintermarkt

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-08-2018 | Gewijzigd op: 20-08-2018
De Bond van Kermisexploitanten BOVAK* gaat bemiddelen rond de mislukte inschrijving  voor de Wintermarkt. Zij gaat alsnog pogen een Bossche Wintermarkt op te zetten. Dat is een voornemen van Atze Lubach, voorzitter van de BOVAK.
Zijn stap volgt na een oriënterend gesprek met burgemeester Jack Mikkers. De ontmoeting vond plaats op de openingsavond
van de kermis vrijdag 17 augustus 2018. Beiden zaten op een gegeven moment in een gondel van het Reuze Rad op de Parade.
Mikkers legde aan Atze Lubach uit  waarom de inschrijiving  voor de Wintermarkt dit jaar is mislukt en welke regels de aanbesteding inhoudt én....waaruit de enige inschrijver Nicole Vermolen, zich heeft -moeten -terugtrekken.
Dat verbaasde de BOVAK-voorzitter die overigens niet bekend bleek wat er zich dit jaar in Den Bosch rond een op te zetten Wintermarkt heeft afgespeeld. 

*Naast de BOVAK bestaat er ook een Nederlandse Kermisbond. Elk heeft een paar honderd leden. 

   
   -Hierboven: vlnr Voorzitter van de BOVAK
Atze Lubach, middenin burgemeester Jack Mikkers
en rechts wethouder Jan Hoskam 
in een gondel van het Reuze Rad op de Parade.

-Links: Inkijk op  het kermisterrein [Disco Jump] op de Parade.


foto's © paul kriele, 17 augustus 2018.
.........................................................................................................

Aller drukste kermisweekeind.

Momenteel is er op 70 plaatsen in het land een kermis. Maar in het weekeind van 31 augustus 2018 is er in ruim 100 dorpen en plaatsen in 't land een kermis waaraan meer dan 300 kermisexploitanten mee doen. Dat komt omdat wijlen koningin Wilhelmina, de grootmoeder van prinses Beatrix,  op 31 augustus jarig was. De traditie is ontstaan dat juist in dat weekeind tal van dorpen en plaatsen een feestelijke kermis hielden en nog houden. Die traditie is in bijna een eeuw altijd zo gebleven !

Voorzitter Atze Lubach van de BOVAK gaat zich sterk maken de kansen die er binnen zijn bond liggen aan te grijpen en kandidaten te enthousiasmeren de Bossche Wintermarkt alsnog op te gaan opzetten.

'Dat kan alleen gebeuren volgens de aanbestedingseisen van de gemeente die er nog steeds [procedureel] ongewijzigd liggen,' aldus Mikkers, die van zijn kant ook bestudeert welke weg in dit opzicht nog open ligt en haalbaar is. 

*Koningin Wilhelmina  *Den Haag, 31 augustus 1880  †  Apeldoorn, 28 april 1962.

Doorkijk via Disco Jump
en Reuze Rad naar Sint Jan.

...........................................................
foto © paul kriele, 17 augustus 2018.


Voor artikel opening van de Bossche kermis met wethouder Jan Hoskam  zie Opening 

Terug naar boven