Voor de kernen van de stad iets ruimte voor een kermis

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-06-2020 | Gewijzigd op: 26-06-2020

Communicatie antwoordt namens B&W op de vraag of er nu wel of geen kermis in de stad komt:

Hoewel kermissen onder bepaalde voorwaarden weer worden toegestaan, is duidelijk dat de Bossche kermis in de binnenstad in zijn huidige vorm dit jaar geen doorgang kan vinden. Het is in de binnenstad, met de huidige opstelling en het aantal attracties onmogelijk de 1,5 meter regel in acht te nemen. De binnenstad biedt ook geen verdere mogelijkheden tot andere maatregelen om gezondheidsrisico’s tot een minimum te verkleinen.

Oplossing voor kermissen in de kernen om de stad
Voor de kermissen in de kernen van de gemeente  verwachten we een oplossing te vinden binnen de aangewezen locaties, waarbij het in acht kunnen houden van 1,5 meter afstand leidend zal zijn.
Bossche Zomer
De gemeente gaat samen met de kermisexploitanten op zoek naar mogelijkheden binnen de Bossche zomer. De volgende week wordt het protocol verwacht waarmee de de kermisbond druk bezig is. 
De Bossche Zomer zou in combinatie met dit protocol op een verantwoorde en veilige manier plek kunnen bieden voor kermisattracties. Daar zijn al aanmeldingen voor.
Als blijkt dat de Bossche Zomer geen uitkomst biedt voor de kermisexploitanten wordt naar geschikte alternatieve locaties gezocht waar bijv. die anderhalve meter in stand kan blijven.

 Bericht van 24 juni 2020 Mikkers Nee, Hoskam Ja  tegen beperkte kermis
Burgemeester jack Mikkers heeft zich als hoofd van de  de Veiligheidsregio Oost Brabant uitgesproken tegen een kermis.  Dat is  in een dergelijke opstelling niet te doen vanwege de anderhalve meter regel, zegt Mikkers. Daarentegen sprak wethouder Jan Hoskam [portefeuille Kermis] zich positief uit over een kermis, maar dan wel  op een locatie in combinatie met Bossche Zomer.
Bij die traditionele aanpak zou de kermisbond leidend zijn, aldus Hoskam
Het wel of niet doorgaan van de Bossche kermis eind augustus kwam ter sprake door vrragen van PVV-er van Hattem  in de commissie Bestuur. Van Hattem verwees naar de Tilburgse plannen voor een kermis.