Toch kermis bij de Brabanthallen

Printerversie
Gepubliceerd op: 31-07-2020 | Gewijzigd op: 31-07-2020
Toch kermis bij de Brabanthallen. Was er eerst geen sprake van een kermis in de binnenstad en ook geen kermis bij de Brabanthallen, nu is blijkbaar Libémadirecteur Jeroen Dona overstag gegaan en komt er een familiekermis [geen 60, maar 30 attracties] bij de Brabanthallen.
Daar voor heeft Bureau de Kermisgids alsnog bedongen. ‘Zo goed als zeker… ‘, zegt directeur André Vonk in het Brabants Dagblad dd. 31072020. Alleen geen botsautootjes. Dat vindt de gemeente weer niet bij een familiekermis horen....
'De Bossche Zomer' met directeur Huibert Wilschut gaat dit kleiner opgezet evenement inplannen. De opzet moet nog aan de regels ‘coronaproef’ worden gecheckt.

Bericht van 17 juli 2002 Kermis niet in de binnen, wel in de dorpen en mogelijk in de stad icm Bossche Zomer.

Communicatie  meldt uiteindelijk  dat een kermis niet in de binnenstad, maar wel in de dorpen Nuland Rosmalen en Empel is.op de oorspronkelijke data mogelijk is! Dat wordt nog met bureau De Kermisgids bekeken. Maar een plan moet wel op veiligheid getoetst worden.

Wat betreft de Bossche binnenstad dat gaat alleen gebeuren in combinatie met Bossche Zomer. Daar [buiten de binnenstad !] wordt naar alternatieve locaties gekeken. Ook die zullen getoetst worden op veiligheid en of plaatsing geschied volgens de noodverordening. 

 Geactualiseerd bericht van bericht 'B&W  laten het afweten wat betreft Bossche kermis.  
Na onderstaand bericht van 11 juli 2020 'Toch geen Bossche kermis',
waarin de coördinator van de kermis op drie locaties een mogelijkheid noeemt voor de opzet van een kermis, is er van B&W niets vernomen over een afgelasten van de kermis. Immers alle drie de mogelijkheden vielen na onderzoek af !
Nog ruim een maand  te gaan tot de start van de jaarlijkse kermis heeft B&W niets laten horen over  die kermis. 

Bericht van 11 juli 2020 Toch geen kermis, teveel bezwaren en regels
Het zat er aan te komen, ondanks de drie opties die er speelden [zie hieronder],  maar na het overleg met /door de kermisbond [jongsteden maandag 6 juli 2020] en daarop het B&W-overleg, komt er uiteindelijk toch geen kermis dit jaar in de stad.
De kermisfamilies willen wel, de gemeente wil niet/ kan niet. Zij heeft d3eze week nog met de exploitanten overlegd

Wat speelt? Kort gezegd wordt het te druk en is er te weinig ruimte in de binnenstad  mede gelet op de noodverordening, aldus wethouder Jan Hoskam. De weg langs de Tramkade is ook onderzocht, maar daar zitten teveel omleidingen aan vast om er attracties te kunnen plaatsen. Dan rest nog als derde opgevoerde optie: de Brabanthallen. Daar heeft directeur Libéma Jeroen Dona de beslissende stem. Die was al niet erg enthousiast. Daar zouden maximaal 25 attracties kunnen staan. Maar dan komt  de geluidsoverlast als beperkend element om de hoek kijken. Kortom de Bossche kermis anno 2020 finito. 

Bericht van 2 juli 2020: Alsnog Bossche Kermis maar hoe en waar...?

Uit gesprekken die er tussen partijen [gemeente, Bossche Zomer, Hans van de Pol van de Kermisbond Bovak,Jan Boons van MKB, Martin Witte van enkele kermisexploitanten en Jeroen Dona van de Brabanthallen] de afgelopen week zijn geweest, komen drie opties naar voren die mogelijkheden voor een Bossche kermis bieden. 
Het gaat dan om locaties: nabij of in het kader van de Bossche Zomer, of in de binnenstad [kleinschalig] ook mogelijkheden biedt en of er dan voor 'de rest' bij de Brabanthallen [hoewel Jeroen Dona niet achter eeen kermis op terrein Brabanthallen staat] te creëren valt.
Burgemeester Mikkers is so wie so niet voor een kermis in de binnenstad. Dat komt mede door zijn positie als voorzitter van de Veilgheidsregio. Maar er is een meerderheid die de kermisfamilies graag deze zomer alsnog een exploitatie van een atttractie willen gunnen.

De exploitanten van grote attracties staan er borg voor dat de juiste maatregelen genomen worden, aldus kermiscoördinator bij de gemeente Dave de Lange. 'Maar het ontbreekt nog aan een plan van aanpak. Dat maakt het lastig. Ook het plan van de Marc de Wit is te onduidelijk en voor de gemeente niet doorslaggevend'. Zo stelt De Lange die moeite doet iets van een kermis in de binnenstad te realiseren.

Maandag 5 juli 2020 vindt er nog een overleg plaats tussen de Kermisbond en de stuurgroep van Bossche Zomer,  waar de knoop zal worden doorgehakt', aldus De Lange. 'Dan gaat het erom welke locaties ihkv Bossche Zomer nog beschikbaar zijn en of ze daar passen. Daar komt dan ook uit welke attracties er over blijven die dan mogelijk nog bij de Brabanthallen een standplaats kunnen krijgen.'

Terug naar boven