Gemeente bemoeit zich niet met hogere kosten voor kermisexploitanten

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-05-2022 | Gewijzigd op: 21-05-2022
Bossche kermis wel of geen prijsstijgingen
 
........................
Mickey Mouse [onder] en Ghost Castle [boven] 
...........................

Omdat de gemeente niets met kermisprijzen van de attracties te maken heeft, blijven die prijzen of even hoog als voorheen, of stijgen naar gelang de kosten [energie e.d. ] hoger worden. De gemeente heeft alleen met de pacht te maken waarvoor de exploitanten zich op een attractie in een gesloten pachtovereenkomst, kunnen inschrijven Er kon wel vooraf een afspraak worden gemaakt over de ritprijzen. Dat moet dan wel vooraf aan de gunning gebeuren. Maar dat is dit jaar niet gebeurd.
Dat is het antwoord van de gemeente [brief dd. 17 mei 2022] op vragen /verzoek van de PVV/Van Hattem [brief dd. 22 maart 2022.].