Nieuwe langjarige vaarconcessie op Binnendieze voor ‘De Kring'

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-09-2020 | Gewijzigd op: 17-09-2020
De gemeente heeft opnieuw aan de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch [stichting Binnendieze] de vaarconcessie  [voor de komende 15 jaar] voor de Binnendieze boottochten verleend. Dat voorstel werd in de raadsvergadering van april 2020 als 'voorlopig' behandeld toen het voorstel 'Restauratie en herbestemming Kruithuis' aan de orde kwam. Het is nu van kracht geworden  nadat er geen bezwaren zijn ingediend.
Daarmee is gelijktijdig  -een eis van 'De Kring' -een langjarige exploitatie van het Kruithuis als vesting- en Watermuseum zonder subsidie,  gegarandeerd....

Bericht van 9 april 2020 Oppositie legt zwakke plek op toekomst vaarconsessie aan 'De Kring  Vrienden'
Ralph Geers, fractieleider van de VVD,  laat in
de raad de vaarconcessie verleend aan 'De Kring',
bij de toekenning als organisatie voor het
water-en vestingmuseum in het Kruithuis, even terzijde.
..
........................  

In de raadsvergadering van dinsdag 7 april 2020 bleef Ralph Geers van de VVD maar bevestigen dat De Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch tot nu toe de enige organisatie is, die voldoet aan haar taken als Heemkundekring. Zij is –bewezen- tot nu toe de meest geschikte cultureel-historische vereniging  -'er is geen andere'- die daar aan voldoet. Daar is en was ook niks mis mee. Dat sprak de oppositie met Pieter Paul Slikker [PvdA] en Judith Hendrickx [De Bossche Groenen] en Rianneke Mees [ SP] niet tegen.

Ralph Geers vermeed, of ging bewust niet in op de vaarconcessie voor de Binnendieze [en straks de Zuid-Willemsvaart]. Maar juist dat aspect speelde bij ‘De Kring ‘als dwingende voorwaarde* mee om het Kruithuis te mogen exploiteren als water –en vestingmuseum. En dat aspect werd - bij monde van Pieter Paul Slikker- door de oppositie juist als hét bezwaar geopperd. Geers reageerde dat voorlopig die concessie aan ’De Kring’ tot 2035 is verleend. Er is nu geen andere organisatie in beeld. In 2035 kunnen we dan wel verder zien hoe dan, aldus de fractieleider van de VVD.

Uiteraard speelde andere grote uitgaven die op stapel staan en de bezuinigingen die de gemeente gaan treffen ook een rol. Dat element werd door de tegenstanders van ‘Museum Het Kruithuis’ sterk ingebracht door bijv. de investering van € 3,6 miljoen te plaatsen tegenover de financiële onzekerheden die ‘Den Bosch’ te wachten staan. CDA VVD en merendeels de kleinere partijen zoals Rosmalens Belang en Bosch Belang staan achter het museumplan voor het Kruithuis.


*Voorzitter Yvonne Moerman licht die voorwaarde toe dat ‘De Kring’ de kosten van huren van het Kruithuis niet kan dragen zonder de inkomsten van de rondvaarten.

Terug naar boven