Nieuwe aannemer Nico de Bont voor Kruithuis / stijgende kosten

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-07-2022 | Gewijzigd op: 22-07-2022
In het  bericht van 27 juni 2022 [zie hieronder..] werd de reden van uitstel van de opening van het Kriuthus [datum bericht 27 juni 2022] verklaard door 'reconstructies en andere bouwwerkzaamheden'. Maar nu blijkt:  Nieuwe aannemer Nico de Bont voor Kruithuis gevonden
De gemeente heeft doordat de eerste aannemer zich medio 2021 terug trok, een nieuwe aannemer gezocht. Reden: hij kon de prijs niet gestand doen. Met Nico de Bont is een nieuwe aannemer gevonden.
De nieuwe inschrijving [waarde van de beoogde opdracht] is echter hoger dan het beschikbare budget.. Dat komt door de hogere grondstoffenprijzen en de oververhitte aannemersmarkt.  Ook is een verandering doorgevoerd voor de aanleg van de installatiecomponenten van het Kruithuis. Die worden niet intern maar in het geweermakershuisje ondergebracht. In dat proces wordt tegelijk de bouwvallige staat van dat monumentje aangepakt. In deze aangepaste aanpak wordt het budget met circa € 450.000 overschreden. Daarom worden er besparingsvoorstellen toegepast zodat de opdracht in overeenstemming met het budget blijft. Aldus schrijft B&W dd. 19072022 in vervolg op het raadsbesluit van 07042020.
De provincie gaf in dit kader een aanvullende subsidie van € 220.000 naast de eerder verstrekte subsidie van € 800.000. Zelf schrijft B&W dekking te hebben gevonden bij Erfgoed en het Maatschappelijk Vastgoed. Hierdoor is er een reëel onderhandelingsresultaat met de nieuwe aannemer ontstaan.
Gezien het aflopen van de prijsvastperiode moet er haast worden gemaakt met de gunning. Zou er een krediet groter dan € 100.000 ontstaan dan legt B&W een raadsvoorstel aan de gemeenteraad voor hoe die overschrijding te dekken.

Bericht van 27 juni 2022 Uitstel opening Nieuw Water-en Vestingmuseum Het Kruithuis aan Citadellaan 
Het water-en vestigingsmuseum Het  Kruithuis is door reconstructies en andere bouwwerkzaamheden mede als gevolg van [verscholen] technische voorzieningen in dit eeuwen oud pand uitgesteld tot -op zijn vroegst - najaar 2023.
Bijkbaar komt er meer bij kijken dan aanvankelijk gepland en voorzien was. Mede hierdoor is al in  2021 de projectstructuur van Museum Het Kruithuis herzien. Die vertraging is dan nog los van de actuele kostenstijgingen van werkzaamheden en materiaal.
.
Bericht van 22 januari 2022 Het bouwteam staat klaar  / Opening zomer 2022
Het bouwteam voor het Kruithuis is met de bouwcombinatie Binx-Smartility / Koninklijke Woudenberg compleet om het rijksmonument te gaan herindelen en restaureren. Architectenbureau BiermanHenket maakte, samen met advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bosch en de gemeente het ontwerp. De restauratie, waarbij ook het energielabel G naar Ck wordt gebracht, start dit najaar. In de zomer van 2022 is de restauratie van het Vesting- en Watermuseum naar verwachting klaar.

Vesting- en Watermuseum
De Kring Vrienden gaat het Vesting- en Watermuseum na de restauratie inrichten en exploiteren. Op deze locatie zijn straks verschillende verhalen te zien en horen. Verhalen over de plek, de Tachtigjarige Oorlog en het beleg van ’s-Hertogenbosch in 1629. En ook hoe wij als Bosschenaren 4 eeuwen lang het water hebben gebruikt om ons te verdedigen tegen de vijand.

De gemeente ’s-Hertogenbosch blijft eigenaar van het Kruithuis. Om het gebouw te restaureren en herbestemmen tot museum is 4,4 miljoen euro nodig. De provincie draagt van dat bedrag 800.000 euro bij uit het investeringsprogramma de Erfgoedfabriek.
Meer informatie over het project is ook te vinden op de projectpagina Kruithuis.

Terug naar boven