CDA +VVD stellen vragen over toekomst/besluit Kruithuis

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-02-2011 | Gewijzigd op: 12-02-2011
  Het 17e eeuwse Kruithuis gaat in de verkoop.
foto © gerard monté, 27 maart 2005.

Rond het zeventiende eeuwse kruitmagazijn aan de Citadellaan, dat de gemeente overweegt te verkopen, vraagt het CDA zich af, waarom en met welke argumenten de gemeente dit gebouw wil verkopen? en of zij met een dergelijke transactie niet de invloed op een eventuele toekomstige functie prijsgeeft?
De VVD, die tegen verkop is,  mits.. , vindt dat het College eerst met de raad had moeten overleggen.

In de door de  fractievoorzitter van het CDA -  Ben Wagemakers - opgestelde brief, wordt de vraag gesteld of in de toekomst nog meer cultuurhistorische gebouwen op de nominatie staan om verkocht te worden en wil het College met de commissie in gesprek gaan over de verkoop van de Citadel en de raad de gelegenheid geven nieuwe kaderstellende afspraken te maken over dit type transacties.
'Waar ligt de garantie dat het Kruithuis openbaar bljft,?' stelt Govert Schermers van de VVD.
 Beide fractievoorzitters gaan hun kanttekeningen bij de aanstaande verkoop in het vragenhalfuurtje, voorafgaand aan de raadsvergadering van 15 februari 2011, aan de orde stellen.