Groen Links vraagt afsluiting Van Berckelstraat

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-01-2009 | Gewijzigd op: 09-02-2009
Boven rechts: Cafetaria Le Coq bij avond in de Van Bberckelstraat die een flessenhals vormt in het verkeer naar en van de binnenstad.
Boven links: De Ruckertbrug die komend voorjaar tijdelijk dicht gaat. Ter vervanging komt er aan de oostzijde[Noordwalzijde] een bailybrug voor voetgangers en fietsers.
Links: De ingebruikneming van de nieuwe lantaarnpalen op de Rückertbrug.
foto's © gerard monté, 20 februari 2002 [boven-r en onder-l]
© paul kriele, 9 februari 2009.

Omdat binnenkort de Rückerbrug wordt opgeknapt en de straat een half jaar wordt geblokkeerd, verzoekt Groen Links de afsluiting van deze toevoerweg voor gemotoriseerd verkeer [ex openbaar vervoer] defintief te maken. Dan zou wen al lang gekoesterde wens in vervulling komen en sluit ook aan op de verkeersplannen [1992] en op de dit jaar vast te stellen hoofdinfrastructuur.
In een brief vraagt Peter van Doremalen namens de raadsfractie aan het College van B&W deze wens te onderzoeken en de afsluiting na het werk te evalueren.
zie ook bericht opknappen Rückertbrug