Alsnog een [uitgesteld] 100 jaar wijk de Muntel

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-03-2021 | Gewijzigd op: 14-03-2021
Alsnog een [uitgesteld] 100 jaar wijk de Muntel 

Omdat het jubileumjaar 2020 een coronajaar werd ipv een feestjaar, werd het jubileum een jaar uitgesteld. , maar nu is het toch zover. In 2020 ging dat van start met de uitgave van een bundel Muntelverhalen. De volgende stap zou de opening zijn van een foto-expositie in het wijkgebouw. Tegelijkertijd zou het eerste exemplaar van een wandelgids door de Muntel worden aangeboden aan wethouder Kâhya
In 2020 konden de grote evenementen niet doorgaan, en het jaar uitstel heeft daar niet veel verandering in gebracht. Maar de Bomenroute, de Muntelwandeling, de Muntelquiz, de Talentenroute, de Digitale Speurtocht, allemaal kleinere initiatieven die 100 jaar Muntel vieren, kunnen wel degelijk corona-proof worden uitgevoerd.
Toch nog een eeuwfeest
Het eeuwfeestjaar van De Muntel is daarom in de herkansing toch van start gegaan, en dat zal niet onopgemerkt blijven. Op 14 maart van dit jaar was het 100 jaar geleden dat de Ruckertbrug geopend werd, de brug die de toegang vanuit de oude stad vormde tot de nieuwe wijk. De organisatie vond die verjaardag een perfect startpunt van het nieuwe jubileumjaar: de foto-expositie werd ‘geopend’ en de wandelgids werd aangeboden aan de wethouder, zij het zonder publiek, koormuziek en lekkere hapjes. Maar deze vrolijke start is wel vastgelegd op film, gepresenteerd door de bekende Heren van het Ludieke Wandelen.
Beleef de start van het Jubileumjaar 100 jaar Muntel op: https://buurtkiep.nl/pagina/100-jaar-muntel
De feestelijke activiteiten blijven het hele jaar te volgen op wijkwebsite De Buurtkiep en natuurlijk in de Wijkkrant voor Muntel, Vliert en Orthenpoort.


Bericht van 14 mei 2019 : Voorbereidingen '100 jaar wijk de Muntel'
Er zijn al voorbereidingen getroffen om in 2020 het feit te vieren dat de wijk De Muntel  100 jaar bestaat. Daarmee is de Muntel het oudste deel van wat ten noorden van de oude vestingstad werd aangebouwd.
In de Muntel wonen uiteenlopende groepen bewoners: de 'oude garde', nieuwkomers, jonge gezinnen, vluchtelingen, studenten en [tijdelijke] werkers.Daar buiten zijn er oud-bewoners die er ooit gewoond hebben. Het zijn allen Muntelnaren, staat in een persbericht, die er iets te vieren hebben, ieder op zijn/haar eigen manier.
Daarbij helpt de Wijkkrant bij de organisatie en zo nodig ook ter financiële ondersteuning.  
Degenen die een idee of opmerking heeft over de viering '100 jaar De Muntel' kan zich wenden tot wijkkrant@ziggo.nl


De Muntel werd , na 't Zand [ontwikkeling tussen 1895-1915], de tweede wijk buiten de stadsmuur die opgehoogd en bebouwd werd.

Nieuwe jubileumuitgave De Muntel 
Frans van Gaal, Frans Peters en Theo Hoogbergen,  de redacteuren van de Muntelboeken, die resp. in 2002 en 2004 uitkwamen, gaan voor de viering in 2020 opnieuw, maar dan als jubileumuitgave, een boek samen stellen. Verhalen over de Muntel of over uzelf zijn welkom ! Meldt het aan wijkkrant@ziggo.nl

Terug naar boven