Viering 100 jaar wijk De Muntel in 2020

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-05-2019 | Gewijzigd op: 14-05-2019
Er zijn al voorbereidingen getroffen om in 2020 het feit te vieren dat de wijk De Muntel  100 jaar bestaat. Daarmee is de Muntel het oudste deel van wat ten noorden van de oude vestingstad werd aangebouwd.
In de Muntel wonen uiteenlopende groepen bewoners: de 'oude garde', nieuwkomers, jonge gezinnen, vluchtelingen, studenten en [tijdelijke] werkers.Daar buiten zijn er oud-bewoners die er ooit gewoond hebben. Het zijn allen Muntelnaren, staat in een persbericht, die er iets te vieren hebben, ieder op zijn/haar eigen manier.
Daarbij helpt de Wijkkrant bij de organisatie en zo nodig ook ter financiële ondersteuning.  
Degenen die een idee of opmerking heeft over de viering '100 jaar De Muntel' kan zich wenden tot wijkkrant@ziggo.nl


De Muntel werd , na 't Zand [ontwikkeling tussen 1895-1915], de tweede wijk buiten de stadsmuur die opgehoogd en bebouwd werd.

Nieuwe jubileumuitgave De Muntel 
Frans van Gaal, Frans Peters en Theo Hoogbergen,  de redacteuren van de Muntelboeken, die resp. in 2002 en 2004 uitkwamen, gaan voor de viering in 2020 opnieuw, maar dan als jubileumuitgave, een boek samen stellen. Verhalen over de Muntel of over uzelf zijn welkom ! Meldt het aan wijkkrant@ziggo.nl