Berichtgeving over de Muntel febr 2002 - okt. 2007

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-12-2007 | Gewijzigd op: 07-07-2009
Korte historie
De westelijk van de oude stad gelegen uitbreidingswijk van rond 1920 krijgt hier de aandacht. Na 't Zand is de Muntel  -pas - de tweede stadsuitrbeiding. De wijk 't Zand werd gerealiseerd tussen 1885-1905. Begin van de 20ste eeuw begon de gemeente met uitbreidingsplannen in oostelijke richting. Het was een afgeleide van de geplande uitbreiding achter het station, waar Grasso al een fabriek had gebouwd.

In de jaren begin van de twintigste eeuw heerste er in de stad ontoelaatbare woningtoestanden ten gevolge van de bevolkingsaanwas. In 1920 huisden 1400 gezinnen in woningen die een wekelijkse huur deden van eenguldenvijfitg en daar beneden.
Op 1 mei 1916 nam de gemeenteraad het besluit over een nieuwe woonwijk die tussen 1919-1922 tot stand kwam.

Berijpte bomen in de Munteltuinen [r.]enbij Lambooijbrug [l].   foto's © gerard monté, 22 december 2007.

 >>> Nieuwbouw op locatie voormalig weeshuis St. Joseph  
[inklusief nieuwbouw Muntelbolwerk/Hinthamerpooort en archeologische opgravingen] 
Flats Lowensteinstraat en Willem Hubertstraat,  den bosch, 25 oktober 2007. Café Parkzicht te koop 
Eerste beton gestort nieuwbouw Josephuis 27 september 2007
Impressies nieuwbouw Bartjes Noord augustus en volgende data 2007.
Muziek op het Aa-water  10 juni 2007.
Opknapbeurt in de Muntel  11 april 2006.
Opgravingen Muntelpoort 5 en 11 oktober 2005.
Bezwaren tegen sloop St.Josephhuis 2 februari 2005
Nieuwbouw op plek oude weeshuis St. Joseph 1 december 2004
Asbest in Muntelstraat
Stadswijk uit de jaren twintig/dertig
Opzet kleurrijke wijk
Rückertbrug
Lantaarnpalen op Rückertbrug
Duhamelplein
Van Berckelstraat
Muntelonderzoek
----------------------------------------

Flats Lowensteinstraat en Willem Hubertstraat  den bosch, 25 oktober 2007. Café Parkzicht te koop 
Café Parkzicht, op de hoek Westenburgerweg- Muntelbolwerk staat te koop. Intussen rijzen de flats aan de Lowensteinstraat en Willem Hubertstraat de grond uit. 

Nieuwe flats met zicht op begane grond aan de Willem Hubertsraat  Op de  achtergrond de Graafseweg.
Willem Hubertstraat met inklijk in de nieuwbouw.
 
foto's © gerard monté, 22 oktober 2007.
en -idem - de begane grond,
 

Bgg aan de zijde Willem Huberstraat. Rechts: Voormalig café 't Huukske wordt verbouwd
foto's © gerard monté, 22 oktober 2007.


Nieuwbouw aan Lowensteinstraat. Midden hoek Graafseweg- Lowensteinstraat en rechts: achterzijde hoek Graafseweg- Lowensteinstraat. - foto's © gerard monté, 22 oktober 2007.De voormalige shoarmazaak en kledingwinkel worden verbouwd. Van Hoftenstraat, voorheen Dennestraat en Ernst Casimirstraat  met rechts het plein dat later [2009] buurtplein zal worden.
Graafseweg en Löwensteinstraat met achterzijde [r].

foto's © gerard monté, 22 oktober 2007.
 

Westenburgerweg met parkeergarage - Willem Hubertstraat foto's © gerard monté, 22 oktober 2007.
 

De Westenburgerweg met cafe Parkzicht [l.] op de hoek Muntelbolwerk als laatste der Mohicanen...

foto's © gerard monté, 22 oktober 2007

En plotseling klonk er muziek vanaf het water. Heel ontspannen kwam daar een groep muzikanten langsvaren die waarschijnlijk iets te vieren hadden.. .
 
Muziek op het Aa-water..

foto's © gerard monté, 10 juni 2007.
 


Nieuwbouw Hinthamerpoort v/h Bartjes Noord  mei juni 2007
Wethouder Rodney Weterings stortte op donderdag 27 september 2007 het eerste beton voor de nieuwbouw op de locatie St. Joseph[weeshuis]. Dat pand deed later dienstals kantoor van de Godshuizen en voor de Bloedbank. Deze hoek Muntelbolwerk/Graafseweg wordt ontwikkeld door Remmers Projectontwikkeling uit Tilburg en Steevast VastGoed Makelaars.
Na de ceremonie mochten de gasten vanf een boot over de Aa hun toekomstige woonlocatie bekijken.
In deze hoek worden ook enkele vestingwerken in zicht teruggebracht.

De komst van de nieuwe huizen in de Bartjes, tegenwoordig Hinthamerpoort. Boven: tijdelijke trap naar de kelders die op dit deel al klaar zijn. Links: de muren in de kelder worden gezet

foto's © gerard monté, 13 september 2007.


Hierboven: de huizen rechts zijn al bewoond en komen dus achter deze nieuwbouw te liggen Overzicht van de bouwlocatie op de achtergrond het Muntelbolwerk.
Zicht vanaf Muntelbolwerk/ Westenburgerweg richting Café "t Huukse aan de Graafseweg. Achterin de Graafseweg.
foto's © gerard monté, 13 september 2007

Op enkele plaatsen is de kelder al afgedekt en deze vloer wordt dan ook de vloer op de begane grond. De eerste bouwkozijnen van de benedenverdieping [boven maaiveld] komen in zicht.
foto's © gerard monté, 13 september 2007

augustus 2007
Om de regen en/of onweer en de bliksem voor te blijven, maar toch veilig werken op tientallen meters hoogte met een kabel gezekerd.  


Werker op tientallen meters hoogte. Rechts boven: het hijsen van de contragewichten. 


 
foto's © gerard monté, 15 augustus 2007.
Trapezewerk. 
De woningen aan de Maria Hubertsraat zijn al enige maanden bewoond


foto's © gerard monté, 15 augustus 2007.


Na de archeologische opgravingen op de locatie voorheen St.Josefhuis, is het terrein langszij de Graafseweg, achter de Brede Bossche School en cafetaria De IJsbeer bouwrijp gemaakt.

mei 2007

Het leggen van funderingen voor de locatie weeshuis waar iov bouwbedrijf Remmers uit Tilburg woningen en appartementen worden gebouwd. foto's © gerard monté, 25 mei 2007.
 

april 2007
Het terrein tussen de Brede Bossche School [rechts] en het cafetaria De IJsbeer [links net niet zichtbaar] is nu bouwrijp 

foto's © gerard monté, 15 april 2007.
Hoek Muntelbolwerk /Graafseweg, van de verdedigingswerken is niets meer over. 

maart 2007

Boven links: Middenterrein: sloop hoek muur.
Boven: aan de kant van de IJzerenVrouw: Resten van een zware muur en de poeren worden opgeruimd.
Links: sloop muur mbv pneumatische hamer.

foto's © gerard monté, 22 oktober 2007.
 

Resten van wat ooit de stoere verdedigingswerken waren die behoorden tot de voorwerken [enveloppen en bastions] van de vesting aan de buitenzijde van de Hinthamerpoort wat nu Muntelbolwerk heet.  foto's © gerard monté, 4 april 2007.
 

Over archeologische opgravingen op de locatie St.Josefhuis klik op Josefhuis 
---------------------------------------
Opknapbeurt de Muntel april 2006.
Momenteel-half april 2006- komt na de aanpak van de Citadellaan en Van Noremborghstraat en omliggende straten ook de Muntelburg nog aan snee. Die aanpak gebeurt vanaf 15 mei 2006.

De situatie op de Citadellaan rond de Muntelbrug begin april 2006.
foto's © paul kriele, 11 april 2006
De straten zijn wel, maar deze brug is nog niet in de opknapbeurt opgenomen. De brug, daterend uit de jaren 60, wordt ook geheel opgeknapt, maar pas na afloop van de lopende werkzaamheden.

De starten voorbij de Orthenbrug, de ophaalbrug over het kanaal tussen de Citadellaan en de Zuid-Willemsvaart, lagen in de weken van maart 2006 opengebroken voor het aanbrengen van nieuwe leidingen. Nog tot half april 2006 is doorgaand verkeer vanaf of naar de binnenstad via de Citadellaan onmogelijk. 
Ook de straten tussen de Van Lanschotlaan [Antoon Derkinderenlaan en de Aartshertogenlaan kregen in die weken een voorjaarsschoonmaak. 

Een visser in de Aa nabij het Bossche Pad.

foto © gerard monté, 18 oktober 2005.

Opgravingen Muntelpoort  5 en 11 oktober 2006 en 22 maart 2007.
Op drie delen van de locatie St.Josefhuis werden in oktober 2005 opgravingen gedaan: 
aan de kant van de Graafseweg [muur met schuine bovenkant], op het middenterrein [hoek ravelijn] en aan de zijde IJzeren Vrouw. 
In onderstande fotoreeksen van 5, 11 oktober 2006 en 22 maart 2007 wordt een beeld gegeven van dat karwei.

 5 oktober 2006: Opgravingen aan zijde Muntelbolwerk bij Halve Maan
Opgravingen aan zijde Muntelbolwerk. Boven en onder: Kim Spijkers meet hoogte van halve muren.

foto's © gerard monté, 5 oktober 2006
 
 

opgravingen van lange muur van ravelijn.

Einde lange muur met hoek op middenterrein.
foto's © gerard monté, 5 oktober 2006
Hoek op middenterrein met aansluiting op muur met poeren.


11 oktober 2006

Muur met schuine bovenkant die doorloopt tot aan en zelfs doorloopt onder de Graafseweg. foto's © gerard monté, 11 oktober 2006

22 maart 2007: Lange muur met schuine bovenkant doorlopend tot aan de Graafseweg [r] .

L. en r.: Hier met gedeeltelijk weggeslagen detail.
foto's © gerard monté, 23 maart 2007. foto's © gerard monté, 23 maart 2007.
 
Nutteloos zoeken met metaaldetector


Bezwaren tegen sloop St.Josephhuis  2 februari 2005
De VVD fractie en ook de Monumentencommissie dienden bezwaren in tegen de voorgenomen sloop van het voormalige weeshuis St.Joseph van de broeders van Dongen. Dit beeldbepalend staat ook bekend als het kantoor van de Godshuizen waarin de Bloedbank was gevestigd. De Tilburgse projectontwikkelaar Remmers heeft daar plannen voor een huizen- annex appartementencomplex. De oude gevelsteen zou in de nieuwbouw een markante plaats krijgen.
Alhoewel erkend wordt dat het gebouw geen monumentenstatus heeft, is de vraag of delen van het bestaande ontwerp in de nieuwbouw kunnen worden geïntegreerd. Op zijn minst verwacht de VVD dezelfde ‘hoge kwaliteit’ als waarmee het oorspronkelijke pand werd gebouwd.] 

Een politiehelicopter boven de wijk de Muntel, op zoek naar...?
foto © gerard monté, 21 juni 2005.
 

Weeshuis weg Muntelbolwerk nieuw , 1 december 2004.
Projectontwikkelaar en bouwbedrijf Remmers uit Tilburg heeft een invulling voor het bekende gebouw op de hoek Muntelbolwerk/Graafseweg. De voormalige kantoren van de Godshuizen en het oude weeshuis St. Joseph verdwijnen uit het straatbeeld. Remmers kocht al jaren geleden dit perceel aan. en liet de Bossche archiect Gerard Derks er een plan voor maken. Beiden bedenken nog een invulling voor de hoek Graafseweg/Muntelbolwerk. Mogelijk dat daar de historische muursteen van het St.Josephuis een plaats krijgt.

De voormalige hoofdingang van het jongensweeshuis St. Joseph met de gevelsteen uit de jaren dertig.
foto's © gerard monté, 27 december 2004
Het Muntelbolwerk, voormalig kantoor van de Godshuizen dat gesloopt gaat worden.
 


Remmers hoopt rond de bouwvakvakantie van 2005 met de sloop te kunnen beginnen, maar verwacht vanuit de Bossche bevolking nog allerlei commotie.
Het pand heeft noch een monumentenstatus en staat evenmin als beeldbepalend aangegeven. De gemeente gaat nagenoeg akkoord met dit plan dat te omschrijven is als eigentijdse luxe in de jaren dertigstijl. Remmers sluit met dit tamelijk eenvoudige bouwplan niet aan op de nieuwbouw in de omgeving waar ‘het niet op kon qua bouwstijl’, aldus Jos van Wel, projectontwikkelaar bij Remmers.

Gevelsteen met linker en rechter deel [onder] , details die het leven van de weesjongens uitbeelden. n de tekst St.Jozefhuis [rechts] met de beschermende adelaar en een reeks potten [eten of bier].
foto's © gerard monté, 27 december 2004.
 

Weeshuis weg Muntelbolwerk  1 december 2004.
Projectontwikkelaar en bouwbedrijf Remmers uit Tilburg bouwt op de hoek Graafseweg/Muntelbolwerk een complex met circa 90 grondgebonden woningen en flats. Dat plan omvat flats in een carree die de binnentuin omsluit. Het en staat op een parkeergarage voor de eigen bewoners.
De woningen liggen aan de Aazijde en hebben een eigen toegang via de parkeerkelder. Wellicht komen er enkele ambachtelijke ruimten aansluitend aan de woningen aan de Aa-zijde.

Het complex op de hoek Graafseweg/Muntelbolwerk dataagat verdwijnen Projectontwikkelaar Remmers uit Tilburg heeft voor die locatie een nieuwbouwplan ingediend. 
 

foto © gerard monté, 4 april 1999.


Architect Gerard Derks en de projectontwikkelaar beraden zich nog over allerlei details, zoals een markante invulling van de hoek op de Graafseweg waar de historische muursteen van het St.Josephuis een plaats kan krijgen.
Remmers hoopt rond de bouwvakvakantie van 2005 met de sloop te kunnen beginnen, maar verwacht vanuit de Bossche bevolking nog allerlei commotie.
Het pand heeft noch een monumentenstatus en staat evenmin als beeldbepalend aangegeven. De gemeente gaat nagenoeg akkoord met dit plan dat te omschrijven is als eigentijdse luxe in de jaren dertigstijl. Remmers sluit met dit tamelijk eenvoudige bouwplan niet aan op de nieuwbouw in de omgeving waar ‘het niet op kon qua bouwstijl’, aldus Jos van Wel, projectontwikkelaar bij Remmers.

Asbest Muntelstraat/Wal 19 juni 2003.
De wooncorporatie Brabant Wonen is bezig met de renovatie van huizen in de Muntelstraat en Muntelwal. Bij deze aanpak is asbest geconstateerd. De leien die deze milieuonvriendelijke stof bevatten worden momenteel [juni 2003] verwijderd.

De aannemer is bezig met de renovatie van huizen in de Muntelstraat/wal.
foto © gerard monté, 19 juni 2003.
 

Stadswijk uit jaren twintig/dertig   4 mei 2001.
Het Muntelbolwerk, vroeger de naam voor het excercitieveld dat -ter hoogte van de Watertoren- maar dan noordelijk van de Aa werd aangelegd. Tegenwoordig is het de naam van de straat die loopt vanaf de Geldersedam naar de Graafseweg.
Aan dat Muntelbolwerk herinneren de kantoorgebouwen en Josephweeshuis aan het bolwerk van de Godshuizen, een instelling die- na de fusie met het protestants getinte Willem Alexanderziekenhuis- een federatie werd.

De brug tussen Van Berckelstraat en Kardinaal van Rossumplein vormt vanuit de binnenstad de schakel naar de Muntel, maar die is in de maanden mei-juli afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

foto © gerard monté,4 mei 2001.

In de jaren begin van de twintigste eeuw heerste er in de stad ontoelaatbare woningtoestanden ten gevolge van de bevolkingsaanwas. In 1920 huisden 1400 gezinnen in woningen die een wekelijkse huur deden van eenguldenvijfitg en daar beneden.Op 1 mei 1916 nam de gemeenteraad het besluit over een nieuwe woonwijk die tussen 1919-1922 tot stand kwam. Om bovengenoemde redenen beoogde het raadsbesluit naast de aanleg van nieuwe stadsdelen op de Muntel en de Bossche Pad, de totstandkoming van een belangrijke industrieterrein met haven, gezamenlijke oppervlakte van 39 hectare.|
Aanvankelijk was de omleiding van de Zuid-Willemsvaart ook nog opgenomen in die uitbreiding. De Van Lanschotlaan,
dat is de bomenlaan tussen Antoon der Kinderenlaan en de Nassaulaan/Geldersedam, herinnert nog aan dit afgeketste plan. De uitbreiding werd in tweede fase aangevuld met het exercitieterrein van de schutterij aan de Hinthamerweg, het veld gelegen even over de brug bij de Watertoren.

De idylisch gelegen wijk Munteltuinen gezien vanaf het ronddeel op de grens Noordwal/Muntelwal .

foto © paul kriele, 20 februari 2003.


Opzet kleurrijke wijk
De wijk was aanvankelijk bedoeld aan arbeiders huisvesting te bieden. Met sociale woningbouw kon een oplossing gevonden worden voor de vele krotten die de stad telde. Maar in de planningen en de bouwfasen gingen de kosten van infrastructuur zodanig oplopen dat de huurprijzen van de huizen slechts voor ambtenaren en middenstanders betaalbaar bleken. 
Op de Muntel hebben de uiteenlopende woningbouwverenigingen die elk hun signatuur droegen, ook de kleur van de wijkdelen bepaald: er waren buurten van socialisten en katholieken, protestante en allerlei andere samenstellingen groepeerden zich in de wijk van hun coöperatie, onder meer Eigen Bezit, St.Joseph en anderen.
De Muntel was de eerste wijk met een rioleringssysteem waarvan de pompinstallatie aan het Werfpad stond. Die installatie is bewaard en staat als monument op de hoek Oude Vlijmenseweg /Engelenseweg.

historische en topografische verklaring
De naam Muntel is waarschijnlijk afkomstig van Muntelo, een ruig begroeide plaats en drooggelegd moeras. Het woord Mun kan munt of mint en begraafplaats betekenen. In 1837 zijn op de Muntel namelijk enkele grafurnen opgegraven. 
Al heel vroeg werd door de stad aanspraak gemaakt op de Muntel. Frans-Jozef van der Vaart zegt dat de munt een machtscomplex is van de landsheer, ofwel de hertog van Brabant. Bij de aanleg van de eerste vestingmuren in de twaalfde eeuw, viel het bruikbare gebied nog net buiten de stadsuitbreiding. Vijftig jaar daarna - rond 1250- kwam een deel van de Muntel erbinnen te liggen. Het is het deel dat in de schepenakten vermeld staat als =de Kleine Muntel=, een landgoed dat door Goyart van England werd verkocht aan mr. Jakob van Balen. 
Op die grond is rond 1350 de tweede stadsmuur gebouwd. Pas in 1639 zijn in dat gebied, de eerstse [nu Nieuwstraat] en de tweede Nieuwstraat [nu St.Josephstraat] aangelegd.

Het gebied buiten de stadspoort op het einde van het Hinthamereinde heet het Hinthamerbolwerk Eerder stond er een stadspoort vooraan in de Hinthamerstraat en later  de Pijnappelspoort aan het begin van het Hinthamereinde.

De vestingwerken werden, na de  opheffing van de vestingstatus in 1874 successievelijk gesloopt waaronder ook de stadspoorten.
Op dat buitenveld verrees de Bartjeskerk genoemd naar pastoor Barten officieel de Antonius van Paduakerk genoemd. Ook kwamen er een lagere school en een parochiehuis.
Op de plek van de kerk is eind jaren 90 nieuwbouw gekomen met een gebouw voor liturgische doeleinden en op de oevers van de Aa een woonflat
.
 

Het Muntelbolwerk, zoals we dat nu nog kennen met de dienstgebouwen van- voorheen- de Godshuizen en op de hoek van de Graafseweg het St.Josephweeshuis, vindt zijn ontstaan in de zeventiende eeuw bij de versterking van de vestingmuren. 
Tijdens de 1e Wereldoorlog is de ophoging van deze tweede stadsuitleg geschied. Het gaat om een gebied van globaal 30 hectare De bebouwing werd tussen 1919-1922 uitgevoerd.

Rückertbrug

Op de grens van de negentiende naar de twintigste eeuw werd over de Aa- ter hoogte van de Cittadel- de Muntelbrug gelegd. Deze is op 6 december 1956 door een nieuwe overspanning vervangen.
De Rückertbrug is een markant punt in de wijk. Ten eerste omdat het voor die jaren een in stijl gebouwde brug is. En ten tweede omdat de naam herinnert aan een stedenbouwkundige uit de jaren twintig. Dankzij initiatieven uit de wijk keren binnenkort de smeedijzeren lantaarns terug die oorspronkelijk de brug zijn allure gaf.
Deel Rückertbrug met op de achtergrond de Watertoren.

foto © gerard monté. 22 februari 2002.

De naam is een eerbetoon aan de directeur van Gemeente Werken J. Rückert [*3-10-1879 +15-11-1918] onder wiens leiding de wijk planologisch werd ontwikkeld. De voormalige officier bij de Genie kwam van de gemeente Tilburg waar hij tot 1916 eenzelfde functie bekleedde. Hij stapte daar op na kritiek door het college en de raad op zijn beleid. 

Een ontmoetingsplek is de friteszaak 'Bon Appetit' op de hoek Aawal/Hinthamereinde.-
Tijdens een reünie van FIAT-rijders passeerde de club ook de Watertoren.


foto © gerard monté, zomer 2000

Per 11 januari 1917 is Rückert in Den Bosch benoemd. Na zijn dood is in maart 1921 de brug tussen de Van Berckelstraat en Jan de la Bar laan naar hem genoemd..Bron: Straat en Naam, serie in het Brabants Dagblad van Henny van der Heyden-Molhuysen, 198/86.
Het Duhamelplein was de naam van het plein voor de voormalige KTA [Kunst Techniek en Ambacht waaruit de HTS is ontstaan]. Als eerbetoon aan de in oktober 1944 door de SS neergeschoten kapelaan van de Antonius van Paduaparochie werd het plein omgedoopt in kapelaan Koopmansplein.

Oorspronkelijk Duhamelplein geheten, later [1945] tot Kapelaan Koopmansplein omgedoopt.
De kerk is verdwenen, het  tot woonflat onmgebouwde KTA-gebouw staat er nog.

 

Het Duhamelplein, dat kort na de oorlog uit eerbetoon voor de kapelaan Koopmans het Kapelaan Koopmansplein ging heten. Ook een verandering is de verbouw van de voormalige KTA [later ambachtschool en  weer later MTS]  tot appartementen en een Edahwinkel.

Duhamelplein

Markant en tevens het centraal punt op de Muntel is het Duhamelplein dat na de oorlog werd omgedoopt in Kapelaan Koopmansplein. Een geste uit eerbetoon voor de kapelaan van de Antoniusparochie die onderduikers hielp aan vervalste persoonsbewijzen. Links achterin, op de plek van de voormalige parochiekerk, kwam een seniorenflat en rechts de 'KTA', later de MTS en weer later de HTS . Dat gebouw uit dejaren dertig werd verbouwd tot appartementencomplex met een ondergrondse parkeerkelder. Op de benedenetage heeft EDAH een vestiging.

Aanvankelijk was het de bedoeling de Veemarkt op de Muntel te vestigen. Daarom was het plein zo royaal van opzet. Toen burgemeester Frans van Lanschot zijn plan de Veemarkt buiten de stad te brengen, wat hem aanvankelijk veel tegenstand van de middenstand opleverde, kreeg in tweede instantie in 1926 de KTA op de Muntel een stuk grond.
De Antoniusparochie, gesticht in 1922, vestigde- behalve een parochiekerk- ook een klooster, scholen en een verzorgingstehuis.

HAS: op 3 oktober 1968 opende ir. Lardinois, toenmalig minister van Landbouw, de Hogere Agrarische School. Het gebouw staat op het voormalige circusterrein tegenover het Prins Hendrikpark. De lokatie geeft de overgang aan tussen Muntel en Vliert. De opleiding is voortgekomen na een fusie met de Landbouwschool in Roermond en een samengaan van de Landbouw en zuivelschool in de Orthenstraat.

De Muntel had/heeft een eigen wijkwinkelcentrum, maar dat verkeert momenteel in neergaande lijn. Rondom het plein vestigden zich de middenstanders, op de hoek apotheek Schellekens, slager Nouwens, electro A.Vos en André van Hilst en om de hoek kaas-en zuivel van P. Peperkamp. Aan de overzijde van de Noremborghstraat: drogisterij Van Gool en om de hoek slagerij Stiphout.
Op de hoek Jan Schöfferlaan: Van Rooij-Krijnen [boekhandel], de sigarenzaak ' De Meester' van Van de Ven en groentenboer Meulendijk. Verderop in de Van Noremborghstraat de schoenwinkel St.Clemens beter bekend als Van Boxtel en een textielzaak. Vooraan zat de banketbakkerij Mignon van bakker Bosch. Zij verkeerden in de jaren vijftig/zestig in goede doen.
Van Berckelstraat
De Van Berckelstraat, de verbinding tussen het kanaal en de Aa met de markante Rückertbrug, vormde de toegang naar de nieuwe wijk de Muntel. Twee jaar geleden onderging de straat een ingrijpende verbouwing met als doel aan deze Oostelijke toegang tot de stad meer allure te geven.

De foto toont het zicht op cafetaria Le Coq en de winkels van De Bron, ofwel de Zuid-Oostzijde van de Van Berckelstraat.

-foto © gerard monté, 4 april 1999.

In de nieuwe tijd zijn enkele zaken overgegaan in handen van allochtonen. De HTS verhuisde naar de Onderwijsboulevard waarna het gebouw - na een ingrijpende metamorfose - de functie kreeg van wooncomplex.
Een flat voor ouderen neemt al jaren de plaats in van de centraal gelegen kerk. Het is een van symbolen die aangeven dat het r.k.-geloof aan betekenis inboette. In welke wijk is dat niet anders?
Muntelonderzoek
Over de Muntel is door de Heemkundekring de Boschboom in september 1999 een onderzoek gestart. Doel is meer te weten te komen over: de planologie, bevolkingssamenstelling, de architectuur en de straatnaamgevers. dr. Theo Hoogbergen, onder wiens leiding het onderzoek staat, wil ook specifieke, sociale gegevens van de ex-bewoners te weten komen, gegevens die straks in een boek terugkeren.

Onder supervisie van Heemkundekring De Boschboom zijn via archiefonderzoek en door interviews twee boekjes over de Muntel verschenen.

Lantaarnpalen op de Ruckertbrug
    20 februari 2002.
De Muntel, de wijk die in de jaren eind twintig/begin dertig is aangelegd, wordt door de Aa gescheiden van de binnenstad. Op de grens tussen stad en voormalige ' polder' liggen twee bruggen: de Rückertbrug aan de oostelijke kant en de Orthenbrug meer westelijk nabij de Citadel.

Wethouder Jetty Eugster van cultuur heeft zojuist de onthulling verricht en praat nog wat na.

foto' s © gerard monté, 20 februari 2002.

Woensdagmiddag 20 februari 2002 om 15.30 uur vond de onthulling van de replica-lantaarnpalen plaats. Kort na de bouw van de Rückertbrug [1921] zijn op de vier hoeken van de brug smeedijzeren -vierarmige- lantaarnpalen. Na naspeuringen zijn aan de hand van oude foto' s door Nico Jurgens de palen digitaal gecopieerd. 
Behalve dat er eerst een oude lantaarnpaal door de wethouder werd gelicht, verplaatste het gezelschap zich na afloop naar wijkgebouw De Slinger waar enkele toespraken werden gehouden door Frans van Gaal voorzitter van de Boschboom, wethouder Eugster en dr.Theo Hoogbergen. Hoogbergen is de co-auteur van het aldaar gepresenteerde boek 'De Muntel, een nieuw land van belofte'. Het boek over De Muntel werd gepresenteerd.

   
  Boven: Indruk van de belanstelling die de onthulling trok. 
Links: Een van de vier smeedijzeren lantaarnpalen die de brug op vier punten sieren. Gemaakt door Mast Service Nederland uit  Druten.


foto' s © gerard monté, 20 februari 2002. 

Bekroning Muntelproject   20 februari 2002.
Woensdagmiddag 20 februari 2002 heeft wethouder Jetty Eugster van cultuur om 15.30 uur de nieuwe lantaarnpalen op de- uit 1921 daterende- Rückertbrug onthuld door de verlichting aan te steken.
De ceremonie trok volop belangstelling van bewoners van de Muntel en andere betrokkenen, zoals de BAM, en de gemeente. De smid Gielens uit de Orthenstraat, die de palen eertijds smeedde, is inmiddels overleden evenals diens zoon die recent overleed.
Wel aanwezig was Nico Jurgens die aan de hand van oude foto’s een digitale reconstructie maakte van de lantaarnpalen die in de jaren zestig zijn weggehaald.
Na de onthulling werd in het wijkgebouw De Slinger het eerste boek over de Muntel gepresenteerd: ‘ De Muntel, een nieuw land van Belofte’.

Het dikke, rijk geïllustreerde boek –uitgegeven door Boekhandel Heinen - geeft een dwarsdoorsnede van de wijk op sociaal, bouwtechnisch, cultureel en maatschappelijk gebied. Nagenoeg alle bewoners en de meeste middenstandszaken van vóór de Tweede Wereldoorlog staan erin vernoemd.
Het door de Boschboom olv voorzitter Frans van Gaal geïnitieerde project Muntelgeschiedenis telt inmiddels meer dan 100 medewerk[st]ers. Voorjaar 2004 komt opnieuw een deel uit. 
Initiator was Theo Hoogbergen die met John Vermulst de kar heeft getrokken. 

De lantaarnpalen zijn met de hand gemaakt door Mast Service Nederland in Druten.
De Muntel is de wijk die al in de eerste decennia van de negentiende eeuw werd ontworpen. Vele plannen hebben de tekentafel gezien zo staat in hwt boek over de Muntel te lezen.
De wijk, bedoeld om de mensen uit de krotten van de binnenstad een nieuwe huisvesting te geven, werd steeds duurder in aanleg. Als oorzaak wordt verklaard de ophoging en de grondprijs die duurder werd dan aanvankelijk was begroot. Ook de vertraging bracht meer-kosten met zich mee. Niet arbeiders, maar ambtenaren, onderwijzers en middenstanders trokken naar ' de polder de Muntel' .
Pas in de jaren twintig werd met de aanleg gestart. De naam van de wijk is afgeleid van een toponiem. En de brug die in 1921 gereed kwam, kreeg uit eerbetoon aan de directeur van Gemeentewerken diens naam: Rückertbrug.

Zo ziet de Rückertbrug er bij avond uit dankzij de nieuwe lantaarnpalen die gesmeed zijn door Mast Service Nederland uit Druten. 
foto © gerard monté, 22 februari 2002.
 

Terug naar boven