Groen Links stelt vragen afsluting Rückertbrug

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-02-2010

Werkzaamheden aan de Rückertbrug van juni 2009.

foto © paul kriele, 8 juni 2009.

De gemeente antwoordt op vragen van Peter van Doremalen van Groen Links over de Rückertbrug dat het wel gewenst is de brug tussen de Muntel en het Kardinaal van Rossumplein voortaan af  te sluiten voor gemotoriseerd verkeer, maar daarme gewacht wordt totdat de Randweg klaar is en de eventuele doortrekking naar de Zandzuigerstraat.
Ook vraagt Van Doremalen onder welke condities dat dan gaat gebeuren. De gemeente laat onderzoeken, zowel voor als na de afsluiting, of dat die afsluiting consequenties heeft voor de bereikbaarheid van de stad.  Dat onderzoek gebeurt erg zorgvuldig en zal dus  niet kunnen aansluiten op de -reeds afgelopen - werkzaamhedrn aan de brug.

In de komende commissievergadering ROB - woensdag 3 februari 2010 - vraagt Van Doremalen of de ervaring met de tijdelijke afsluiting van vorig jaar zomer reden is al tot een permanente afsluiting over te gaan.