Opknapbeurt woningen tussen Pelssingel-Calcarplein

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-11-2010 Zayaz gaat in het eerste kwartaal van 2011  zeventig woningen opknappen, die liggen aan de Pelssingel [6 t/m 11],  Peter Vreedestraat [2 t/m 28], Gheert van Calcarplein [1 t/m 38] en Geert van Woustraat 57 t/m 61. De wooncorporatie is nog met de projectcommissie van de bewoners in overleg over een nadere invuling van die renovatie.
Het gaat in ieder geval om het herstellen van de gevels [voegwerk] het vervangen van de houten kozijnen waar die verrot zijn en het aanbrengen van energiebesparende maatregelen. 'Aan dat laatste moet je denken aan isolatie,' aldus woordvoerster Karin Toebak, die gedetailleerder over de inhoud van die werkzaamheden nog niet nader kan ingaan. 'Dat komt omdat de wooncorporatie nog met de projectcommissie van de bewoners in overleg  gaat daarover.'
Met de woningen, die dateren van 1921 en een [rijks-]monumentenstatus hebben moet omzichtig worden gewerkt.

Voor wat betreft dit renovatieproject ligt de Peter Vreedestraat het  meest oostelijk in de wijk tussen de Pelssingel en de Gheert van Woustraat.
Links: de Peter Vreedestraat [2 t/m 28] en onder het Gheert van Calcarplein  1 t/m 38.

foto's © paul kriele, 8 november 2010.


Het meest noordelijk  in dit deel van de Muntel ligt de Geert van Woustraat waarvan de nummers 57 t/m 61 worden aangepakt.
De Geert van Woustraat waarvan het laatste deel in deze gevelrij wordt gerenoveerd.
foto © paul kriele, 8 november 2010.
yerieurs