Nieuwbouw Muntelbolwerk: diverse fasen van ontwikkeling

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-09-2007 | Gewijzigd op: 19-10-2012
 Wethouder Rodney Weterings stortte op donderdag 27 september 2007 het eerste beton voor de nieuwbouw op de locatie St. Joseph [weeshuis]. Dat pand deed later dienst als kantoor van de Godshuizen en voor de Bloedbank. Deze hoek Muntelbolwerk/Graafseweg wordt ontwikkeld door Remmers Projectontwikkeling uit Tilburg en Steevast VastGoed Makelaars.
Na de ceremonie mochten de gasten vanaf een boot over de Aa hun toekomstige woonlocatie bekijken.
In deze hoek worden ook enkele vestingwerken in zicht teruggebracht.
Mei 2007
Het leggen van funderingen voor de locatie weeshuis waar iov bouwbedrijf Remmers uit Tilburg woningen en appartementen worden gebouwd.  foto's © gerard monté, 25 mei 2007.
 

Sloop voor nieuwbouw Muntelbolwerk:  april 2007
Het terrein tussen de Brede Bossche School [rechts] en het cafetaria De IJsbeer [links net niet zichtbaar] is nu bouwrijp.
Hoek Muntelbolwerk /Graafseweg, van de verdedigingswerken is niets meer over. 
-Boven: Aan zijde IJzeren Vrouw: Resten poermuur sworden ogeruimd.
foto's © gerard monté, 15 april 2007. 
De gesloopte muur op de hoek Muntelbolwerk.

Muntelbolwerk /hoek Graafseweg: maart 2007:  Opgravingen op locatie Jozefhuis

Resten van wat ooit de stoere verdedigingswerken waren die behoorden tot de voorwerken [enveloppen , halve maan en bastions] van de vesting aan de buitenzijde van de Hinthamerpoort wat nu Muntelbolwerk heet. 
-Boven en rechts: Resten van een muur die onder de Graafseweg doorloopt. Verpulverd puin.
foto's © gearard monté, 4 april 2007
Oktober 2006 

Hieronder: Het Muntelbolwerk met op de achtergrond de Munteltuinen
Rechts boven:  De oever van de Aa tegenover het Jozefhuis waar archeologen op zoek zijn  naar de vestingwerken[enveloppe en halve maan] om die later terug in het zicht te gaan brengen.

foto's © gerard monté, 4 april 2007 [onder] en 5 oktober 2006 [r].
 
 
 

vervolg opgravingen
l-Boven: Nog de opgravingen aan de zijde Muntelbolwerk met Kim Spijkers. 
-Rechts: Het deel nabij de Graafseweg waarbij de stenen uur haaks doorloopt tot onder die weg.
 
foto's © gerard monté, 5 oktober 2006.Opgravingen deel zijde Graafseweg. Rechts de muur ter hoogte van de Graafseweg die daar onder doorloopt. 
foto's © gerard monté, 5 oktober 2006.

 

Het middengedeelte van het terrein: de lange muur van het ravelijn met hoek op middengedeelte.  foto's © gerard monté, 5 oktober 2006.
 
 . 
-Boven: De aansluiting op de lange muur met poeren.
-Rechts boven: Houten palen mogelijk van een kleine brug.
-Rechts: Rieten matten gelegen langs de muur die dienden als versteviging om soldaten te kunnen laten passeren.

foto's © gerard monté, 5 oktober 2006.

Opgravingen aan de zijde IJzerenVrouw en enkele poeren [l.] .
-Links en boven: Zware poeren [steunberen] langszij de lange muur met op de achtergrond de nieuwbouw op het terrein. 

foto's © gerard monté, 5 oktober 2006.*
 

Enkele goudzoekers met metaaldetectoren bezig op het omgewoelde terrein. 

foto's © gerard monté, 5 oktober 2006.
 


+++++++++++++
Nieuwbouw op locatie Jozefhuis na sloop Muntelbolwerk  7 juli 2006.

De grote sloop van de kantoren aan het Muntelbolwerk begint direct na de bouwvakvakantie. Het asbest verwijderingbedrijf Belas uit Uden heeft de afgelopen weken uit cv-ruimten, vanaf deurpanelen en traptreden brandwerend asbest verwijderd. In de bouwvakvakantie haalt sloopbedrijf Verhoeven uit Zaltbommel de pannen van het dak. Die worden bewaard voor hergebruik.
Tussendoor vindt er overleg plaats met de BAM voor archeologisch onderzoek, dat in de maand september staat gepland. Tegelijk of kort erop zullen de funderingen aan bod komen. Dat zeggen de projectleiders Jos van Wel en Jos Snoeren van Bouwbedrijf Remmers uit Tilburg. Remmers gaat vanaf eind dit jaar op het terrein 83 flats in carreevorm ontwikkelen en 14 grondgebonden woningen [aan de Aa-zijde]. Op de hoeken daarvan komen de luxe appartementen.

Oplevering en eerst bewoners juli 2006
De nieuwe bewoners van het Muntelbolwerk verwacht Remmers in het voorjaar van 2008 te kunnen verwelkomen.
Van de week zijn twee bronzen plaquettes uit de oprichting van dit voormalig r.k. weeshuis St.Joseph uit het pand gehaald. Ze keren terug in de tuin van het wooncomplex Antoniegaarde aan de overkant van het kanaal. Ook de historische gevelsteen aan de zijde Graafseweg keert in de nieuwbouw terug.

Woensdagnacht 5 juli 2006 waren op het bouwterrein al de eerste koperdieven actief. Maar de twee jongens van 22 en 23 jaar uit Drunen en Elshout konden door de politie in de kraag worden gevat. -Boven: Luchtfoto van het gebied waar nieuwbouw komt: vooraan loopt de Aa, daarachter het voormalige St. Josefhuis. .
-Rechts boven: de aankondiging van Bouwbedrijf Remmers van het nieuwe Muntelpoort.
-Rechts: de achterzijde van het voormalige weeshuis, na de sloop en na de nieuwbouw als Muntelpoort'. Die indeling heeft een lintbebouwing aan de zijde van de Aa en een carré, zoals nu, aan de binnenzijde en langszij de Graafseweg
.  

foto's © gerard monté, 25 juni 2006 en 13 augustus 2006.


 

augustus 2006
-Boven en rechts boven: Gesloopte gevelrij aan de zijde IJzeren Vrouw met rechts een deel dat nog overeind staat. -Rechts Een gesloopte gevel aan zijde Graafseweg. 

foto's © gerard monté, 7 augustus 2006.
 

situatie juli 2006

Het front van de voormalige kantoren der Godshuizen aan het Muntelbolwerk. De sloop is in de bouwvakvakantie in volle gang.
Voormalig Jozefhuis, Godshuizenkantoren en Bloedbank.
-Boven: Dak er af linker deel Jozefhuis.
-Boven rechts: Dak eraf midden gedeelte
-Rechts: Dak er af rechter vleugel
.


foto's © gerard monté, 23 juli 2006.

 

-Boven: De voormalige Dennenstraat, die heet nu Van Hoftenstraat.  
 foto's © gerard monté en paul kriele,  7 juli [r.] en 23 juli 2006.
 
Ook een markant straatbeeld, waar de werkzaamheden op de voet worden gevolgd... .

 


Weeshuis weg Muntelbolwerk nieuw  1 december 2004.

Projectontwikkelaar en bouwbedrijf Remmers uit Tilburg bouwt op de hoek Graafseweg/Muntelbolwerk een complex met circa 90 grondgebonden woningen en flats. Dat plan omvat flats in een carree die de binnentuin omsluit. Het en staat op een parkeergarage voor de eigen bewoners.
De woningen liggen aan de Aazijde en hebben een eigen toegang via de parkeerkelder. Wellicht komen er enkele ambachtelijke ruimten aansluitend aan de woningen aan de Aa-zijde.
-Rechts boven: Een markant straatbeeld dat op verdwijnen staat.
De aankondiging van de nieuwbouw.
foto © paul kriele, 6 juli 2006.


Architect Gerard Derks en de projectontwikkelaar beraden zich nog over allerlei details, zoals een markante invulling van de hoek op de Graafseweg waar de historische muursteen van het St.Josephuis een plaats kan krijgen.
Remmers hoopt rond de bouwvakvakantie van 2005 met de sloop te kunnen beginnen, maar verwacht vanuit de Bossche bevolking nog allerlei commotie.

 
De muursteen blijft behouden in de nieuwbouw.
 foto © gerard monté, 27 december 2004.
Het complex op de hoek Graafseweg/Muntelbolwerk dat gaat verdwijnen Projectontwikkelaar Remmers uit Tilburg heeft voor die locatie een nieuwbouwplan ingediend.

Het pand heeft noch een monumentenstatus en staat evenmin als beeldbepalend aangegeven. De gemeente gaat nagenoeg akkoord met dit plan dat te omschrijven is als eigentijdse luxe in de jaren dertigstijl. Remmers sluit met dit tamelijk eenvoudige bouwplan niet aan op de nieuwbouw in de omgeving waar ‘het niet op kon qua bouwstijl’, aldus Jos van Wel, projectontwikkelaar bij Remmers.Terug naar boven