Historie modezaak Suisse

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-04-2000 | Gewijzigd op: 24-11-2011
Bericht over verdwijnen van oude damesmodezaak. zie Suisse gaat sluiten  dd. 24 november 2011.

Historie en achtergrond van, resp. bij de  Modezaak Suisse
De Modezaak Suisse was gevestigd op de Hooge Steenweg 1-1a, 3.  Op dit  punt [achterste deel grenzend aan de Binnendieze] zat vier eeuwen een brouwerij. Dat rechter perceel droeg de naam De Gapert. Aan de straatkant zat tot de jaren vijftig de banketbakkerij van Mandos.
Het linker deel- in 1959 samengevoegd met nrs. 1-1a- was een kaaszaak.

Geschiedenis van Modehuis Suisse
De modezaak van Suisse dateert van rond 1959 voor zover de archieven daar inzicht in geven. Gedateerd kort daarvoor trof ik een aanvraag aan van de Gebrs.Voss uit Nijmegen voor een neonreclame: = Kijk eerst bij Voss= . Het bord werd aangelegd door Technisch Bureau Boeren.
Piet Gerard Blom senior [1914- 1994] begint tijdens de zomerverkoop van 1959 een grote verbouwing -ten bedrage van 10.000 gulden -waarbij hij de panden 1-1a en 3 samenvoegt.
Nog vóór Piets overlijden werd het pand verkocht aan de Groningse Beleggingsmaatschappij Transvaal.
Later werd de erfenis onder de kinderen verdeeld. 

In het kadaster stond in de jaren omstreeks 2000 Gerard Blom [*27-7-1952], een van de kinderen van Piet en sedert 1995 beheerder over de zaak, als eigenaar geregistreerd.
Mevrouw Cuppen overleed in 1994.

Nieuwe Modezaak Suisse
  bedricht van 16 april 2000
Maison Suisse, zoals het modehuis op Hooge Steenweg 1,1a-3 heette, opent op maandag 7 augustus 2000. De nieuwe winkel is gevestigd aan Achter het Verguld Harnas 33, in het pand dat ontworpen lijkt door de Spaanse kunstenaar/architect Gaudi. Voor deze opvallende gevel is echter de Bossche architect Wilco Meeuwis verantwoordelijk. In het met kleurrijke stenen opgetrokken pand is al driekwart jaar de sjieke modezaak Cobra gevestigd. Het pand is gebouwd iov makelaar Hans van Dongen [Stationsweg].

Het pand Achter het Verguld Harnas 28-33 waar Suisse Damesmode op 6 augustus haar winkel feestelijk opent. 
Eerder al vestigde zich vanuit de Kolperstraat Cobra in het opvallende pand. Cobra is eveneens damesmode, maar dan iets meer trendy.

© foto gerard monté, 16 april 2000.
 


Het nieuwe Kruidvat   20 november 2000.
Woensdag de 22ste november 2000 gaat het 495ste filiaal van het Kruidvat open. Op de nummers 1-1a en 3 op de Hoge Steenweg was tot een half jaar geleden de modezaak van Suisse gevestigd. De verhuizing van de Hinthamerpromenade naar de Hoge Steenweg was een gevolg van een te krappe behuizing, aldus woordvoerder Klarenbeek. 
Kruidvat Arena blijft open en die op de Hinthamerpromenade wordt een Trekpleister-zaak, ook een drogisterijfiliaal.
Hoewel het ook hier om en historisch pand gaat is met de houten plafondelementen van rond 1500 niets gebeurd. Dat de panden rood en geel zijn geverfd volgt uit de huisstijl van de Amsterdamse drogisterijketen.

Historie van pand Hooge Steenweg 1-1a en 3
Het markante hoekpand Hoge Steenweg /Scheidingsstraat staat al in 1571 vermeld als brouwerij Het was genaamd de Gapert, zoals feitelijk ook het steegje heette. Zo'n straatnaam werd vaak afgeleid van het pand aan de hoofdstraat. Het perceel liep tot aan de Binnendieze. In deze stadsgracht, mogelijk de vroegere Aa, lag de tolbrug ter hoogte van het punt waar Marktstraat overgaat in Lange Tolbrugstraat. Door de nabijheid van water werd in de Gapert het ambacht van bier brouwen uitgeoefend. 

Op de hoek Hooge Steenweg 1 en de Scheidingsstraat was de winkel van Blom, genaamd Suisse Mode, voorheen Maison Suisse gevestigd.
Het pand is nog door Blom senior de vader van de huidge eigenaar Piet Blom verkocht aan de beleggingsmaatschappij Transvaal. Eeuwen terug was het een brouwerij waarachter de Binnendieze stroomde


foto © gerard monté, april 2000.

In april is de oudste stadswal met aangrenzende bebouwingen gelegen achter de Moriaan en de Diezetak ter hoogte van de Tolbrug blootgelegd. Dat gebeurde bij de sloop van de voormalige Rabobank op het Burgemeester Loeffplein. Uit de bodem kwamen ook nog delen van een oud houten vaartuig te voorschijn.

Monumenten: Wat was is gesloopt [fragment uit Nieuwsbrief Bastion Oranje dd. 11 juli 2000.

Vorig jaar zomer [2000] zijn de panden Hoge Steenweg 1-1a en 3 [voorheen Suisse-Mode] en Markt 11 [voorheen Albert Heijn] in grootscheepse verbouwing geweest. Nagenoeg het hele oude complex werd gesloopt tbv 'economische verkoopruimte', zoals dat officieel bij het Kruitvat heette.

Bouwhistoricus Maike Tjon Akauw op de foto bezig met onderzoek bij een beschilderde balk in het achterhuis Hooge Steenweg nummer 1-1a. De balk dateert van rond 1500.

foto © paul kriele, 11 juli 2000.
 


In Suisse bevindt zich in het voorhuis op nummer 3 nog een dubbele peerkraal van rond 1500. Daarmee is het oudste tot nu aangetroffen deel van dit modehuis gelokaliseerd. Vier eeuwen terug was het rechterpand De Gapert nog een brouwerij is geweest en tot de jaren vijftig de banketbakkerij van Mandos. Het linker deel- in 1959 samengevoegd met nrs. 1-1a- was een kaaszaak.
Verder zijn in het achterhuis van 1-1a 17e eeuwse sluitstukken en een kleine laat gothische beschildering aangetroffen. Omdat het- in de jaren vijftig door Blom samengevoegde pand Hoge Steenweg 1-3 geen status van monument heeft, ligt er ook geen plicht tot behoud op. Het werd onlangs aan het Kruidvat verkocht.
Overleg is gaande over al of niet behoud.

Vervolg historie Hoge Steenweg 1-1a, 3
Op Hooge Steenweg 1-1a- aanvankelijk dus twee afzonderlijke panden- hebben rond 1900 de families Noyons en Westerlaken zaken gedaan. Westerlaken, een bekend molenaar in de stad, had eind negentiende eeuw een stoombroodbakkerij en mosterd-en specerijenmalerij op de Schapenmarkt. De familie Noyons deed in vis, kaas en comestibles. Het belendende pand nummer 3 werd pas in 1959 samengevoegd met de nummers 1 en 1a. Rond 1900 stond het op naam van H. van de Ven. Dit eeuwen oud pand komt al voor in 1670 als De Helm.

Eerste automatiek
Ouderen zullen het hoekpand met het karakteristiek torentje beter kennen als de banketbakkerij van G.J.Mandos. Deze en A. J. van Asten staan in de eerste helft van de vorige eeuw vermeld als bewoners. G.J. Mandos laat in 1915 een nieuwe voorgevel plaatsen. Mandos, later zaken doend onder de naam de weduwe Mandos-Baudoin, was een van de eersten in de stad met een automatiek. Aannemer Kreté heeft die automaten voor snacks in december 1934 aangebracht op de plek van het huidige zijraam.

In de bovenwoning van perceel nummer 1a woonde kaashandelaar L. Spruyt. Het dossier van een bouwaanvraag meldt in de jaren vijftig een explosie die ontstaan was door een opeenhoping van gas in de schoorsteen. De schoorstenen vlogen door het dak naar buiten.
-------------------
Bronnen: kadaster Eindhoven en archief afdeling Bouwzaken gemeente 's-Hertogenbosch.
© paul kriele, 1 april 2000. herschreven november 2011.Terug naar boven