Verbouw kloosters/scholen aan Papenhulst-Choorstraat

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-08-2008 | Gewijzigd op: 29-06-2015
Berichten over:  Kloosterwonen op de Papenhulst
Een beetje Papenhulst is de 'Paap' ,het voormalige St. Joan de Deo, een ziekenhuis van de Broeders van Barmhartigheid ofwel de broeders van Joan de Deo.
 
foto © paul kriele, 2000

Na de start van deze pagina [mei 2001] is er al heel wat tijd verstreken en- nog belangrijker -veel werk verzet.
Inmiddels is het hoogste punt bereikt [10 oktober 2002]. De situatie voorjaar 2003.
Inhoud:
Papenhulst in de steigers, 16 augustus 2007.
Schoonmaak omgeving/entrees open - 31 mei 2003
Foto-impressies binnenplein en entree [11 april 2003]
Hoogste punt  3 mei 2002
De Paap aanbevolen door Hoedemakers 30 maart  2011
Bouwplannen
Eerst uitpellen dan slopen 23 augustus 2000
Historie 
Sloop
Bouwontwikkeling
Zustervilla's in de tuin
link naar bewonerssite Papenhulst/ Choorstraat www.papenhulst.nl
==============
Papenhulst in de steigers, 16 augustus 2007.
Twee woningcomplexen  in de Choorstraat, resp. Papenhulst die momenteel voor een opknapbeurt in de steigers staan.

De panden hoek St.Janskerkhof Choorstraat die een opknapbeurt krijgen.   De hoek Choorstraat / Papenhulst staat ook voor een verfbeurt in de steigers
foto's © gerard monté, 15 augustus 2007.

Grote schoonmaak Choorstraat/Papenhulst 31 mei 2003 
Aannemersbedrijf P. Hoedemakers en Zn heeft nog net voor de vrije dagen van eind mei 2003 de bouwschuttingen rond het voormalige scholencomplex aan de Papenhulst/Choorstraat weggehaald. Bij de afronding van het bouwproject zijn ook alle bouwvoorzieningen verwijderd.
De oplevering van de 45 appartementen, die eerst voor medio 2002 was gepland, staat nu eind 2003 te gebeuren.
Architect is S.de Bever, een telg uit de generatie architecten die ondermeer de PNEM-kantoren hebben ontworpen

Fotoimpressie binnenplein 8 april 2003

Hierboven: binnenplein met kloosterkerk van de zusters.
Helemaal boven: de zijde [achterkant] van de Choorstraat met trappenhuis.

foto's © paul kriele, 8 april 2003.

Daarna werden de straten- voor zover nodig- opnieuw gelegd.Hierdoor is niet alleen de doorgang weer vrij, ook
het aanzien van de gevelwanden in beide straten is in de oude luister hersteld.
De entrees met lantaarns, natuur stenen postbussen en intercomvoorzieningen hebben een sjieke aanblik.
De kozijnen van de toegangen zijn voorzien van kleurrijke glasinloodramen en de hallen zijn belegd met marmer. 
Alleen moet de binnentuin nog van meubilair, heesters, bloemrijke planten en een waterpartij worden voorzien.


Authentiek en in de oorsponkelijke staat hersteld is de voormalige entree van het zusterklooster aan de zijde Choorstraat.
foto's © paul kriele, 8 april 2003. 
De kleurrijke glas in loodramen, het portaal belegd met eigentijds marmer en nieuwe armaturen aan zowel binnen- als buitenzijde, betekenen een verrijking van het appartementengebouw

Het binnenplein krijgt een hoogwaardige inrichting met heesters en bloemrijke planten, een waterpartij en meubilair. Prominent staat er de kloosterkerk.

Hoogste punt 3 mei 2002.
Donderdag 10 oktober 2002 werd van de bouw Choorstraat/hoek Papenhulst het hoogste punt bereikt. Dat gebeurde met het terugplaatsen van een kap die oorspronkelijk de daken hebben gesierd. Overste Gionvanni van Lochum en wethouder Jetty Eugster gaven aan de machinist het teken de kap omhoog te hijsen.
In anderhalf jaar zijn op de historische 'onderwijs - en kloosterplek' 45 appartementen gerealiseerd met behoud van de gevels. Volgens aannemer Leo Hoedmakers zijn er 36 al verkocht.

Rechtsboven: Het complex in aan-en verbouw. Gezien vanaf de St.Janstoren. De bouwkraan, waarachter de kloosterkerk schuil gaat, staat midden tussen de kloostergebouwen.
Links het voormalige zusterklooster aan de Choorstraat in de verbouw tot apprtementen.
Onder: de zijde Papenhults het voormalig  schoolgebouw dat gelegen is  tegenover het Seminarie.

foto © paul kriele, 10  april 2002.
De 75 meter hoge kraan die woensdag 3 mei 2002 op zijn beurt een andere bouwkraan over
de gebouwen van Theater aan de Parade heeft gehesen.
foto Jan-Clemens Lampe, 2 mei 2001.
Hoewel op deze foto nauwelijks te zien, maar achter de oude gevels verrijzen langzaam aan de
nieuwe gevels van de 45 appartementen die op de hoek Papenhulst/Choorstraat zijn gepland. 

foto © gerard monté, 2 juni 2002
 

De Paap: aanbevolen ! 30 maart 2001.
Bouwer Aannemer P. Hoedemakers en Zn. houdt met de makelaars RSP en Abelen begin april infoavonden over
het project Papenhulst/Choorstraat. Daar is Hoedemakers vorig jaar begonnen met het slopen van de oude schoolgebouwen van de zusters van de Choorstraat. Deze Zwartzusters hebben zich teruggetrokken in het oudste kloosterdeel met kapel [1840] in de Choorstraat en in de nieuwbouw op het einde van de Papenhulst.

Een pagina grote advertentie beslaat het verhaal van de 45 uitzonderlijke appartementen die staan in de geliefde
dynamiek van de op een na leukste stad’en ‘Historicus’ Theo Hoogbergen schrijft deze week een tegengesteld
verhaal in een sociëteitsblad. Daarin pleit hij voor het behoud van de [1910] aan...Het ontwerp van het project is
van architect Stefan De Bever kleinzoon van de bouwer van het ‘PNEM -kasteel’ uit Eindhoven.

De bouwplannen:

Op de hoek Papenhulst/Choorstraat staan de schoolgebouwen van de zusters In Omnibus Charitas. De voormalige klaslokalen verbouwt de aannemer Hoedemakers tot appartementen, behalve aan de zijde Choorstraat waar
overigens ook de gevels van 1910 blijven staan, verrijst erachter een nieuw appartementengebouw, Niet alleen
blijven de gevels overeind staan, ook de structuur blijft in tact. Door een aanpassing met tussenvloeren wordt
wonen er mogelijk. 
Het oudste deel [1843] van de straatwand, grenzend aan de plebanie, blijft nagenoeg onaangeroerd.
De oplevering van de 45 appartementen en een parkeergarage met 56 plaatsen is medio 2002 voorzien. Die
datum is inmiddels verschoven naar voorjaar 2003.

Impressie van het nieuwe kloosterwonen op de Papenhulst. De gevelwanden blijven gehandhaafd.
Ontwerper is architect S. de Bever en uitvoerder Aannemer P. Hoedemakers. De 47 appartementen worden
medio 2002 opgeleverd.

Eerst uitpellen en slopen 23  augustus 2000.
Na de bouwvakvakantie zijn de mannen van Aannemer P. Hoedemakers begonnen met het uitpellen van het
complex. Daarna wordt het deel binnen de muren gesloopt. Dat werk duurt tot eind 2000. Vervolgens krijgen de archeologen vier maanden gelegenheid voor onderzoek.

Op de afbeelding: links de Papenhulst, rechtsonder de Choorstraat. Uiterst rechts in die straat is nog het oude klooster zichtbaar. Achterin-rechts: TheateradParade.

Woordvoerder Frank de Bruin van het Rosmalense
bedrijf hoopt in maart 2001 met de werkelijke bouw te
kunnen beginnen.
Om de doorgang door de Choorstraat en Papenhulst
veilig te stellen zijn twintig stalen draaibuizen in de grond geplaatst. Die gaan de gevels stutten. Er komt ook nog
een houten bouwwand om het buitengebeuren van het
karwei te scheiden.

bouwontwikkeling

De sloop van het binnenterrein was in december 2000
afgerond. Momenteel [voorjaar 2001] is archeologisch onderzoek aan de gang.
 De ingang van de garagekelder is gepland op het eind van de Papenhulst. Die toegang is voorbehouden aan de bewoners. 


Opvallend in het nieuwbouwtraject zijn de voorzorgsmaatregelen rondom de gevels. Gehecht aan  stalen steigerpalen geeft dat een bijzonder gezicht.  Op de binnenplaats- 'Binnencour' genoemd- komt een tuin met vlonders, water- en groenvoorziening. De Binnencour  wordt 's avonds afgesloten voor vreemden.

de historie
De orde Omnibus Charitas, populair genaamd 'de zusters van de Choorstraat' vestigde zich rond 1840 in 's-Hertogenbosch. Uit die tijd resp. 1842- 1843 en 1855 dateert de bouw het dichtst bij de plebanie gelegen.
Al in 1813 was sprake van liefdewerk door Petronella Coppens [1790-1878]. Deze Bossche van welgestelde
ouders, was het eerste hoofd, maar die positie is nimmer vertaald tot overste.
In 1818 waren al vijftien vrouwen met sociaal werk voor armen -en weeskinderen actief. Pas rond 1820 is er
sprake van een zustergemeenschap onder leiding van Catharina van Hees [1769-1825].
Het klooster, de kapel en de schoolgebouwen zijn van recenter datum. De in 1910-1911 gebouwde kweekschool Concordia en de Mulo-school -H.Hart- zijn ontworpen door architect W.Th.van Aalst.
Sedert 1838 verrichten de zusters taken op onderwijsgebied, eerst in Veghel, vervolgens in Herlaer aan
doofstomme kinderen en weer later rondom Den Bosch, waar zij vanaf 1845 ook de zorg op zich namen voor weeskinderen in de Keizerstraat. In 1862 namen de fraters van Tilburg de taken van de nonnen over als het
jongens betrof.
Van de orde leven er nog 187, waarvan 45 in op de Papenhulst. De gemiddelde leeftijd is 78 jaar.

bouwgeschiedenis
De gevels van de oudbouw hoek Choorstraat/Papenhulst blijven overeind staan, maar aan de zijde van de
Choorstraat is dat na realisering slechts een façade.
De neo-gothische kloosterkapel vormt straks nog steeds het middelpunt van 'de zusters van de Choorstraat'
hoewel die sedert 1999 zijn verhuisd naar de Papenhulst, waar -naast het voormalige Joods lyceum een enigszins traditioneel gebouwd appartementencomplex [18] is gerealiseerd.

De hoek Choorstraat/Papenhulst met de schoolgebouwen Concordia en het H.Hart. De hoek St.Janskerkhof[r.] en Choorstraat. Rechts: het voormalige klooster van de zusters van de Choorstraat. Verderop in de straatwand de Mulo-school.
foto's © gerard monté, 9 januari 2000.

zustervilla's in de tuin
Al eind jaren tachtig werden op het binnenterrein moderne appartementen gebouwd. Dat kon gebeuren na
aanpassing van het bestemmingsplan. Die aanpassing- doorgevoerd onder wethouder Ferd van den Eerenbeemt- leverde aanvankelijk bezwaar op van een bewoner in de Cavaleriestraat die zich door- de op hun terras zonnende-
nonnen bespied voelde. Ingrijpender nog was het feit dat die villa's de bouw van een nieuwe concertzaal definitief
hebben geblokkeerd.
De villa's die voor de zusters in de tuin achter het toenmalige Casino zijn[konden worden] gebouwd.
foto © paul kriele, juni 2007

In het wooncomplex zijn 47, teruggebracht naar 45, appartementen voorzien. De verkooprijzen bedrag tussen 750.000-1,2 miljoen gulden.
Die bedragen zijn eind 2000 bijgesteld naar resp. 875.000 tot 2.400.000 gulden. 
De woningen zijn gelegen rond een binnentuin en de kapel die zijn functie behoudt. Door de verbouw zal de structuur van de scholen niet veranderen. Tussenvloeren maken nieuwe etages voor woningen mogelijk. Om de parkeergarage voor honderd auto's te kunnen aanleggen zal eerst het interieur van de oudbouw moeten worden gesloopt.
Medio 2002 verwacht aannemer Hoedemakers het nieuwe kloosterwonen te kunnen opleveren.
In het nieuwe complex blijft de schooldeur aan de Papenhulst die toegang gaat geven tot het binnenterrein gehandhaafd, maar wordt wel 's nachts afgesloten. Ook aan de zijde Choorstraat en aan de zijde van de Parade, naast het voormalige koetshuis, komt een doorgang voor voetgangers.
Het verbouw/nieuwbouwplan is ontworpen door architect S. de Bever, wiens vader en grootvader al naam
hebben gemaakt in Den Bosch [PNEM]. Uitvoerder van het plan is aannemer P. Hoedemakers.

Bronnen: Brabants Dagblad en Bossche Bladen met bijdragen van drs. Harry Boekwijt en dr. Theo Hoogbergen.
© paul kriele, 12 juli 2000.Terug naar boven