Casinotuin helemaal op orde [historie]

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-11-2014 | Gewijzigd op: 28-11-2014
Heijmans heeft intussen ook de Casinotuin compleet in orde gebracht met wandelpaden, verlichting en groenvoorziening. Het is een plaatje om te zien.
De Casinotuin ontleent zijn naam aan de Vereniging Sociëteit Casino* die op de Papenhulst was gevestigd. Daar hoorde aan de overkant van de Dieze [Hekellaankant] een besloten parkje bij. Dat gebied kreeg rond 1850 de naam Casinotuin en was alleen voor de leden van de sociëteit toegankelijk. Met name de dames en kindermeisjes flaneerden daar. Later kwam er nog een muziekkiosk te staan, waar onder meer het Stedelijk Orkest [tot de opheffing in 1921] uitvoeringen gaf. Maar ook de harmonie van Goulmy en Baar trad er op.

De Casinotuin helemaal opnieuw ingericht. Tussen de bomen zijn de Sint Jan en de witte appartementen van de Zusters van de Choorstraat nog net zichtbaar. Ook is in de tuin het  Herdenkingsmonument en het Joods scholierenmonument  geplaatst.
foto's © paul kriele, 27 november 2014.

De tuin kreeg in de jaren dertig van de vorige eeuw een openbaar karakter, doordat de Vereniging Sociëteit Casino [VSC]* in 1934 naar de Parade verhuisde, op de plek van de afgebrande stallen van de Cavalerie. Daar werd in 1935 een nieuwe sociëteitsgebouw geopend.
Het gebruik daarvan werd in 1964 voor een groot deel door de gemeente overgenomen, die in 1967 Luc van Gent als de directeur aanstelde. De VSC* mocht met een aantal voorstellingen en concerten per jaar het gebouw met een grote en een kleine zaal blijven gebruiken.

*VSC: lees meer over de sociëteit in artikel Casino van 13 september 2008.

De nieuwe schouwburg van de
Sociëteit Casino, die  in 1935 op de plek van de afgebrande cavaleriestallen werd gerealiseerd.
De afbraak van dit gebouw gebeurde in 1974.

In 1974 werd het Casino afgebroken en in1976 kwam er de huidige schouwburg TheateraandeParade voorin de plaats.
We zitten intussen al aan het vierde Casino, hoewel het ook al andere namen heeft gegkregen....

   
Het Sociëteitsgebouw aan de
Papenhulst van de Vereniging Sociëteit Casino.Er achter lag een tennisbaan. Situatie tot 1935.
 De Casinotuin, waar de dames van de leden flaneerden en waar muziekuitvoeringen werden gegeven. Situatie rond 1850.


Terug naar boven