Ondanks bezwaren doorgang Parkeergarage Hekellaan

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-05-2009 | Gewijzigd op: 19-06-2009
   
 Situatieschetsen van de parkeergarageHekellaan onder de blauwe waterparij. .  Midden onder het Zuiderpark en rechts de Hekellaan lopend van onder naar boven.

Tegen het bestemmingsplan ‘Zuiderpark-Stadswalzone’, waarin de parkeergarage Hekellaan zit vervat, zijn 37 bezwaren van bewoners aan de Hekellaan en uit de omgeving van de nieuwe locatie van het tennispark binnengekomen en 3 van de wijkraad Zuid, de Bossche Milieugroep en de Stichting Boom & Bosch. Maar geen van de bezwaren wordt erkend omdat ‘B&W het een hoogwaardig integraal ontwerp vinden en er geen aanleiding is voor aanpassing’.
Een ondergrondse parkeergarage is bedoeld de binnenstad autoluw te maken, zeggen  B&W.

Het college is van oordeel, dat sprake is van een hoogwaardig integraal ontwerp en zien in de zienswijzen geen aanleiding voor aanpassing. Wel zijn, om het park én het dierenpark beter tot hun recht te laten komen, kleine aanpassingen verricht. Ook is er een kinderopvang bij de scouting bijgekomen en kreeg de Jacob van Maerlantstraat een verkeersbestemming.
Op aandrang van de omwonenden werd het effect op het grondwater en daarmee de fundering van hun panden nog eens [Haskoning] onderzocht. Dat leidt - opnieuw -tot de conclusie dat de bouw van de garage geen noemenswaardige gevolgen voor hen heeft .
Ook is in verband met de zienswijzen nog aanvullend onderzoek verricht naar de mogelijke gevolgen van cumulatieve effecten (geluid en licht) van de diverse
Of de activiteiten in het park [licht en geluid] hinder geven aan omwonenden valt uit onderzoeken niet te bevestigen.


Na het  laatste-bijgestuurde- bestemmingsplan van medio mei 2009 kwam toch nog de bewoner van Hekellaan 26 in het verweer en hing een spandoek aan de gevel met 'Parkeergarage Nee Bomen Ja'.
foto © paul kriele, 19 juni 2009.
---------------------------------------------

Bij de eerder vastgestelde kosten moet ruim 2 miljoen worden opgeteld voor de verhuizing van tennisclub De Pettelaar en aanpassing accommodaties The Dukes.

Zie ook de voorgeschiedenis Parkeergarage  Hekellaan  en  ookaanpassing plan

Terug naar boven