Veel tegenwind garage Hekellaan

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-06-2008 | Gewijzigd op: 27-05-2009


Links de drie -voor garage, stadswalzone/ Zuiderpark en milieu-  verantwoordelijke  wethouders Bart  Eigeman, Rodney Weterings en Geert Snijders, die  aanwezig waren in de commissie ROB olv Paul Kagie. Inspreker Bossink en vooraan de raadsleden van Leefbaar  Den Bosch/Rosmalen, vdCreij en Schouten.
- foto's © paul kriele,12 juni 2008.
Vooraan de insprekers notaris Dik van Son die sprak namens de Bomenstichting en A.Lefel  van de Gregoriusflat..

Drie uur vergaderen en 12 insprekers rond Parkeergarage Hekellaan 12 juni 2008.
Twaalf commissieleden Ruimtelijke Ordening en Beheer hoorden donderdagavond 12 juni 2008 in de raadzaal drie uur achtereenvolgens 12 insprekers aan over de bouw van de parkeergarage Hekellaan. De meesten waren tegen, een enkeling Jacques van der Miessen [Centrum Management /Ondernemersvereniging Hartje ’s-Hertogenbosch] was voor. Makelaar Vd Miessen zag de garage als noodzaak om tot een oplossing van de verkeersproblematiek in de binnenstad te komen en een antwoord op de behoefte aan parkeerplaatsen omdat er ruim 100 [o.a. Beurdsestraat/Prins Bernhardstraat]verdwijnen, of al zijn opgedoekt [Parade]. Maar de anderen wezen hem erop dat het Vonk en Vlamterrein dagen slechts half vol tot bijna leeg staat.
Ontwerper Ton Kuyten [Coornhertstraat] vroeg de raadsleden waarom zijn plan, een éénlaags parkeergarage die veel goedkoper is en minder overlast veroorzaakt, niet is bekeken.
Vooral omwonenden van de Gregoriusflats [A.Lefel], van de Hekellaan, de Coornhertstraat e. o. en de Baseldonk kwamen met commentaar over herrie, stank van uitlaatgassen en toenameverkeer. Ook het instandhouden van zichtlijnen vanaf de stadswal naar het park, een argument dat de gemeente opvoert, maar door het element van een 4-6 m. hoge omheining wordt ontkracht, leverde kritiek op.
Bewoonster Esther Jansen [Anna Bijnsstraat], die voor meerdere flatbewoonsters sprak, vindt dat de raadsleden en de ontwerpers vanaf een kaart of 3D tekening niet kunnen inschatten wat de effecten zijn van 8 tennisbanen die zich vlak onder haar raam bevinden. Ze nodigde iedereen uit maar eens bij haar koffie te komen drinken.
Esther Billoni van de Baseldonk wil net als de anderen omwonenden ook bij dit project betrokken worden. ‘Dat is toch wat u als gemeente beweert. Wij hebben geen geld voor een advocaat. Daarom vragen wij u [raadsleden] om steun’.
Met dit jongste plan is er weinig veranderd, stelden diverse sprekers. Alleen wat onderzoeken en metingen zijn geactualiseerd. Waarom wel de problematische ingang Hekellaan aangepast en toch niet de alternatieven aan de Van Veldekade of Pettelaarseweg meegewogen..?
De Dukes, die ‘als gast op ’s Rijks monumentengrond zit’, aldus Van der Heijden van de Bond Heemschut, kreeg de wind van voren. Ook de claim van De Dukes op het grasveld en de reclameborden waren omwonenden een doorn in het oog. Grote clubhuizen verstoren het zicht, aldus de insprekers. Als die eenmaal staan kun je ze niet weghalen, zeker niet als de Dukes er twee velden en een verlichting bij krijgen….

Kappen van 150 bomen

De gemeente stelt, aldus oud-notaris Van Son, die sprak namens de Bomenstichting i.o., dat de bomenkwestie een gelopen race is. Uit een bomeninventarisatie blijkt, dat er in de omgeving [Limietlaan Hekellaan, Casinotuin] van de 300 bomen er 150 gerooid moeten worden, waaronder 7 monumentale bomen. ‘Dit plan is ongewenst en verstorend,’ aldus Van Son, die een heroverweging vroeg.
BTC De Pettelaar stelt voorwaarden
Intussen vergaderde ook deze avond de leden van BTC De Pettelaar in een Bijzondere Algemene Ledenvergadering. Onder voorwaarden gingen de stemgerechtigde leden akkoord met de verhuizing naar het hertenpark. Piet Lathouwers legt de belangrijkste voorwaarde bij de gemeente neer: ‘De verhuizing van de tennisclub wordt gekoppeld aan de realisatie parkeergarage Hekellaan. Straks zitten we met 8 banen op een andere plek en gaat die garage niet door.’ Die misser wil Lathouwers voorkomen.Terug naar boven