GemeentepastStadswalzone niet aan ondanks inspraak

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-10-2009 | Gewijzigd op: 22-10-2009
Na een inspraak [ januari 2009]  en een ter visie legging [juni 2009] komt de gemeente met een -overigens niet aangepast - plan Zuiderpark/ stadswalzone.  Er is geen aanleiding tot aanpassing van het plan, zegt het College. Maar wel op onderdelen zoals de begrenzing van het aanduidingsvlak.

. Boven: De maquettes van het plan. Links Bastion Baselaar en rechts boven- onder het water- de parkeergarage. Rechts bovenin de oude manege en links daarnaast de nieuwe ondergrondse oversteek naar de parkeergarage langszij de Hekellaan op het /Vonk en Vlamterrein.

Linker foto's: Nog eens een overzicht van -in het midden- de Casinotuin, links de manege en boven -onder het water- de parkeergarage. Rechtsboven de Gregoriusflats.

foto's © gerard monté, 21 april 2005.

Water in plaats van auto’s, de historische vesting in een eigentijds jasje en een parkeergarage aan de rand van het centrum is de kern van het bestemmingsplan Zuiderpark-Stadswalzone, aldus een persbericht van woensdagmiddag 21 oktober 2009.

‘Water” in verband met de handhaving van een tweetal monumentale bomen en verkleining van het bebouwingspercentage (van 80 naar 50%).  Ook nieuw is dat de bouw van de parkeergarage “grondwaterneutraal” dient te worden uitgevoerd.  
Ook een aanpassing is dat het rugbyclubgebouw richting Limietlaan is verschoven en het tenniscomplex deels in lagen komt te liggen.
lucht kwaliteit
Wat betreft de luchtkwaliteit beroept de gemeente zich op '..nieuwe -deugdelijke- onderzoeken: Er is een nieuwe rapportage luchtkwaliteit opgesteld, waarbij de nieuwste landelijke gegevens zijn ingevoerd en de recentelijk gewijzigde regelgeving is toegepast,' aldus de toelichting  'Aan alle normen voor luchtkwaliteit kan worden voldaan.' 
bomen
Er is getracht zoveel mogelijk bomen te sparen, zoals bij de Limietlaan en op Bastion Baselaar zullen alleen die bomen wijken om doorgang naar de parkeergarage  mogelijk te maken. Dat is een antwoord op moties van CDA/Groen Links.
Bij de ontwikkeling van het paviljoen op het Bastion worden de bestaande bomen gespaard. Bij de uitvoering van de stadsgracht worden een 20-tal waardevolle kastanjes aan de noordoostzijde van bastion Baselaar voor hun levensduur gehandhaafd. Dit gedeelte van de stadsgracht wordt daarom voorlopig niet aangelegd. wijken.
Fasering
Het College verwacht dat in mei of augustus 2011 begonnen kan worden met de bouw van de parkeergarage, afhankelijk van mogelijke procedures bij de Raad van State. Eerst zal het  tennispark worden verplaatst.
Dan pas begint de bouw van de parkeergarage.

Het plan gaat nog eens  2 miljoen euro extra kosten voor de verplaatsing van het tennispark en groenaanpassingen.


Terug naar boven