Actie komend tegen parkeergarage Hekellaan

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-11-2009 | Gewijzigd op: 22-11-2009
De belangenvereniging Hekellaan, die 18 november 2009 een inspraak hield voorafgaand aan de Commissie ROB, gaat de komende weken actie voeren tegen de bouw van een parkeergarage op het Vonk-en Vlamterrein.


De argumenten van de groep zijn, dat
-er geen onderbouwing is voor een parkeergarage,
-dat beter het huidige Vonk-en Vlamterrein kan worden benut daarbij anticiperend op nieuwe ontwikkelingen
-de bezettingsgraad van het terrein 23% is berekend over 24 uur zeven dagen per week.
-Den Bosch stijgt tav de parkeertarieven jaarlijks met 4,4 %
-In 2052 is er nog een restwaarde van € 115 miljoen
-laag rendement nieuwe garage en groot verlies.

-

Ook tav het verkeersmodel heeft de groep tal van bemerkingen en bezwaren:
studies zijn op tweetal tellingen [2006] gebaseerd
en autoluw maken binnenstad wordt pas  in 2010 uitgevoerd,
verkeersbelasting bij uit-en toegangen garage wordt zwaar onderschat.

De komende week komen er borden langs de route te staan zoals bijv. rechts boven afgedrukt.
zie ook de site Hekellaan