Hostelbesluit uitgesteld / Garage accoord

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-12-2009 | Gewijzigd op: 16-12-2009
Zoals verwacht ging de raad dinsdagavond 15 december 2009 unaniem accoord met de motie van de coalitie om het finale besluit over de twee -op Zuid en in Hintham te vestigen - hostels, in maart 2010 te behandelen. Daardoor krijgen de omwonenden inspraak en de gelegenheid alternatieve locaties  aan te dragen.
ziebericht over uitstel

Eerder kwam het onderwerp parkeergarage Hekellaan, de verplaatsing van de tennisbaan en de herinrichting Zuiderpark aan de orde. Dit onderwerp 'Zuiderpark-Stadswalzone' is met 21 tegen 17 stemmen na een anderhalf  uur durend debat aangenomen.
Met dien verstande dat er een 'spoorboekje' [motie van de PvdA] wordt gehanteerd dat het proces van planvorming volgt en de raad informeert voordat het College de bouw van de parkeergarage aanbesteedt. Het 'spoorboekje' dient er ook voor de belangen van de bewoners te waarborgen.
Ook een motie van Groen Links kreeg aller instemming om: zodra er zich op de Hekellaan e.o. verkeersopstoppingen voordoen, de gemeente een verkeersreguleringssyteem in werking stelt.
Veel en vaak werd gesproken over de kosten die op prijspeil van 2012 'vast liggen' op € 59,4 miljoen en de risico's. In dit opzicht werd door de oppositie [o.a. Paul Kagie van Leefbaar] verwezen naar andere risicovolle projecten in Nederland, zoals de Rotterdamse parkeergarage en de Noord-Zuidlijn in Amsterdam.
Bovendien bleek dit een extra heikel onderwerp, omdat  het risicorapport geheim is. 'Financieel gezien is dat risico gedekt,' aldus Eigeman, 'omdat in de financiële onderbouwing bij de meest risicovolle delen een percentage onvoorzien is opgenomen.'  Het risicodossier is bovendien geheim '..om het aanzien van de stad niet te schaden en de kat [aannemerij] niet op het spek te binden,' gaf Bart Eigeman Paul Kagie van Leefbaar op zijn opmerkingen hierover als antwoord.

In het Bestuurscentrum was een deputatie van omwonenden van de Hekellaan aanwezig om te protesteren tegen de bouw van een parkeergarage aldaar. Toen notaris ! Dick van Son [Hertog Hendriksingel] het nodig achtte pamfletten vanaf de galerij boven de raadszaal tussen de raadsleden te laten vallen [zoals hij zei],  kreeg hij van burgemeester Rombouts als voorzitter van de raad een reprimande en de aanzegging van verwijdering als hij daarmee door zou gaan.

foto © paul kriele, 15 december 2009.

Het agendapunt 'Nieuwbouw SM's' in de museumtuin werd naar woensdag 15 december 2009 verschoven. 

Groen Linksfractielid Judith Hendrickx maakte zich tegen het einde van de raadsvergadering op dinsdagavond 15 december 2009 bezorgd over de aangekondigde bomenkap in de tuin van het Noordbrabants Museum. Aanleiding had ze hiervoor omdat dat onderwerp door de raad naar woensdag 16 december 2009 werd verschoven.
Wethouder Geert Snijders zal de provincie vragen te wachten met kappen totdat de raad haar oordeel heeft uitgesproken over de nieuwbouw SM's in de museumtuin.


foto © paul kriele, 15 december 2009.


Terug naar boven