Beslissing Parkeergarage Hekellaan in januari

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-12-2010 | Gewijzigd op: 11-12-2010


De Raad van State beslist pas in januari 2011 over de afloop rond de bouw van de veelomstreden parkeergarage Hekellaan. Omwonenden kwamen vandaag -10 december 2010 -in Den Haag voor de rechters aan het woord tegenover de gemeente die de garage kost wat kost wil doordouwen. De procedure voor een 800 plaatsen tellende garage is al jaren aan de gang in weerwil van bezwaren en met ondersteuning van door de gemeente ingstelde onderzoeken en rapportages.
In de vraagstelling door de hoogste Nederlandse rechters kwam ook de verhuizing van de tennisvereniging De Pettelaer naar de hoek Coornhertstraat prominent in beeld. 
De verhuizing vanuit de gronden rondom Bastion Baselaar in de richting van het dierenpark nabij de Coornhertstraat, werd door de tennisclub afgedwongen. Zo blijkt uit de correspondentie tussen de gemeente en BTC De Pettelaer. De gemeente zag het liefst dat de club naar de Meerendonk zou verhuizen, maar werd door het bestuur [met o.a. Piet Lathouwers] van de tennisclub onder druk gezet.
De gemeente stelde steeds dat verhuizing noodzakelijk is, maar daar twijfelen de bewoners aan. De ruimte die de club vrijmaakt is vooral bedoeld voor de verkeersafvloeiing via Bastion Baselaar én om daar een paviljoen mogelijk te maken, zo blijkt uit de stukken waarover Peter Gottmer beschikt.
De gemeente moest uiterlijk in 2012 met de club tot een minnelijke schikking komen in de procedure in de aanloop naar de bouw.

Volgens Paul Eijssen, die in Den Haag aanwezig was, kon uit de vraagstelling niet worden opgemaakt welke richting de rechters in hun oordeel zullen uitgaan. De vragen zijn ook bedoeld te onderzoeken of de besluitvorming voldoet aan de eisen van zorgvuldigheid. Eijssen zegt dat in de vraagstellingen ook de gemeente aan de tand werd gevoeld bijvoorbeeld over de zichtlijnen nabij de Coornhertstraat en of die verhuizing van de tennisclub wel verplicht was en wat de aard en achtergronden van de onderzoeken is geweest.
Aan de uitslagen van verkeerstellingen en milieurapportages wordt door de bewoners zo getwijfeld.

De bewoners vinden, hoewel ze een beperkte spreektijd hadden van de 4 uur durende zitting, dat er alles gezegd is wat ze kwijt wilden.
Pas in januari 2011 komt de Raad van State met haar eindoordeel