Raad van State verwerpt bezwaren 'Stadswalzone-Zuiderpark'

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-02-2011 | Gewijzigd op: 17-02-2011


De Raad van State heeft vanmorgen - woensdag 16 februari  2011 -beslist over de bezwaren tegen de plannen mbt verhuizing van de tennisbaan van BTC De Pettelaer en de bouw van de parkeergarage  op het Vonk- en Vlamterrein.
In haar uitspraak heeft de hoogste beroepsinstantie de kritiek van omwonenden aan de Hekellaan en aan de Coornhertstraat en Anna Bijnsstraat tegen het plan 'Zuiderpark-Stadswalzone' ongegrond verklaard. Hierdoor is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Dat betekent dat de technische voorbereidingen voor de bouw van de garage kan aanvangen* [zie hieronder voor planning]. Eerst gaat echter BTC De Pettelaer verkassen.Dat gebeurt in de loop van 2012. Eind 2012 gaat voor de parkeergarage de eerste schop de grond in.  Streefdatum voor het gereedkomen daarvan  is eind 2014.

Omwonenden hebben op -10 december 2010 - in Den Haag  hun bezwaren kunnen toelichten. Daaruit bleek ook dat de procedure mbt die verhuizing niet echt zorgvuldig is geweest. Eerdere bezwaren richtten zich op geluidsmetingen verkeerstellingen op en nabij de Hekellaan tbv milieurapportages. 

Achteraf is uit correspondentie gebleken dat de verhuizing van de tennisbaan vanuit Bastion Baselaar in de richting van het dierenpark nabij de Coornhertstraat, door de tennisclub werd afgedwongen. De gemeente had als locatie de Meerendonk op 't oog.
De reactie van een van de omwonenden Paul Eijssen, die eerst aangeeft de motivatie nog niet gelezen te hebben, zegt: 'Jammer. De uitspraak is teleurstellend.' Ook Helmus Boons van de Bossche bomenstichting reageert met: 'Jammer. Een onzinnig project. Niet alleen voor de bomen, maar ook voor de burgers van deze stad die een financiële molensteen om de nek krijgen.' 

*Planning
Activiteitenpark (tennis, rugby en dierenparkje)
„h Definitief ontwerp in welstand: maart - april 2011
„h Buiten start uitvoering Bouwrijp maken: april - mei 2011
„h Buiten start uitvoering aanleg tennispark: november 2011
„h Buiten start uitvoering dierenweide: juni 2012

Parkeergarage
„h Voorbereiden van bomen voor verplanten: februari - maart 2011
„h Aanbesteding Design & Construct contract: april 2012
„h Doorlopen Design fase: mei 2012 - september 2012
„h Buiten start realisatie parkeergarage e.o.: september 2012