D66 stelt opnieuw Vragen over parkeergarage Hekellaan

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-02-2012 | Gewijzigd op: 15-03-2012
D66 heeft opnieuw vragen gesteld over de bouw van de nieuwe parkeergarage aan de Hekellaan. De partij wil zeker weten dat de afspraken die zijn gemaakt over rentabiliteit en duurzaamheid ook echt worden nageleefd.

D66 is geen voorstander van de bouw van een nieuwe parkeergarage. Fractievoorzitter Jan Smit: “Het gaat om een investering van een kleine 60 miljoen voor ruim 1.000 parkeerplekken. Die zijn nooit rendabel te krijgen. Het huidige parkeerterrein staat de meeste tijd al grotendeels leeg. Bij een nieuwe megagarage wordt dat probleem nog groter.”

Nu de bouwkosten sterk zijn opgelopen, dreigt de exploitatie nog onrendabeler te worden. Om de kosten niet te veel te laten oplopen, heeft het college daarom de oude plannen aangepast. Onduidelijk is wat de aanpassing exact voor gevolgen heeft voor de rentabiliteit. D66 wil daarover meer inzicht krijgen.

Ook is niet helder op welke manier aan de duurzaamheideisen wordt voldaan. Het college had beloofd dat deze garage in energieverbruik een van de meest zuinige van Nederland zou worden. Ook zouden er alleen duurzame bouwmaterialen worden gebruikt. Maar of deze beloftes ook worden waargemaakt, blijft de vraag.

In commissie dd. 14 maart 2012] Coalitie houdt vast aan bouw garage
Uit de extra belegde commissievergadering van woensdag 14 maart 2012 is gebleken dat de coalitie strak vasthoudt aan de uitvoering van het eerder ingezette beleid: bouw parkeergarage Hekelaan.
Er klonken wel wat bezwaren onder meer tegen de bomenkapen en de aantasting van de Casinotuin waar volgens De Groenen te brede paden worden aangelegd.
Wethouder Jan Hoskam wuifde de bezwaren met argumenten weg. en beloofde nog deze maand maart met een nieuwe financiële onderbouwing te komen. Volgens Hoskam gaan er slechts 4 bomen tegen de grond..