Oppositionele tegenwind garage Hekellaan

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-09-2008 | Gewijzigd op: 26-05-2009

------

Vanuit de oppositie groeit de weerstand tegen de bouw van de Parkeergarage Hekellaan. Dat komt vooral door het recentelijk verschenen rapport waarin een verantwoording van de exploitatie tegen de bouwkosten wordt verstrekt.

Bovendien groeien de bouwkosten van 13 [1998] naar 59 miljoen [2012 start bouw], aldus de vijf oppostiepartijen Bosche Belang, Rosmalens Belang, SP, Leefbaar ’s-Hertogenbosch/Rosmalen en Stadspartij Knillis.
Die meerkosten worden nog eens gecompenseerd door het aantal plaatsen uit te breiden van 800 naar 1200.

De motie van de vijf fracties, aangevuld met argumenten als: vertraagde aanleg, verzet bevolking, toenemend succes transferia, veranderende inzichten parkeren, is bij de gemeenteraad ingediend, met het verzoek tot stopzetten van de plannen.