Voorbereidend werk voor parkeergarage Vonk &Vlamterrein begonnen

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-12-2012 Heijmans en MOS-grondtechnieken zijn begonnen met het voobereidend werk voor de aanleg van de parkeergarage op het Vonk en Vlamterrein. Langszij de Hekellaan werd door MOS grondtechnieken boringen verricht. Heijmans had al eerder langszij de Pettelaarseweg piketpaaltjes geslagen die aangeven waar de weg voor het werkverkeer naar de Limietlaan komt te liggen.
Op deze plek komt de oversteek Hekellaan naar de Casinotuin en de doorbraak met de stadsmuur die in zicht blijft. Er werden eerst nog grondboringen verricht.

foto's © paul kriele, 19 december 2012.
Voor de Gregoriusflats komt  [van rechts naar links] de afslag van de Pettelaarseweg te liggen voor het werkverkeer. De route is al met piketpaaltjes aangegeven.