Parkeerkuil Hekellaan in zwembad veranderd

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-08-2013 | Gewijzigd op: 29-08-2013
Bericht van 28 augustus 2013 Situatie van wegpompen water en zand
   
   De zwemkom op de plek van de aan te leggen parkeergarage  aan de Hekellaan, maar dan met de zandzuigmachine, die zand met water opzuigt en afvoert.

foto's © paul kriele, 28 augustus 2013.

Bericht van 14 augustus 2013 parkeerkelder in zwembad veranderd
Momenteel -woensdag 14 augustus 2013- is Heijmans bezig de grond uit de- eerder met een damwand omheinde -bouwkuil voor de nieuwe parkeergarage, uit te ruimen. Hierdoor ontstaat er -mede ook door de inloop van water -een zwembad.
Dat water is bewust ingebracht om het straks tegelijk met het zand, af te kunnen voeren.

Op zich is dat zwembad nog niet zo gek. De procedure is dat in een volgend stadium betonwater wordt gestort. Dat verspreid zich over de grondoppervlakte en vormt daar een eerste vloer van de nieuwe parkeergarage.
Straks, na het volledig leegpompen van de bouwkuil, wordt de definitieve vloer op de eerste gelegd.

-Boven: De bouwkuil, die intussen is volgelopen met water. Vanaf vrijdag 16 augustus wordt zand en grond afgevoerd.
-Rechts: Het rechter deel van de bouwkuil, ook afgedamd, maar nog niet leeggeruimd
.

foto's © paul kriele, 14 augustus 2013.
 

De grond gast straks via een speciale buis naar boten, die klaar liggen in de Zuid-Willemsvaart, thv de Van Veldekekade. Dat zand krijgt de bestemming voor de nieuwe tot vier baans te verbrede kanaalweg naar Uden/Veghel en een ander deel voor de aanleg van de verlengde Parallelweg, die tot de Zandzuigerstraat wordt doorgetrokken.
Op vrijdag 23 augustus begint de proef met de zandafvoer en eind augustus [de 29ste]  gaat dit definitief gebeuren.
Voorlopig is de helft van de bouwkuil uitgeruimd.

Bouw toegang parkeergarage op Bastion Baselaar
Een ander aspect van de bouw van de garage is de aanleg van de toegang op Bastion Baselaar. Daar is een draaiende boormachine bezig. De inrit  is al deels zichtbaar.
Om de auto's vanaf het Bastion naar de parkeergarage te kunnen doorlaten is de vestingmuur ter plekke  'opgehangen' en gestabiliseerd om er de doorgang te kunnen construeren.

De draaiende boormachine die de toegang vanuit Bastion Baselaar -ondergronds- naar de parkeergarage maakt. Achterin op deze foto 'hangt' de vestingmuur waaronder door de toegang naar de garage komt.

foto's © paul kriele, 14 augustus 2013.

Ik stond er bij en ik keek er naar...
Elders vergaderen technici over ter zake doende aspecten.
foto's © paul kriele, 14 augustus 2013.
Dagelijks staan er - veelal - mannen, die het over de bouw eens zijn met elkaar...  .Terug naar boven