Duikers dichten lekkage in wokkel parkeergarage Hekellaan

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-02-2014 | Gewijzigd op: 10-03-2014
Berichty van 9 maart 2014 Lek in parkeergarage gedicht
Nadat het lekpunt in de wokkel [ronde toegang tot parkeergarage] is gedicht door speciale duikers van DCN is er de vorige week van 3-8 maart ook nog nieuw onder waterbeton opd e vloer van die wokkel aangebracht. Het is de feitelijke vloer -na een eerste dekkingsvloer - van de garage.

Bericht 11 februari 2014 Dichten met hars van lekpunt in wokkel
Vanaf maandag 10 februari 2014 zijn in de bouwput van de parkeergarage langzij de Hekellaan duikers van DCN* ingezet. De vorige week is op de grens van de oostelijke bouwput met de wokkel, dat is de zgn. cirkelvormige toegang tot de parkeergarage die op Bastion Baselaar is gebouwd, een lek ontdekt.  Door hars in het gat te spuiten hoopt  Heijmans dat het lek voorgoed gedicht wordt.

>>>zie hieronder: waarom terugpompen water in de bouwput..?dd. 14-2-2014
-Boven: De man links in de cabine is mbv een kraan op de locatie van het lek, dat zich bevindt tussen de oostelijke bouwput op de grens met de wokkel,  neergedaald. Er boven hangt de oude -tijdelijk opgetilde- stadsmuur van Bastion Baselaar.
 -Links: De zgn. wokkel, de toegang tot de nieuwe parkeergarage op Bastion Baselaar.

foto's © paul kriele, 11 februari 2014.

De lekkage werd ontdekt toen het oostelijke bassin nog vol water stond en ook  nadat er de vloeren van de garage waren gestort. Dat gat bevindt zich tussen de oostelijke bouwput op de grens met de wokkel.  Er boven hangt de oude -tijdelijk opgetilde- stadsmuur van Bastion Baselaar.

Mannen van  *DCN diving  een technisch -bouwkundig duikersbedrijf, zijn bezig, nadat er weer water in het bassin werd gepompt, de precieze plek van de lekkage te zoeken en met hars te dichten.

   
 foto's © paul kriele, 11 februari 2014.De  De oostelijke bouwput die al grotendeels is leegepompt. Het lek bevindt zich geheel links op de foto, op de grens met de wokkel.

Nadat- ivm de lekkages- de bouwput was leeggepomt  werd in week 7 de bouwput weer tijdelijk gevuld met water uit de Zuid-Willemsvaart. Eind van het weekend  van 15-16 februari 2014 zal de bouwkuip weer gevuld zijn met water. De beste manier om een dergelijk gat te dichten is om aan beide zijden een zelfde waterdruk te creëren, waardoor de stroming stopt en het lek kan worden gedicht. De bouwkuip wordt - zodra het kan - weer leeggepompt, zodat het werk kan worden voortgezet.
Een omstander beweert dat he terugvullen van de bouwput noodzakelijk is omdat anders er in de omgeving drukverschillen ontstaan wat gevaar voor de woonhuizen in de omgeving kan opleveren.

Water voor de wokkel en het grote oostelijke bassin werd dinsdag 11 februari 2014 opgepompt vanuit de Zuid-Willemsvaart.

foto © paul kriele, 11 februari 2014

Terug naar boven