Feest bij opening tuin/Bastion Maria & Stadsdommel

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-05-2010 | Gewijzigd op: 22-05-2010
Beelden van Bastion Maria  bovenop een park eronder een bergbezinkbassin.

foto's © paul kriele, 4 april 2010.

Op Bastion Maria wordt zaterdag 29 mei 2010 met een pic nic de opening gevierd van de natuuraanleg langszij Dommel en het gereedkomen van Bastion Maria. Maar de deelnemers moeten wel zelf een gevulde pic nicmand meebrengen. Het feestje is een gebaar van de gemeente en het  Waterschap Aa en Maas na jaren overlast.
Project de Stadsdommel
Het tracée van de stadsmuur is door archeologische opgravingen blootgelegd en op verschillende plaatsen werd de muur opnieuw opgemetseld. In de afgelopen jaren zijn de historische - en onder het talud verborgen - vestingmuren, na archeologisch onderzoek, blootgelegd en gerestaureerd.

De natuur kreeg vrijer spel en een ecologische verbindingszone knoopt bestaande natuurgebieden aan elkaar. Dieren kunnen zich veilig bewegen en planten en bloemen krijgen alle kans om te groeien en bloeien.
Het Bastion Maria is een pleisterplaats geworden voor de bewoners  uit de omgeving en bezoekers aan de binnenstad. Wandelaars kunnen via de Westwal het Bossche Broek en de zuidkant van de vesting bereiken. 

Een nieuw Dommelgezicht met volop kansen voor de natuur. foto's © paul kriele, 22 mei 2010.

Programma
Op zaterdag 29 mei 2010 /11.00 uur begint het programma met een welkom waarna er een korte talkshow plaatsvindt met als mott: 'De stadsdommel draait door'. Daarop aansluitend zijn er workshops over fotografie, zingen schilderen en er is de mogelijkheid van een boottochtje.

zie ook www.s-hertogenbosch.nl

Terug naar boven