Franse soldaten begraven op Bastion Baselaar

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-03-2011 | Gewijzigd op: 11-04-2011
Inventarisatie van 9 april 2011
Intussen loopt het aantal begraven personen op tot 40. Daar zitten nu ook enkele [4] vrouwen onder die mogelijk als schilster of markentenster werkzaam waren in het leger.
Van een mannelijke soldaat was zijn been geampueerd. Als verklaring geven de archeologen dat dit of door ziekte of door een medische ingreep die noodzakelijk was kan zijn gebeurd. Aan de botsporen te zien moet die operatie blijkbaar kort voor zijn overlijden hebben plaats gevonden.
Er liggen nog twee personen die een beeninfectie hebben opgelopen.

Bericht van Bericht Impressie voortgang werkzaamheden 8 april 2011
De politie gaat meer toezicht houden rond het Bastion, waar een 30-tal skeletten begraven liggen van -vemoedelijk - Franse soldaten.
In het weekeind van 2 en 3 april  2011 zijn er 3 schedels ontvreemd.  Het terrein wordt nog beter afgesloten dan tot nu toe.

 
 Voortgang van de archeologische werkzaamheden rond de graven van  Franse soldaten van rond1794.  Aanleiding van de vondst was het weghalen van wortels bij de restauratie van het Bastion.
   
 foto's © herman van boxtel, 6 april 2011.  

Bericht vrijdag 1 april 2011: Van skeletten nog geen kenmerken over afkomst
Patrick van Luytelaar, die we onterecht nog machinist noemden, is door zijn studie 'Pasta' aan de Universiteit van Amsterdam [Post Academisch Scholingstraject Archeologie], qua kennis gelijkgesteld aan een archeoloog.

Met Constance van der Linden is Patrick - ingehuurd door de gemeente - al een week actief op Bastion Baselaar. Behalve dat er intussen over drie lagen bijna 25 skeletten zijn vrijgekomen, zijn er nog geen tekenen te zien die kunnen duiden op de afkomst en/of het beroep van de inmiddels over vier lagen begraven soldaten. Zij zouden daar in 1794 inderhaast zijn begraven, mogelijk vanuit het hospitaal. Door een overstroming was er in stad en ommelanden in die dagen geen hout beschikbaar voor doodskisten, vertelt Patrick van Luytelaar. De overledenen werden  zomaar zonder kleding aan, maar wel in een doek omwikkeld, begraven.
Rechts: Archeoloog Patrick van Luytelaar wijst de verstoring van het graf -in vier lagen reeds- aan, die loopt vanaf zijn vinger naar rechts onder.
Hierdoor ontbreken soms de botten van benen en voeten van de begravenen.

Detail van het graf dat intussen is uitgekomen op de vierde laag. Mogelijk liggen er dan ruim 30 personen begraven.

foto's © paul kriele, 1 april 2011.


De volgende week -vanaf maandag 4 april 2011 - krijgen de twee assistentie van collega's uit Doetinchem vanwege het unieke karakter van de vondst en de veelheid aan personen die er liggen.

Bericht dinsdag 29 maart 2011 skeletten van Franse soldaten gevonden
Medewerkers van Synthegra die vanwege de restauratie van de vestingwerken op Bastion Baselaar een boom moesten verplaatsen en wortels gingen verwijderen, kwamen maandag 28 maart 2011 een graf tegen, waarin -tot nu toe- over drie lagen Franse soldaten liggen begraven.
In beeld zijn intussen-dinsdagmorgen 30 maart 2011- ongeveer 8 skeletten vrijgekomen,  maar als de drie lagen zijn afgegraven kunnen het er wel een kleine twintig worden.

Op Bastion Baselaar houdt de politie regelmatig toezicht nadat daar skeletten van -waarschijnlijk-  Franse militairen zijn aangetroffen

foto's  © paul kriele, 30 maart 2011.

Patrick van Luytelaar van Synthegra en de specialiste op dit gebied Constance van der Linden zijn op dit terrein in opdracht van de gemeente vanaf maandag 28 maart 2011 ingezet voor onderzoek.
Patrick heeft  als voormalig machinist bij Aannemersbedrijf Barten het graf met een graafmachine blootgelegd en daarna, als archeoloog, de fysisch antropologisch onderzoekster Constance van der Linden geassisteerd met het vrijmaken van de skeletten.
Constance van het Amsterdamse bureau 'Tot op het Bot': 'We hebben helaas nog geen bijzondere tekens of verwijzingen naar hun beroep gevonden. Waarschijnlijk is, dat in de Franse tijd -rond 1794 -er snel voor gesneuvelde Franse militairen een graf is gedolven.
Het gaat om jonge -allen- mannen van ongeveer 20 jaar. Er is er slechts eentje bij die gewond was, zo te zien aan een schot in de borst.  De skeletten liggen allen - op hun rug- naast elkaar maar enkele zijn afwijkend op hun buik gelegd. Da's niet netjes bij begraven,' zegt Constance, die bezig is de tweede laag vrij te maken',  We kunnen nog niet traceren waaraan de militairen zijn overleden.
'
 De stadsmuur langszij de tennisbanen.  Het bastion wordt rondom gerestaureerd en in de oude staat teruggebracht.

foto © paul kriele, 30 maart 20011.


Terug naar boven